Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 67, No 1 (2020) Przedsiębiorca w dobie przemian związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi ochrony danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Wojciechowski
 
Vol 65, No 1 (2018) Przemoc w kryminologii – istota, przyczyny i zmiany Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 63, No 1 (2016) Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Kruk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Przyczynek do dyskusji nad faszystowskim prawem gospodarczym Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Marszał
 
Vol 62, No 2 (2015) Równe i sprawiedliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo? Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Maria Czerniak-Swędzioł
 
Vol 62, No 2 (2015) Równość i sprawiedliwość w dostępie do zatrudnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kosut
 
Vol 62, No 2 (2015) Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Marian Świątkowski
 
Vol 65, No 2 (2018) Recenzja książki: Radosław Antonów, Anarchizm cafe racer, Wrocław 2017, ss. 173 Szczegóły   PDF
Magdalena Maj
 
Vol 61, No 1 (2014) Recenzja monografii autorstwa Mirosława Karpiuka Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego (AON, Warszawa 2014, ss. 280) Szczegóły   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 62, No 2 (2015) Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych. Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Unterschütz
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Republika i monarchia jako podstawowy podział ustrojów w myśli polityczno-prawnej Andrzeja Maksymiliana Fredry Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Tracz-Tryniecki
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Rewizjonizm jako przejaw racjonalizacji myśli socjalistycznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Niemczyk
 
Vol 63, No 1 (2016) Rola i znaczenie mediów elektronicznych we współczesnej dydaktyce historii doktryn polityczno-prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Niemczyk
 
Vol 65, No 1 (2018) Rola Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej w wykonywaniu przez Rosję wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maciej Moryc
 
Vol 63, No 1 (2016) Rola UE i NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Marlena Lis
 
Vol 66, No 2 (2019) Rola wojennych idei roku 1914 w rozwoju niemieckiego nacjonalizmu Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Maciejewski
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Roman Hausner (1883–1947) – wybitny administratywista Polski międzywojennej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 61, No 2 (2014) Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: dwa ujęcia analogii Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Koszowski
 
Vol 64, No 1 (2017) Rozważania nad istnieniem i istotą wolności zabudowy – głos w dyskusji Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 67, No 1 (2020) Rzeczywiste problemy z rozróżnieniem między relacjami prywatnymi a publicznymi Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Juraj Vačok
 
Vol 64, No 2 (2017) Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Fundowicz
 
Vol 64, No 2 (2017) Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Błachucki
 
Vol 65, No 1 (2018) Sądownictwo administracyjne w europejskiej doktrynie prawa administracyjnego na przełomie XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grzegorz Smyk
 
Vol 65, No 2 (2018) Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Serafin
 
Vol 64, No 2 (2017) Spis treści Szczegóły   PDF
Redakcja Redakcja
 
151 - 175 z 247 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>