Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 4 (2015) Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w szpitalu – studium przypadku Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Anna Jaworzyńska
 
Vol 51, No 6 (2017) Zastosowanie zmienności implikowanej strategii risk reversal dla opcji na kurs walutowy do oceny oczekiwań uczestników rynku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Katarzyna Czech
 
Vol 51, No 3 (2017) Zaufanie organizacyjne a przywiązanie normatywne Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dagmara Lewicka, Paulina Karp-Zawlik, Monika Pec
 
Vol 49, No 1 (2015) Złożoność kultury organizacyjnej w perspektywie międzynarodowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Sitko-Lutek
 
Vol 49, No 4 (2015) Zjawisko krótkookresowości na rynku kapitałowym – motywy i implikacje Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Anna Majewska
 
Vol 49, No 2 (2015) Zmiana znaczenia rolnictwa Unii Europejskiej na tle gospodarki światowej w latach 2000‒2012 Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Jarosz-Angowska
 
Vol 52, No 2 (2018) Zmiany nazw polskich funduszy inwestycyjnych a napływ kapitału Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Artur Arkadiusz Trzebiński
 
Vol 47, No 4 (2013) Zmiany priorytetów rozwoju gospodarczego na etapie transformacji do gospodarki innowacyjnej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Semykina
 
Vol 50, No 1 (2016) Zmiany struktur systemów podatkowych – podobieństwa i różnice między krajami OECD Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Franek, Adam Adamczyk
 
Vol 50, No 3 (2016) Zmiany trendów rynkowych a efektywność akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005–2014 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sylwester Kozak, Emil Ochnio
 
Vol 49, No 4 (2015) Zmiany w kanale agencyjnym na rynku ubezpieczeniowym w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Lisowski, Marta Zieniewicz
 
Vol 51, No 2 (2017) Zmiany w procesie zakupowym młodego konsumenta Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Monika Ratajczyk
 
Vol 49, No 2 (2015) Zmiany w potencjale rozwojowym Lublina w relacji do największych miast kraju Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Wich
 
Vol 49, No 4 (2015) Zmienność kursu CHF/PLN a obroty kontraktami futures na CHF/PLN na GPW w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Widz
 
Vol 48, No 1 (2014) Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogumiła Mucha-Leszko
 
Vol 49, No 4 (2015) Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Karaś, Igor Kravchuk
 
Vol 50, No 2 (2016) Znaczenie systemów wspomagających zarządzanie informacjami w sektorze bankowym Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karolina Pilarczyk
 
Vol 51, No 6 (2017) Znaczenie ubezpieczeń posagowych w gromadzeniu oszczędności gospodarstw domowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Ostrowska-Dankiewicz
 
Vol 51, No 5 (2017) Znaczenie zagranicznego kapitału właścicielskiego i liberalizacji finansowej dla ryzyka bankowego: analiza porównawcza w krajach europejskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Renata Karkowska
 
Vol 50, No 1 (2016) Znaczenie zasad ogólnych administracyjnego postępowania egzekucyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Ofiarska
 
Vol 48, No 3 (2014) Zróżnicowanie branżowe poziomu i struktury kapitału własnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Wrońska-Bukalska
 
Vol 50, No 1 (2016) Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Dziuba
 
Vol 48, No 3 (2014) Zróżnicowanie składek na europejskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Szymańska
 
Vol 51, No 2 (2017) Zrównoważona konsumpcja w pułapce: niezgodność postaw i zachowań oraz jej racjonalizacja Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jolanta Zrałek
 
Vol 49, No 4 (2015) Zwiększanie odporności finansowej gospodarstw domowych jako warunek trwałej inkluzji finansowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Solarz
 
Vol 47, No 3 (2013) Zyski zatrzymane jako źródło finansowania wypłat dywidend Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Wypych
 
Vol 51, No 6 (2017) Zyskowność sektora bankowego a jego transformacja w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Kubiszewska
 
751 - 777 z 777 elementów << <