Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 67, No 1 (2020) Umowa urbanistyczna w procesie rewitalizacji – charakter prawny i konsekwencje prawne jej zawarcia Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Ruczkowski
 
Vol 64, No 2 (2017) Prawo równego dostępu do służby publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Mojski
 
Vol 64, No 1 (2017) Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2016 r., II AKa 242/16, LEX nr 2188879 Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 65, No 1 (2018) Sądownictwo administracyjne w europejskiej doktrynie prawa administracyjnego na przełomie XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim
Grzegorz Smyk
 
Vol 65, No 1 (2018) Kilka uwag na temat prawa słusznego (perspektywa systemu prawa stanowionego) Streszczenie w języku polskim
Wojciech Dziedziak
 
Vol 64, No 1 (2017) Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Zdyb
 
Vol 65, No 2 (2018) Nauczanie prawa rzymskiego we współczesnej Rosji Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech J. Kosior
 
Vol 65, No 2 (2018) Prawo i racjonalizm Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Łuszczyński
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Aequitas i iustitia w rzymskiej praktyce prawnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Ustrój i prawo w Generalnym Gubernatorstwie w poglądach prawników niemieckich na łamach czasopisma „Deutsches Recht” w czasie II wojny światowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Św. Ireneusz z Lyonu a Melito – o niektórych problemach chrześcijańskich „myślicieli politycznych doby męczenników” Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogdan Szlachta
 
Vol 64, No 1 (2017) Wywłaszczenie a nowe regulacje Prawa geologicznego i górniczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Hanna Spasowska-Czarny
 
Vol 65, No 2 (2018) Nakłanianie do naruszenia obowiązku pracowniczej lojalności wobec pracodawcy Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Bakalarz
 
Vol 67, No 1 (2020) Ograniczenia podmiotowe w procedurze sądowej kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności nieruchomości – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 65, No 2 (2018) O dobrym prawie Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 67, No 1 (2020) Przedsiębiorca w dobie przemian związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi ochrony danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Wojciechowski
 
Vol 64, No 1 (2017) Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Sikora
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi „Prawo ubogich” w postępowaniu cywilnym w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Dąbrowski, Dariusz Szpoper
 
Vol 67, No 2 (2020) Sumienie w świetle obowiązujących przepisów prawa Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr S. Śmieja
 
Vol 65, No 1 (2018) Materiały legislacyjne jako głos prawodawcy w dyskursie o zasadach prawa Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Bielska-Brodziak, Slawomir Tkacz
 
Vol 67, No 1 (2020) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Przychody oraz koszty według prawa podatkowego oraz bilansowego”, Lublin, 5 kwietnia 2019 r.  PDF
Artur Pierzchała, Jakub Wielgus
 
Vol 65, No 1 (2018) Przemoc w kryminologii – istota, przyczyny i zmiany Streszczenie w języku polskim
Magdalena Budyn-Kulik
 
26 - 48 z 48 elementów << < 1 2 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.