Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 62, No 2 (2015) Praktyczne problemy z interpretacją zasady niedyskryminacji w wynagradzaniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Walczak
 
Vol 65, No 2 (2018) Prawne aspekty związane z ochroną seniorów w społeczeństwie polskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Lorek
 
Vol 62, No 2 (2015) Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Wratny
 
Vol 65, No 2 (2018) Prawo i racjonalizm Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Łuszczyński
 
Vol 65, No 2 (2018) Prawo pracownika do wyrażania zgody a obowiązek pracowniczej lojalności Streszczenie w języku polskim
Teresa Wyka
 
Vol 64, No 2 (2017) Prawo równego dostępu do służby publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 60, No 1 (2013) Prawo rodzinne w dorobku naukowym i orzeczniczym Profesora Jerzego Ignatowicza Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Nazar
 
Vol 61, No 2 (2014) Prawo rzymskie w edukacji prawniczej w pierwszych latach Polski Ludowej (1944−1949) Streszczenie w języku polskim   PDF
Bożena Anna Czech-Jezierska
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Próby zdefiniowania pojęć „administracja” i „prawo administracyjne” w piśmiennictwie prawno-administracyjnym przełomu XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 65, No 1 (2018) "Princeps educatus" w myśli Jana z Salisbury Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Lech Dubel
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspektywie polskiego porządku prawnego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Korybski
 
Vol 64, No 1 (2017) Profesor Artur Korobowicz (1938–2017) – kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa UMCS (1978–2008) Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 61, No 1 (2014) Profesor Grzegorz Leopold Seidler Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Pieniążek
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Profesor Lech Dubel – prawnik i historyk doktryn polityczno-prawnych. Portret człowieka, uczonego i nauczyciela Szczegóły   PDF
Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz
 
Vol 61, No 1 (2014) Profesor Seidler – anatomia antynomii Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Sendecki
 
Vol 61, No 1 (2014) Profesora G.L. Seidlera koncepcja wielopłaszczyznowej analizy prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 62, No 1 (2015) Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Katarzyna Chała
 
Vol 65, No 1 (2018) Przemoc w kryminologii – istota, przyczyny i zmiany Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 63, No 1 (2016) Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Kruk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Przyczynek do dyskusji nad faszystowskim prawem gospodarczym Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Marszał
 
Vol 62, No 2 (2015) Równe i sprawiedliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo? Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Maria Czerniak-Swędzioł
 
Vol 62, No 2 (2015) Równość i sprawiedliwość w dostępie do zatrudnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kosut
 
Vol 62, No 2 (2015) Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Marian Świątkowski
 
Vol 65, No 2 (2018) Recenzja książki: Radosław Antonów, Anarchizm cafe racer, Wrocław 2017, ss. 173 Szczegóły   PDF
Magdalena Maj
 
Vol 61, No 1 (2014) Recenzja monografii autorstwa Mirosława Karpiuka Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego (AON, Warszawa 2014, ss. 280) Szczegóły   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
126 - 150 z 234 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>