Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 64, No 1 (2017) Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2016 r., II AKa 242/16, LEX nr 2188879 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 65, No 2 (2018) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 65, No 2 (2018) Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Bosak-Sojka
 
Vol 63, No 1 (2016) Grzegorz L. Seidler – zapomniany filozof prawa (Dobrochna Minich, Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera, Rzeszów 2013, ss. 123) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Ryszard Zieliński
 
Vol 61, No 1 (2014) Grzegorz Leopold Seidler o poglądach na biurokrację Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 61, No 1 (2014) Handel ludźmi. Kierunki, metody i rodzaje zniewolenia ofiar Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Antonów
 
Vol 60, No 2 (2013) Historia doktryn polityczno-prawnych jako przedmiot wykładany na studiach prawniczych. Analiza wyników badań opiniistudentów pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Niemczyk
 
Vol 64, No 1 (2017) Idea społeczeństwa informacyjnego a ogłaszanie aktów normatywnych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Taras, Wojciech Zakrzewski
 
Vol 65, No 2 (2018) Istota pozytywnego sporu o właściwość w świetle polskiej procedury karnej Streszczenie w języku polskim
Katarzyna Dorota Orzeł
 
Vol 64, No 2 (2017) Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Lis
 
Vol 65, No 1 (2018) Kara jako medicina peccatoris. Na marginesie rozważań o karze śmierci w doktrynie św. Tomasza z Akwinu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 62, No 2 (2015) Kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu i ich wpływ na istnienie stosunku pracy osób wykonujących zawód medyczny Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Daniluk-Jarmoniuk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Kiedy car był bogiem, a uczony – rymopisem Streszczenie w języku polskim   PDF
Krystyna Chojnicka
 
Vol 64, No 2 (2017) Kierunki zmian tożsamości polskiego prawa urzędniczego Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Drobny
 
Vol 65, No 1 (2018) Kilka uwag na temat prawa słusznego (perspektywa systemu prawa stanowionego) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Dziedziak
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Kilka uwag o nauczaniu społecznym papieża Franciszka Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Sadowski
 
Vol 63, No 1 (2016) Kilka uwag o przestępstwie z art. 233 k.k. (składanie fałszywych zeznań) po nowelizacji z 11 marca 2016 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzula generalna interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz egzekucyjnym w administracji Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Romuald Kmiecik, Marta Grzeszczuk, Ewelina Streit-Browarna
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Szot
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzula generalna nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę w kodeksie pracy – zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kosut, Renata Borek-Buchajczuk
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w wykładni przepisów regulujących prawo własności Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Władek
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Komierzyńska, Marian Zdyb
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzule generalne i ich funkcje w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Liżewski
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzule generalne odsyłające w postępowaniu dowodowym procesu cywilnego Streszczenie w języku polskim
Monika Rejdak
 
51 - 75 z 234 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>