Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Kreatywność jako przedmiot i cel edukacji kulturalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Lewartowicz
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetle teorii uczenia się – perspektywa nauczyciela i ucznia edukacji wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Skałbania
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Badanie jako akt twórczy – refleksje na marginesie raportu z ogólnopolskich badań kompetencji muzycznych absolwentów I etapu edukacyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Weiner
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Tam i z powrotem – aktualne walory poznawcze muzyki hipisowskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Michalak
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Granice i transgresje (w) edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Halina Monika Wróblewska
 
Vol 36, No 3 (2017) Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński
 
Vol 37, No 2 (2018) Rozwój osobowości dziecka jako podstawowej wartości edukacji domowej Streszczenie w języku polskim
Liliia Kobylianska
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Dobro wspólne jako kategoria pedagogiczna Streszczenie w języku polskim  PDF
Kazimierz Czerwiński
 
Vol 37, No 4 (2018) Teraźniejszość i zmiana edukacji szkolnej w świetle własnych rozważań i badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Kocór
 
Vol 37, No 4 (2018) Lublin w pracy pedagoga – zasoby miasta w działaniach edukacyjnych. Część 1. Muzea Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Bieganowska-Skóra
 
Vol 36, No 3 (2017) Edukacja międzykulturowa dla przyszłości - na przykładzie zajęć akademickich, „Intercultural dialogue” i programu Erasmus Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Samoraj
 
Vol 36, No 2 (2017) Dziecko z zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej? Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik, Anna Jakubowska
 
Vol 37, No 1 (2018) Idea edukacji emancypacyjnej w propozycjach studentek pedagogiki wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Dudel
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Edukacyjne uwarunkowania kompetencji międzykulturowych polaków na emigracji Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński
 
Vol 36, No 3 (2017) Różnice kulturowo-religijne jako komponent wiedzy i poglądów rodziców z centralnej Lubelszczyzny na temat wielokulturowości Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Nowakowska-Buryła, Marzena Anna Okrasa
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Kreatywność w myśleniu muzycznym jako przedmiot badań muzyczno-edukacyjnych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Trzos
 
Vol 35, No 3 (2016) Szkoła i nauczyciel wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowia dzieci i młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Gaweł
 
Vol 35, No 3 (2016) Edukacja zdrowotna w kształceniu językowym w świetle analizy podstawy programowej i podręczników do nauki języków obcych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Buczak
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Globalization as a challenge for professional education Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Mydłowska
 
Vol 37, No 2 (2018) Rozwój duchowego potencjału przedszkolaków przy pomocy środków pedagogiki ludowej Streszczenie w języku polskim
Svitlana Ivakh, Violeta Horodyska
 
Vol 36, No 4 (2017) O hipertekście z nieco innej perspektywy Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksander Piecuch
 
Vol 36, No 1 (2017) Zrównoważony rozwój inspiracją dla zmian w edukacji wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Szadzińska
 
Vol 34, No 2 (2015) Zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Kruszko
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Literatura dla dzieci jako przestrzeń wczesnej edukacji w kontekście kanonu lektur Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Ungeheuer-Gołąb
 
Vol 36, No 2 (2017) Trudności wychowawcze w przypadku uczniów z niepełnosprawnością wzroku w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Papuda-Dolińska
 
26 - 50 z 72 elementów << < 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.