Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 65, No 2 (2018) Umowne ograniczenie podejmowania dodatkowego zatrudnienia jako przejaw lojalności pracowniczej. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Wieleba
 
Vol 65, No 1 (2018) Uproszczenia postępowania przyspieszonego w sprawie o wykroczenie (art. 89 i n. k.p.w.). Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ewa Kruk
 
Vol 62, No 2 (2015) Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Reda-Ciszewska
 
Vol 63, No 2 (2016) W poszukiwaniu antycznej genezy klauzul generalnych, czyli o wartościach i wartościowaniu w prawie rzymskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 64, No 1 (2017) W sprawie redefinicji funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (na przykładzie funkcji administracji miar) Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Żywicka
 
Vol 61, No 2 (2014) Ważność decyzji w postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Agata Terejko
 
Vol 63, No 2 (2016) Ważny interes podatnika i interes publiczny w klauzulach generalnych Ordynacji podatkowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Hanusz, Paulina Krukowska-Siembida
 
Vol 61, No 1 (2014) Władza państwowa w ujęciu Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 64, No 1 (2017) Wprowadzenie Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Komierzyńska-Orlińska, Anna Ostrowska, Wojciech Taras
 
Vol 63, No 2 (2016) Wstęp Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 64, No 2 (2017) Wstęp Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Zdyb, Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 61, No 1 (2014) Wybrane problemy przepisów o czasie pracy pracowników naukowo-dydaktycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Wieczorek
 
Vol 65, No 2 (2018) Wykonywanie zawodu lekarza a ochrona praw pacjenta i odpowiedzialność lekarza w świetle uregulowań w prawie polskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Podgórska
 
Vol 62, No 1 (2015) Wysoki Komisarz ONZ do spraw ochrony praw człowieka Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Świerczyński
 
Vol 64, No 1 (2017) Wywłaszczenie a nowe regulacje Prawa geologicznego i górniczego Streszczenie w języku polskim   PDF
Hanna Spasowska-Czarny
 
Vol 61, No 2 (2014) Z badań nad istotą powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) w prawie rzymskim. Wybrane problemy badawcze Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Stankiewicz
 
Vol 62, No 2 (2015) Zabezpieczenie społeczne funkcjonariuszy Służby Celnej w świetle konstytucyjnej zasady równości Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Wieczorek
 
Vol 65, No 2 (2018) Zakaz konkurencji a obowiązek lojalności pracownika Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Lewandowicz-Machnikowska
 
Vol 64, No 2 (2017) Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Ruczkowski
 
Vol 61, No 2 (2014) Zasady działania samorządu lokalnego w czasie stanu klęski żywiołowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 60, No 2 (2013) Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 62, No 2 (2015) Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Antonów
 
Vol 63, No 2 (2016) Zasady słuszności w kodeksie zobowiązań Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Fermus-Bobowiec, Mariola Szewczak-Daniel
 
Vol 64, No 2 (2017) Zasady stosowania prawa unijnego w działalności polskich organów administracji publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Karpus
 
Vol 60, No 2 (2013) Zbieg przepisów ustawy w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Zoll
 
151 - 175 z 186 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>