Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 29, No 2 (2016) Tropami Paolo Freire: w poszukiwaniu edukacyjnego dialogu Streszczenie w języku polskim
Oksana Zabolotna
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Wokół historycznych i aktualnych problemów pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Franciszek Szlosek
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Myśl pedagogiczna Marii Montessori wobec skutków czarnej pedagogiki i rywalizacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Śliwerski
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Rodzina jako przestrzeń kształtowania się tożsamości w opinii studentów pedagogiki Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Jas
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Aksjologiczne aspekty kariery Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Rębisz, Ilona Sikora
 
Vol 29, No 2 (2016) Ukraińska pedagogika porównawcza w ramach globalizacji: osiągnięcia i wyzwania Streszczenie w języku polskim
Olena Lokshyna
 
Vol 29, No 2 (2016) Autorska szkoła ukraińskiego akademika Aleksandra Zacharenki Streszczenie w języku polskim
Nataliia Pobirchenko
 
Vol 29, No 2 (2016) Ukraińsko-polskie wzajemne wpływy pedagogiczne w wymiarze historycznym: przypadek Wasyla Suchomlińskiego Streszczenie w języku polskim
Olga Sukhomlynska
 
Vol 30, No 2 (2017) Nowe obszary i problemy badawcze pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Sobczak
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Poczucie zagrożenia bezrobociem jako zaprzeczenie inkluzji społecznej młodzieży kończącej studia wyższe Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Ethos i tożsamość służby a bezpieczeństwo pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Żukiewicz
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Bera
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Miłość w perspektywie dzieci ze szkół pracujących w oparciu o pedagogikę M. Montessori i system tradycyjny Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Zoszak-Łoskot
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Pedagogika wobec wyzwań współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Sarzała
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Teoretyczne inspiracje dla praktyki pracy socjalnej. Odniesienia do teorii uczestnictwa Karola Wojtyły Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Żukiewicz
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Praca socjalna wobec pedagogizacji życia społecznego – ujęcie krytyczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Granosik
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Podjęcie pracy zawodowej – dylematy i ograniczenia w percepcji studentów pedagogiki specjalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Garbiec
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Filozofia człowieka pracującego podstawą współczesnej pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Aktualność założeń przygotowania zawodowego w zakładzie pracy – przykład rzemiosła Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Wojciech Stępnikowski
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Pedagogika pracy. Współczesne obszary badań Streszczenie w języku polskim
Nellia Nychkalo, Nadiya Tymkiv
 
Vol 35, No 4 (2022): Człowiek w obliczu zmiany – wybrane konteksty i interpretacje, red. Anna Tychmanowicz Refleksje z lektury książki Renaty Tomaszewskiej „Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu” (Bydgoszcz 2021, ss. 350) Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Koncepcje człowieka filozoficzną podstawą pedagogiki Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogika bezpieczeństwa – nowa subdyscyplina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Dembiński
 
1 - 26 z 26 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.