No 43 (2017)

Spis treści

Artykuły

Maria Parhomenko
11-26
Przemysław Wojciechowski
27-40
Anna Monika Jabłońska
PDF
41-58
Jan Gustaw Rokita
PDF
59-96
Світлана Нижнікова
97-108
Mariusz Korzeniowski
PDF
109-126
Mariola Hoszowska
PDF
127-158
Ēriks Jēkabsons
PDF
159-183
Jakub Wojtkowiak
PDF
185-205
Marcin Kruszyński
PDF
207-232
Jacek Wołoszyn
PDF
233-273
Tomasz Czarnota
PDF
275-310

Materiały

Zbigniew Hundert
PDF
313-336
Iwona Ewa Górnicka
PDF
337-343
Stefan Dmitruk
PDF
345-375

Artykuły recenzyjne

Dariusz Kupisz
PDF
379-391
Przemysław Sołga
PDF
393-423

Recenzje

Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, z angielskiego przełożył Tomasz Wujewski, Kraków 2016, 353 s.
Emilia Twarowska-Antczak
PDF
427-433
Historia społeczna z odmiennej perspektywy
Mariusz Mazur
PDF
434-441

Sprawozdania z konferencji

Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych. Konferencja naukowa. Poznań 11-12 maja 2017 r. Sprawozdanie
Artur Goszczyński
PDF
445-451