Rzeczywiste i urojone problemy standaryzacji kształcenia uniwersyteckiego (w obszarze nauk pedagogicznych)

Zygmunt Wiatrowski

Streszczenie w języku polskim


Standaryzacja kształcenia ma długą historię i bogatą literaturę. W ostatnich dekadach XX wieku zajęto się szerzej standaryzacją na potrzeby edukacji zawodowej. Z kolei w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, w związku z wprowadzeniem przez Unię Europejską Europejskich Ram Kwalifikacji, szczególnie w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, problemowi standaryzacji kształcenia uniwersyteckiego zaczęto nadawać znacznie szerszy wymiar. To jednak spowodowało, że oprócz problemów rzeczywistych zaczęły pojawiać się także problemy zastępcze, a nawet urojone. W prezentowanym
opracowaniu zajęto się więc różnymi aspektami i ocenami  wrowadzonych obecnie działań standaryzacyjnych w szkolnictwie wyższym.


Słowa kluczowe


standaryzacja; standaryzacja kształcenia; Europejskie Ramy Kwalifikacji; dzieje standaryzacji w edukacji; rzeczywiste problemy standaryzacji; urojone problemy standaryzacji; prawidłowości rozwoju edukacyjnego; kompetencje społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk H. (2012), Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki [w:] S. M. Kwiatkowski (red.), Pedagogika pracy — tradycja i wyzwania współczesności, Radom: ITeE.

Bednarczyk H. (red.) (1997), Systemy jakości i standardy kształcenia zawodowego, Radom: ITeE.

Bednarczyk H., Łopacińska L. (red.) (2008), Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, Radom: ITeE.

Butkiewicz M. (red.) (1995), Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Warszawa–Radom: ITeE.

Kwiatkowski S. M. (2012), Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych, „Studia Pedagogiczne” LXV – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN: Zawód i praca – w świetle urynkowienia

i konkurencji globalnej, (red.) S. M. Kwiatkowski,Warszawa: KNP PAN.

Kwiatkowski S. M. (red.), (2004), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa: IBE.

Kwiatkowski S. M., Symela K. (red.) (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria–metodologia–projekty, Warszawa: IBE.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, Dz. U. 2011 r. nr 253 poz. 1521.

Szlosek F. (2012), Nauczyciel szkoły zawodowej jako przedmiot zainteresowań pedagogiki pracy [w:] S. M. Kwiatkowski (red.), Pedagogika pracy — tradycja i wyzwania współczesności, Radom: ITeE.

Wiatrowski Z. (1985), Przygotowanie, praca i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych. Raport z badań, Bydgoszcz: WSP.

Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, wyd. 4 (oraz wcześniejsze), Bydgoszcz: WSP w Bydgoszczy.

Wiatrowski Z. (2012), Problem kwalifikacji i kompetencji w kontekście europejskich i krajowych ram kwalifikacji, „Studia Pedagogiczne” LXV – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN: Zawód

i praca – w świetle urynkowienia i konkurencji globalnej, (red.) S. M. Kwiatkowski, Warszawa: KNP PAN.

Wiatrowski Z., Podolska-Filipowicz E. (red.), (1990), Charakterystyki kwalifikacji nauczycieli szkół zawodowych, Bydgoszcz: WSP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.35
Data publikacji: 2015-07-09 21:45:40
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 11:41:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 361
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 287

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zygmunt Wiatrowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.