Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Próby zdefiniowania pojęć „administracja” i „prawo administracyjne” w piśmiennictwie prawno-administracyjnym przełomu XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Eliza Komierzyńska, Marian Zdyb
 
Vol 64, No 2 (2017) Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Ruczkowski
 
Vol 64, No 2 (2017) Zasady stosowania prawa unijnego w działalności polskich organów administracji publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Karpus
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Roman Hausner (1883–1947) – wybitny administratywista Polski międzywojennej Streszczenie w języku polskim  PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 64, No 2 (2017) Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Hanna Spasowska-Czarny
 
Vol 64, No 1 (2017) W sprawie redefinicji funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (na przykładzie funkcji administracji miar) Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Żywicka
 
Vol 65, No 1 (2018) Sądownictwo administracyjne w europejskiej doktrynie prawa administracyjnego na przełomie XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim
Grzegorz Smyk
 
Vol 64, No 1 (2017) Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Zdyb
 
Vol 64, No 1 (2017) Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Sikora
 
Vol 64, No 2 (2017) Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Fundowicz
 
Vol 64, No 2 (2017) Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Lichosik
 
Vol 64, No 1 (2017) Zmiany zakresów działania ministrów kierujących działami administracji rządowej w latach 1997–2016 Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Woźnicki
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.