Emocjonalna gotowość do dialogu z osobą odmienną kulturowo obecnych i przyszłych pracowników socjalnych

Mariusz Korczyński, Barbara Grabowska

Streszczenie w języku polskim


Celem badań była próba ustalenia różnic w poziomie emocjonalnej gotowości do dialogu z osobą odmienną kulturowo między obecnymi i przyszłymi pracownikami socjalnymi. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty. Badaniami objęto dwie grupy osób: pracowników socjalnych oraz studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia na kierunku praca socjalna, po 40 osób w obu grupach. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że poziom gotowości do kontaktu z osobą odmienną kulturowo badanych grup osób można określić jako przeciętny w niektórych wymiarach, jak chociażby uważność/pilność w interakcji, z tendencją ku wynikom wysokim. Nieznacznie lepiej w tej analizie wypadli badani pracownicy socjalni. Różnica między nimi a kandydatami na pracowników socjalnych jest jednak niewielka.


Słowa kluczowe


kompetencje; międzykulturowa kompetencja komunikowania się; wrażliwość międzykulturowa; pracownicy socjalni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brągiel, J. (2002). Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego. W: J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny (s. 69–88). Opole: Wydawnictwo UO.

Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. W: B. Burleson (ed.), Communication Yearbook 19 (s. 353–383). Thousand Oaks: Sage.

Fritz, W., Mollenberg, A., Chen, G.-M. (2002). Measuring Intercultural Sensitivity in Different Cultural Contexts. Intercultural Communication Studies, 11(2), 165–176.

Fritz, W., Graf, A., Hentze, J., Möllenberg, A., Chen, G.-M. (2005). An Examination of Chen and Starosta’s Model of Intercultural Sensitivity in Germany and United States. Intercultural Communication Studies, 14(1), 53–65.

Kantowicz, E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Korczyński, M., Świdzińska, A. (2017). Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Edukacja Międzykulturowa, 1(6), 113–129.

Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.

Lum, D. (1999). Culturally Competent Practice: A Framework for Growth and Action. Pacific Grove: Brooks/Cole –Thomson Learnin.

Stephan, W.G., Stephan, C.W. (2007). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: GWP.

Taylor, Ch. (1992). The Politics of Recognition. W: Ch. Taylor, A. Gutmann (eds.), Multiculturalism (s. 25–74). Princeton: Princeton University Press.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.).

Williams, C. (2006). The Epistemology of Cultural Competence. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 87(2), 209–220. DOI: https://doi.org/10.1606/1044-3894.3514
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.1.247-265
Data publikacji: 2020-03-27 19:13:39
Data złożenia artykułu: 2018-12-27 11:19:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 600
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 325

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Mariusz Korczyński, Barbara Grabowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.