Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Refleksje pedagoga nad potrzebą dostrzeżenia etycznych uwarunkowań zmian koniecznych w postawach nauczycielskich w XXI wieku. Część II (Ekologia, zdrowie i sprawiedliwość wartościami nowej edukacji europejskiej) Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Mieczysław Wójcik
 
Vol 36, No 1 (2017) Nauczycielskie transgresje w edukacji elementarnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiga Bednarkowa, Marta Miłoń
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Edukacja oparta na neurofaktach – wstępna analiza nowego protokołu badawczego opartego na metodologii pedagogiki i medycyny Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Chojak
 
Vol 37, No 4 (2018) Szkoła jako wspólnota twórczego myślenia i działania – realność czy utopia? Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Kochanowska
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Przymioty osoby ludzkiej – implikacje dla edukacji wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Stanisława Buk-Cegiełka
 
Vol 39, No 3 (2020): Uwarunkowania przemian w edukacji, redakcja naukowa: Jolanta Andrzejewska Granice i transgresje (w) edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Halina Monika Wróblewska
 
Vol 36, No 3 (2017) Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński
 
Vol 40, No 2 (2021) Nauczyciel edukacji medialnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Julia Nowicka
 
Vol 37, No 2 (2018) Rozwój osobowości dziecka jako podstawowej wartości edukacji domowej Streszczenie w języku polskim
Liliia Kobylianska
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Dobro wspólne jako kategoria pedagogiczna Streszczenie w języku polskim  PDF
Kazimierz Czerwiński
 
Vol 37, No 4 (2018) Teraźniejszość i zmiana edukacji szkolnej w świetle własnych rozważań i badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Kocór
 
Vol 38, No 1 (2019): Kreatywność w sztuce i edukacji, redakcja naukowa: Anna Żukowska, Wojciech Bobrowicz Tam i z powrotem – aktualne walory poznawcze muzyki hipisowskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Michalak
 
Vol 40, No 2 (2021) Wychowanie przez sztukę w kontekście edukacji plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Ernest Zawada
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Diagnosis of preferences and special talents in the child's – opinions of surveyed teachers Streszczenie w języku polskim
Mirosław Kisiel
 
Vol 35, No 3 (2016) Szkoła i nauczyciel wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowia dzieci i młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Gaweł
 
Vol 39, No 2 (2020): Człowiek – wartości – wychowanie, redakcja naukowa: Teresa Zubrzycka-Maciąg, Magdalena Barabas, Joanna Wrótniak Globalization as a challenge for professional education Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Mydłowska
 
Vol 35, No 3 (2016) Edukacja zdrowotna w kształceniu językowym w świetle analizy podstawy programowej i podręczników do nauki języków obcych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Buczak
 
Vol 37, No 2 (2018) Rozwój duchowego potencjału przedszkolaków przy pomocy środków pedagogiki ludowej Streszczenie w języku polskim
Svitlana Ivakh, Violeta Horodyska
 
Vol 39, No 4 (2020): Teoretyczne konteksty praktyki pedagogicznej, redakcja naukowa: Dorota Pankowska, Andrzej Chudnicki Funkcjonowanie na pograniczu a spostrzeganie zróżnicowania kulturowego w deklaracjach polskich i czeskich studentów Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Szafrańska
 
Vol 36, No 4 (2017) O hipertekście z nieco innej perspektywy Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksander Piecuch
 
Vol 37, No 4 (2018) Lublin w pracy pedagoga – zasoby miasta w działaniach edukacyjnych. Część 1. Muzea Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Bieganowska-Skóra
 
Vol 36, No 3 (2017) Edukacja międzykulturowa dla przyszłości - na przykładzie zajęć akademickich, „Intercultural dialogue” i programu Erasmus Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Samoraj
 
Vol 36, No 2 (2017) Dziecko z zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej? Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik, Anna Jakubowska
 
Vol 37, No 1 (2018) Idea edukacji emancypacyjnej w propozycjach studentek pedagogiki wczesnoszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Dudel
 
Vol 40, No 2 (2021) Rodzice i szkoła w edukacji dzieci z rodzin zastępczych – podział odpowiedzialności z perspektywy rodziców. Raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało
 
26 - 50 z 83 elementów << < 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.