Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 65, No 1 (2018) Spis treści Szczegóły   PDF (English)
Redakcja Redakcja
 
Vol 63, No 2 (2016) Społeczna szkodliwość czynu jako klauzula generalna w prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
 
Vol 62, No 2 (2015) Sprawiedliwość w ubezpieczeniu emerytalnym. Aspekty międzypokoleniowe oraz ekonomiczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Pacud
 
Vol 60, No 1 (2013) Sprawozdanie z konferencji naukowo-edukacyjnej „Okupacja i prawo”, Lublin, 20 marca 2013 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Stankiewicz
 
Vol 67, No 1 (2020) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Przychody oraz koszty według prawa podatkowego oraz bilansowego”, Lublin, 5 kwietnia 2019 r. Szczegóły   PDF
Artur Pierzchała, Jakub Wielgus
 
Vol 65, No 2 (2018) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Wolność i własność w liberalizmie”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 18 maja 2018 r., Lublin Szczegóły   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 64, No 2 (2017) Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Lichosik
 
Vol 60, No 2 (2013) Stadialne formy popełnienia czynu zabronionego w prawie karnym Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Bohdan Telefanko, Nataliya Parasyuk, Oleksiy Avramenko, Sergii Diachuk
 
Vol 64, No 2 (2017) Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Zdyb
 
Vol 63, No 1 (2016) Status prawny nauczyciela mianowanego w okresie międzywojennym w Polsce Streszczenie w języku polskim
Magdalena Pyter
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 66, No 2 (2019) Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 67, No 1 (2020) Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 64, No 1 (2017) Subsydiarność a klauzula państwa socjalnego Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 65, No 2 (2018) Sygnalizacja jako przejaw obowiązku lojalności wobec pracodawcy? Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Bolesta
 
Vol 62, No 1 (2015) System Informacyjny Schengen drugiej generacji jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Dragan
 
Vol 64, No 1 (2017) System prawa w ujęciu teoretycznoprawnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Tabula gratulatoria Szczegóły   PDF
Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Teoretyczny model przestępstwa prawa publicznego (crimen publicum) autorstwa Claudiusa Saturninusa (D. 48,19,16) a współczesna nauka o przestępstwie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 61, No 1 (2014) Terenowe organy administracji publicznej właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Tomasz More w kibucu. Racjonalność dwóch systemów społeczno-politycznych. Streszczenie w języku polskim
Agata Grudzińska
 
Vol 64, No 2 (2017) Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Pszczyński
 
Vol 60, No 1 (2013) Użytkowanie wieczyste w świetle wypowiedzi Profesora Jerzego Ignatowicza Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdzisław Gawlik
 
Vol 60, No 1 (2013) Uczestnictwo współwłaścicieli nieruchomości lokalowej w podejmowaniu uchwał dotyczących zarządu nieruchomością wspólną Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Deneka
 
Vol 65, No 2 (2018) Umowa społeczna jako przejaw racjonalizmu w refleksji nad państwem i prawem Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Łuszczyńska
 
176 - 200 z 247 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>