Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 30, No 2 (2017) Praca ludzka jako wartość moralna Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Sztumski
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Praca socjalna wobec pedagogizacji życia społecznego – ujęcie krytyczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Granosik
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Diagnoza interpretatywna jako „nowy” sposób diagnozowania problemów w pracy socjalnej/społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jarkiewicz
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Aktywności ukierunkowane na odczucia rodzin w pracy socjalnej asystentów rodziny Streszczenie w języku polskim  PDF
Izabela Kamińska-Jatczak
 
Vol 29, No 1 (2016) Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Lucyna Szluz
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Formy przygotowania pedagogicznego nauczycieli szkół wyższych na studiach magisterskich Streszczenie w języku polskim
Lesya Lebedyk
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Samoocena osób niepełnosprawnych ruchowo pracujących zawodowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bochniarz
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Trudności i zagrożenia wynikające z angażowania wolontariuszy w działania pomocowe Streszczenie w języku polskim  PDF
Patrycja Zielińska
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Zagrożona praca socjalna – o uwarunkowaniach orientowania działań pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Barbara Jarkiewicz
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych – wybrane konteksty Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
Vol 30, No 2 (2017) Wartości zawodowe słuchaczy uczelni wojskowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Jagiełło
 
Vol 30, No 2 (2017) Nowe obszary i problemy badawcze pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Obraz pracy w opinii młodzieży szkół średnich Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek
 
Vol 30, No 2 (2017) Ranga i prestiż zawodu pracownika socjalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios, Aleksander Herman
 
Vol 29, No 4 (2016) Wartości związane z pracą zawodową pilotów wojskowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Bera
 
Vol 29, No 4 (2016) Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Sarzyńska-Mazurek, Danuta Wosik-Kawala
 
Vol 29, No 2 (2016) Autorska szkoła ukraińskiego akademika Aleksandra Zacharenki Streszczenie w języku polskim
Nataliia Pobirchenko
 
Vol 29, No 2 (2016) Charakterystyka pracy socjalnej i edukacyjnej w szkółce niedzielnej wspólnoty religijnej Streszczenie w języku polskim
Maria Flyak
 
Vol 29, No 2 (2016) Problem zawodowego i prawnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim
Ihor Hrynyk
 
Vol 29, No 1 (2016) Standaryzowanie pracy socjalnej (społecznej) w perspektywie krytycznej – w stronę niestandardowego refleksyjnego działania profesjonalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Granosik
 
Vol 29, No 1 (2016) Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Barbara Jarkiewicz
 
Vol 29, No 1 (2016) Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Elżbieta Michalska
 
Vol 30, No 2 (2017) Konsekwencje merytoryczne twierdzenia „praca jest wartością” dla pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Rozwój zawodowy pracowników socjalnych. Doświadczenie Kanady i możliwości dla Ukrainy Streszczenie w języku polskim
Anastasiia Popova
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Pedagogika pracy. Współczesne obszary badań Streszczenie w języku polskim
Nellia Nychkalo, Nadiya Tymkiv
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja w czasie pandemii Streszczenie w języku polskim
Viacheslav Zasenko, Lesia Prokhorenko
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Poczucie odpowiedzialności zawodowej pedagogów Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Wokół historycznych i aktualnych problemów pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Franciszek Szlosek
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Praca i edukacja na tle zadań rozwojowych wczesnej dorosłości w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Zdzisław Wołk
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Filozofia człowieka pracującego podstawą współczesnej pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Wychowanie przez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Sterlus
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Praca – konsumpcja – szczęście. Triada współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Renata Tomaszewska
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Współczesny stan przygotowania pracowników socjalnych kształcących się w ukraińskich szkołach wyższych do pracy w społecznościach terytorialnych Streszczenie w języku polskim
Hanna Slozanska, Nadia Horishna, Oksana Pryshlyak
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Podjęcie pracy zawodowej – dylematy i ograniczenia w percepcji studentów pedagogiki specjalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Garbiec
 
1 - 35 z 41 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.