Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Pierwszy tom pisma ukazał się w roku 1988. Redaktorem Sekcji J (Paedagogia-Psychologia) był prof. dr hab. Stanisław Popek. Po roku 2008 redaktorami sekcji były: prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i prof. dr hab. Anna Herzyk. Do roku 2007 każdy tom zawierał w większości teksty związane z nadrzędną tematyką (np. I – aktywność człowieka w uczeniu się i działaniu, II – dzieje szkolnictwa na Lubelszczyźnie, III – podmiotowość człowieka, X – emocjonalność człowieka, XIII – problemy osobowości, XV – metody badań w pedagogice i psychologii, XVII – problematyka socjoterapii i psychoterapii, XIX – problematyka psychologii klinicznej). W piśmie drukowali swoje prace przedstawiciele nauk pedagogicznych i psychologii, incydentalnie także lekarze, socjologowie i filozofowie. Publikowano prace teoretyczne i badawcze, były to opracowania oryginalne. Recenzentami były osoby z różnych ośrodków naukowych w kraju. Większość opracowań dotyczyła zagadnień z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii społecznej i psychopedagogiki specjalnej oraz psychologii twórczości i różnic indywidualnych, historii pedagogiki i psychologii. 

Punkty MNiSW 2015: 8

ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 30, No 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Janusz Sztumski
PDF
7
Waldemar Furmanek
PDF
29
Joanna Wierzejska
PDF
41
Janusz Ślusarski
PDF
51
Mariusz Korczyński
PDF
67
Beata Jakimiuk
PDF
83
Lidia Pawelec
PDF
99
Tadeusz Aleksander
PDF
115
Joanna Wierzejska
PDF
127
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka
PDF
147
Anna Kanios, Aleksander Herman
PDF
165
Anna Weissbrot-Koziarska
PDF
177
Justyna Jagiełło
PDF
191
Andrzej Różański
PDF
205
Tomasz Goździcki
PDF
217