No 39 (2015)

Spis treści

Artykuły

Robert Suski
PDF
9
Robert T. Tomczak
PDF
33
Viktoriya Ivashchenko
PDF
59
Malika Arsanukaeva
PDF
71
Jacek Legieć
PDF
95
Stefan Dmitruk
PDF
113
Mariusz Kulik
PDF
133
Volodymyr Kulikov
151
Sergij Posokhov
PDF
171
Przemysław Dąbrowski
PDF
191
Andrzej Stępnik
PDF
205
Rafał Łatka
PDF
225

Materiały

Krzysztof Latawiec
PDF
259
Tomasz Osiński
PDF
275

Polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje

Maurizio Bettini, Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica, Einaudi, Torino 2012 (Piccola Biblioteca Einaudi), pp. XX+316
Anna Busetto
PDF
311
State Power in Ancient China and Rome, ed. W. Scheidel, Oxford 2015 (Oxford Studies in Early Empire), ss. 303
Karol Kłodziński
PDF
316
Josiah Osgood, Turia: a Roman Woman’s Civil War, Oxford University Press, Oxford 2014, pp. 215.
Anna B. Miączewska
PDF
321
Eleonora Jedlińska, Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 250.
Małgorzata Nossowska
PDF
328