Wykorzystywanie polskich i międzynarodowych doświadczeń w innowacyjnym programie plastycznej edukacji wczesnoszkolnej (wnioski z pierwszego roku realizacji programu)

Joanna Aksman

Streszczenie w języku polskim


Opisane w opracowaniu badania są pokłosiem międzynarodowego projektu badawczo-dydaktycznego „Nauka-Sztuka-Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie” (projekt współfinansowany przez UE, październik 2011 – wrzesień 2013). Autorka po zakończeniu projektu prowadziła trzyletnie badania (2015–2018) nad efektywnością modelu NSE (mającego służyć rozwojowi umiejętności życiowych dzieci) w 12 szkołach podstawowych Polski południowej. W niniejszym artykule autorka dzieli się pierwszymi wnioskami z badań, dotyczącymi możliwości wpływu modelu NSE na wzrost umiejętności współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym i pokonywania stresu w sytuacjach trudnych. W tym celu zostały omówione wyniki badań eksperymentalnych, w których uczestniczyło 126 dzieci z trzech środowisk (duże miasto, małe miasto, wieś) po roku realizacji modelu NSE w szkołach w klasie I szkoły podstawowej. Wyniki przynoszą optymistyczne dane, cieszy fakt wzrostu w grupach eksperymentalnych strategii współpracy przy obniżeniu strategii obronnych, niekorzystnych dla dalszego zdrowia psychicznego dzieci: uniku, ulegania, agresji.


Słowa kluczowe


edukacja plastyczna; umiejętności życiowe dzieci; badania eksperymentalne; współpraca dzieci w młodszym wieku szkolnym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aksman, J. (red.). (2013). Nauka-Sztuka-Edukacja. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych KAAFM.

Aksman, J., Pułka, J., Kordek, P. (oprac.). (2013). Nauka-Sztuka-Edukacja, opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu. Kraków: KAAFM.

Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cichecka-Jusińska, I., Pławska, K. (2011). Kwestionariusz „Mały Kosmita”. Narzędzie do badania postaw Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych Społecznie RSwSTS. Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I–III. Kraków: MEN.

Krasoń, K. (2011). Skala Postaw Twórczych versus Odtwórczych (SPTO). Podręcznik do testu w wersji dla szkoły podstawowej klas I–III. Kraków: MEN.

Kuśpit, M. (2018). Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kwieciński, Z. (2014). Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów – w stronę pedagogiki pozytywnej. Kultura i Edukacja, 2(102), 173–180.

Marzec-Holka, K., Radziewicz-Winnicki, A., Wiłkomirska, A. (2018). Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki). Warszawa: Wydawnictwo UW.

Wysocka, E., Gwóźdź, J. (2011). Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik testu – wersji dla uczniów szkoły podstawowej klas I–III. Kraków: MEN.

PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I FILMY METODYCZNE DO REALIZACJI MODELU „NAUKA – SZTUKA – EDUKACJA”

Aksman J., Gabzdyl, J. (2015). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka–Sztuka–Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (podręcznik).

Aksman J., Gabzdyl, J. (2016). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka–Sztuka–Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (podręcznik).

Aksman J., Gabzdyl, J. (2017a). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka–Sztuka–Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (podręcznik).

Aksman J., Gabzdyl, J. (2015). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie I, II, III. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (płyta CD).

Aksman J., Gabzdyl, J. (2016). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie I, II, III. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (płyta CD).

Aksman J., Gabzdyl, J. (2017). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie I, II, III. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (płyta CDD).

Filmy metodyczne, instruktażowe dla nauczycieli o realizacji modelu NSE w klasach I, II i III (scenariusz i konsultacja pedagogiczna: J. Aksman; trzy filmy).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.2.131-148
Data publikacji: 2020-06-29 17:48:53
Data złożenia artykułu: 2019-06-21 22:05:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 51
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 25

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Aksman

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.