Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 64, No 2 (2017) O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu modelu po 20 latach reform Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusław Przywora, Leszek Bielecki
 
Vol 61, No 2 (2014) O skutkowym lub bezskutkowym charakterze czynów zabronionych przez art. 182 k.k. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 65, No 2 (2018) Obowiązek lojalności pracownika po ustaniu stosunku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Torbus
 
Vol 65, No 2 (2018) Obowiązek lojalności stron stosunku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Wieczorek
 
Vol 65, No 2 (2018) Obowiązek lojalności wobec pracodawcy w stosunkach pracy nauczycieli akademickich Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Matyjas-Łysakowska
 
Vol 62, No 2 (2015) Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Maria Mędrala
 
Vol 60, No 2 (2013) Obrona konieczna jako okoliczność wyłączająca bezprawność w prawie karnym Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Yuriy Baulin, Nataliya Lashchuk, Oksana Bronevytska, Taras Sozanskyy
 
Vol 60, No 2 (2013) Obrona konieczna w polskim prawie karnym (zagadnienia podstawowe) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Mozgawa
 
Vol 62, No 1 (2015) Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjnoprawna Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Eliza Miszczak
 
Vol 64, No 1 (2017) Ocena przydatności kryteriów oddzielenia prawa konstytucyjnego i administracyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Szreniawski
 
Vol 65, No 2 (2018) Ochrona praw jednostki w administracyjnych postępowaniach wyłączonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Ostojski
 
Vol 61, No 2 (2014) Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych „Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia” (Kraków 8−11 czerwca 2014) Szczegóły   PDF
Agata Grudzińska
 
Vol 60, No 1 (2013) Okupacja i prawo – antyczne i współczesne refleksje humanisty (Mieczysław Jastrun) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 60, No 1 (2013) Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Kwiecień
 
Vol 60, No 1 (2013) Okupacyjna administracja niemiecka na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1945 Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Kozyra
 
Vol 61, No 1 (2014) Opus magnum Grzegorza Leopolda Seidlera Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Tokarczyk
 
Vol 60, No 1 (2013) Organizacja niemieckiego resortu sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 64, No 1 (2017) Podstawy ładu bankowego w polskim prawie konstytucyjnym i administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Komierzyńska-Orlińska
 
Vol 60, No 1 (2013) Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński, Grzegorz Maroń
 
Vol 60, No 2 (2013) Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Gardocki
 
Vol 60, No 1 (2013) Posiadanie służebności przesyłu Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Zalewski
 
Vol 65, No 1 (2018) Powstanie i organizacja Banku Polskiego SA Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Eliza Komierzyńska-Orlińska
 
Vol 62, No 2 (2015) Praca nie jest towarem Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Liszcz
 
Vol 62, No 2 (2015) Praca w nocy Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Maria Wiącek
 
Vol 64, No 2 (2017) Pracownicy samorządowi – wątpliwości interpretacyjne obowiązującej ustawy Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Mazuryk
 
76 - 100 z 186 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>