Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 62, No 2 (2015) Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych. Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Unterschütz
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Republika i monarchia jako podstawowy podział ustrojów w myśli polityczno-prawnej Andrzeja Maksymiliana Fredry Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Tracz-Tryniecki
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Rewizjonizm jako przejaw racjonalizacji myśli socjalistycznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Niemczyk
 
Vol 63, No 1 (2016) Rola i znaczenie mediów elektronicznych we współczesnej dydaktyce historii doktryn polityczno-prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Niemczyk
 
Vol 65, No 1 (2018) Rola Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej w wykonywaniu przez Rosję wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maciej Moryc
 
Vol 63, No 1 (2016) Rola UE i NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Marlena Lis
 
Vol 66, No 2 (2019) Rola wojennych idei roku 1914 w rozwoju niemieckiego nacjonalizmu Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Maciejewski
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Roman Hausner (1883–1947) – wybitny administratywista Polski międzywojennej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 61, No 2 (2014) Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: dwa ujęcia analogii Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Koszowski
 
Vol 64, No 1 (2017) Rozważania nad istnieniem i istotą wolności zabudowy – głos w dyskusji Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Ostrowska
 
Vol 64, No 2 (2017) Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Fundowicz
 
Vol 64, No 2 (2017) Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Błachucki
 
Vol 65, No 1 (2018) Sądownictwo administracyjne w europejskiej doktrynie prawa administracyjnego na przełomie XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grzegorz Smyk
 
Vol 65, No 2 (2018) Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Serafin
 
Vol 64, No 2 (2017) Spis treści Szczegóły   PDF
Redakcja Redakcja
 
Vol 65, No 1 (2018) Spis treści Szczegóły   PDF (English)
Redakcja Redakcja
 
Vol 63, No 2 (2016) Społeczna szkodliwość czynu jako klauzula generalna w prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
 
Vol 62, No 2 (2015) Sprawiedliwość w ubezpieczeniu emerytalnym. Aspekty międzypokoleniowe oraz ekonomiczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Pacud
 
Vol 60, No 1 (2013) Sprawozdanie z konferencji naukowo-edukacyjnej „Okupacja i prawo”, Lublin, 20 marca 2013 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Stankiewicz
 
Vol 65, No 2 (2018) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Wolność i własność w liberalizmie”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 18 maja 2018 r., Lublin Szczegóły   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 64, No 2 (2017) Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Lichosik
 
Vol 60, No 2 (2013) Stadialne formy popełnienia czynu zabronionego w prawie karnym Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Bohdan Telefanko, Nataliya Parasyuk, Oleksiy Avramenko, Sergii Diachuk
 
Vol 64, No 2 (2017) Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Zdyb
 
Vol 63, No 1 (2016) Status prawny nauczyciela mianowanego w okresie międzywojennym w Polsce Streszczenie w języku polskim
Magdalena Pyter
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
151 - 175 z 234 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>