Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 1 (2015) Uczone kobiety w dobie przedchrześcijańskiej (poetki, filozofki, lekarki, alchemiczki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Z. Zamorzanka
 
Vol 37, No 2 (2018) Ukraińska rodzina jako główny ośrodek wychowania dzieci (aspekt historyczno-pedagogiczny) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marija Czepil
 
Vol 36, No 4 (2017) W poszukiwaniu tożsamości dydaktyki informatyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 35, No 4 (2016) W trosce o młodzież. Stanisław Podoleński SJ, pedagog (nie)znany Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Walory moralne w działalności pedagogicznej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ganna Tovkanets
 
Vol 37, No 2 (2018) Wartość egzystencjalna twórczości muzycznej (opinia i orientacja zmysłowa) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Viktoriia Poliuha
 
Vol 35, No 1 (2016) Wartości życiowe studentów wychowania fizycznego jako element ich kompetencji wychowawczych Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Brojek, Maria Anna Turosz, Anna Bochenek
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Wartości „mieć”, „być” wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Ilona Szostak-Jośko
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Wartości edukacyjne: potoczne poglądy i perspektywy dla współczesnej szkoły Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Liliya Morska
 
Vol 35, No 3 (2016) Wartości osobiste preferowane przez młodzież gimnazjalną a wybrane wskaźniki socjodemograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Anna Boczkowska
 
Vol 35, No 1 (2016) Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim – w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Felchner, Katarzyna Gal, Kamila Jakubczak-Krawczyńska
 
Vol 37, No 2 (2018) Wartości w edukacji muzycznej (na przykładzie Galicji Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Iryna Bermes
 
Vol 37, No 4 (2018) Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Anna Zoszak-Łoskot
 
Vol 35, No 3 (2016) Wartości w pracy zawodowej nauczycieli – w świetle badań empirycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Wanda Dróżka
 
Vol 37, No 1 (2018) Wartościowanie wybranych rozwiązań ilustratorskich w książkach dla dzieci przez studentów wczesnej edukacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Centner-Guz
 
Vol 36, No 2 (2017) Wdrożenie polskiego modelu Warsztatów Terapii Zajęciowej w ośrodkach w Albanii Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Maria Pawlak-Kindler
 
Vol 35, No 3 (2016) Wejście do zawodu oraz rozwój zawodowy nauczyciela – perspektywa międzynarodowa i polska Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Piwowarski
 
Vol 35, No 3 (2016) Wizerunek dziecka z zaburzeniami rozwoju w poglądach nauczycieli szkół masowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Hanna Żuraw
 
Vol 35, No 4 (2016) Wizerunek o. Józefa Jarzębowskiego (1897–1964) – pedagoga, żołnierza, księdza, uczonego, poety, kreowany na łamach polskich czasopism emigracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 35, No 4 (2016) Wkład Elizy Orzeszkowej w propagowanie kwestii kobiecej oraz kształtowanie dążeń edukacyjnych młodych Polek w II połowie XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Vol 35, No 4 (2016) Wkład Wielkopolan Wschodnich w rozwój oświaty w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane przypadki Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Gołdyn
 
Vol 36, No 4 (2017) Wpływ rozwoju i masowego rozpowszechniania się osobistych urządzeń cyfrowych na zachowania dzieci i młodzieży w szkole Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Pytlak
 
Vol 35, No 4 (2016) Wpływ systemu wychowawczego św. Jana Bosko na działalność opiekuńczo-wychowawczą zgromadzeń zakonnych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Puszka
 
Vol 36, No 3 (2017) Wrażliwość międzykulturowa osób wyczynowo uprawiających sport Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Majerek
 
Vol 35, No 2 (2016) Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Łuczak
 
201 - 225 z 265 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>