Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki „Artes Humanae” – koncepcja czasopisma Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Wójcicka
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Czy zagraża nam język popchrześcijaństwa? O nowych zjawiskach w polskim dyskursie religijnym pierwszych dekad XXI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kajfosz
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Elity u władzy Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa: Wyd. IPN, 2014, ss. 526 Szczegóły   PDF
Andrzej Grabowski
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Gdy antropolodzy „wyruszają” na wojnę. Michał W. Kowalski, Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Warszawa: Wyd. UW, 2015, ss. 673 Szczegóły   PDF
Ewa Głażewska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Geopoetyka jako pojęcie wędrujące Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014, ss. 474 Szczegóły   PDF
Anna Jeziorkowska-Polakowska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Humanistyka: jej prawa i powinności Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabella Bukraba-Rylska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Językoznawcy wobec badań języka w Internecie Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kita
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Językoznawstwo – przodująca pod względem metodologicznym dyscyplina humanistyczna Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusław Walczak
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Kreacja i komunikacja tożsamości społeczno-kulturowej. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tradycja dla współczesności”, Baranów Sandomierski 2015 r. Szczegóły   PDF
Marta Wójcicka, Małgorzata Dziekanowska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Kreacja i konwencja w tekstach kultury. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Chełm, 25–27 czerwca 2015 r. Szczegóły   PDF
Beata Karolina Szejgiec
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Kultura popularna w obiektywie lingwistyki (wybrane zagadnienia) Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Rejter
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Międzykulturowość a sport: mediatyzacja kontaktu kulturowego w doniesieniach prasy brytyjskiej i irlandzkiej na temat Euro 2012 Streszczenie w języku polskim   PDF
Irmina Wawrzyczek, Zbigniew Mazur
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Możliwe drogi rozwoju „rzadkich” filologii. Przeszłość, teraźniejszość i wizja najbliższych lat Streszczenie w języku polskim   PDF
László Kálmán Nagy
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Najwyższy czas zrobić coś z tym czasem… Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Kosowska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki O pewnych warunkach perswazji Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Warchala
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Przyjemność niejedno ma imię Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów”, Lublin, 6 listopada 2015 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Katarzyna Hołub
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Tożsamość w procesie komunikacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Wójcicka
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki W hołdzie profesorowi Andrzejowi Nikodemowiczowi. Relacja mistrz–uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki. Prace dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nikodemowiczowi z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin, pod redakcją Grażyny E. Kwiatkowskiej i Joanny Posłusznej, Kraków: Aureus, 2014, ss. 272 Szczegóły   PDF
Agnieszka Muszczyńska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki W poszukiwaniu kulturowej i jednostkowej motywacji w użyciu leksemu woman przez Jamesa Joyce’a w Dublińczykach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Przemysław Łozowski, Izabela Jarosz
 
1 - 20 z 20 elementów