Zasoby osobiste emigrantów polskich na europejskim rynku pracy

Marcin Cabak

Streszczenie w języku polskim


Coraz częściej ludzie planują i realizują swoją karierę poza granicami własnego kraju. Mimo że emigracja zarobkowa nie jest już w takim stopniu, jak w przeszłości, naznaczona ryzykiem, to jednak wymaga istotnych zmian w życiu oraz posiadania określonych zasobów osobistych gwarantujących pomyślną realizację podjętych planów. Opracowanie stanowi przegląd badań dotyczących różnych aspektów zasobów osobistych polskich emigrantów zarobkowych do krajów Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe


zasoby osobiste; emigracja zarobkowa; rynek pracy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bera R. (2008), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera R. (2011a), Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera R. (2011b), Motywacja osiągnięć zawodowych w karierze międzynarodowej osób migrujących zarobkowo, [in:] C. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Człowiek – obywatel – pracownik na rynku pracy, Szczecin: Wydawnictwo WSH.

Bera R. (2012), Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera R., Korczyński M. (2012), Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych“ i „innych”, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Denek K. (2010), Poakcesyjna migracja zarobkowa młodych Polaków w społeczeństwie wiedzy i jej skutki, [in:] R. Bera (red.), Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: Scholar.

Giza-Oleszczuk A., Marody M., Rychard A. (2000), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements (2009), www.igfse.pt/upload/docs/gabdoc/2009/Novidades/05-Mai/mobility09_backgr_rep_en.pdf (access: 10.12.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.97
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:35
Data złożenia artykułu: 2016-04-12 16:41:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 636
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 282

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marcin Cabak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.