Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Wdzięczność a poczucie długu w sytuacji otrzymania pomocy Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Wolanin, Jan Rybak
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Uczucia i emocje w pedagogice i psychologii Stefana Szumana Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Polak
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Emocje a powidok wywołany sylwetkami kobiety i mężczyzny Streszczenie w języku polskim
Mirosław Harciarek
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Narracje na temat zadowolenia dwóch pokoleń digital natives Streszczenie w języku polskim
Kalina Kosacka
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Wrażliwość na ekspresję emocji w sztukach plastycznych w arteterapii Streszczenie w języku polskim
Marie Gabriela Lhotová, Karolina Diallo
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Emocje i uczucia w podręcznikach psychologii wydanych w Polsce do 1914 roku. Opis, klasyfikacje, interpretacje Streszczenie w języku polskim
Cezary W. Domański
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Czy łatwiej jest rozpoznać emocję na podstawie swoistej ekspresji mimicznej czy prozodii? Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Waryszak
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Językowe wykładniki pojęcia „radość” w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Jęczeń
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Transfer emocji w translacji audiowizualnej na przykładzie polskich tłumaczeń napisowych wybranych filmów anglojęzycznych i francuskojęzycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Stawecka-Kotuła
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Podstawowa jednostka przetwarzania informacji integrująca poznanie, emocje i język Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Harciarek
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Różnice międzypłciowe w zazdrości – perspektywa psychologii osobowości a perspektywa psychologii ewolucyjnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Paulina Banaszkiewicz
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.