Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 29, No 2 (2016) Tropami Paolo Freire: w poszukiwaniu edukacyjnego dialogu Streszczenie w języku polskim
Oksana Zabolotna
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogika bezpieczeństwa – nowa subdyscyplina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Dembiński
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Sobczak
 
Vol 30, No 2 (2017) Nowe obszary i problemy badawcze pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Teoretyczne inspiracje dla praktyki pracy socjalnej. Odniesienia do teorii uczestnictwa Karola Wojtyły Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Żukiewicz
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Miłość w perspektywie dzieci ze szkół pracujących w oparciu o pedagogikę M. Montessori i system tradycyjny Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Zoszak-Łoskot
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Praca socjalna wobec pedagogizacji życia społecznego – ujęcie krytyczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Granosik
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Rębisz, Ilona Sikora
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Ethos i tożsamość służby a bezpieczeństwo pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Żukiewicz
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Sarzała
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Bera
 
Vol 29, No 2 (2016) Ukraińska pedagogika porównawcza w ramach globalizacji: osiągnięcia i wyzwania Streszczenie w języku polskim
Olena Lokshyna
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Aksjologiczne aspekty kariery Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Poczucie zagrożenia bezrobociem jako zaprzeczenie inkluzji społecznej młodzieży kończącej studia wyższe Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Pedagogika wobec wyzwań współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 29, No 2 (2016) Ukraińsko-polskie wzajemne wpływy pedagogiczne w wymiarze historycznym: przypadek Wasyla Suchomlińskiego Streszczenie w języku polskim
Olga Sukhomlynska
 
Vol 29, No 2 (2016) Autorska szkoła ukraińskiego akademika Aleksandra Zacharenki Streszczenie w języku polskim
Nataliia Pobirchenko
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Diagnoza interpretatywna jako „nowy” sposób diagnozowania problemów w pracy socjalnej/społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jarkiewicz
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.