Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 35, No 2 (2016) Resocjalizacja osadzonych kobiet za przestępstwa na tle przemocowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Lilianna Kurek
 
Vol 35, No 2 (2016) Resocjalizacyjny wymiar dozoru elektronicznego jako nieizolacyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Sarzała
 
Vol 36, No 1 (2017) Rodzice w szkole – demaskowanie mitów Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Olechowska
 
Vol 37, No 4 (2018) Rola nauczyciela w aktywizowaniu dzieci na zajęciach plastyczno-technicznych w przedszkolu. Zarys problemu Streszczenie w języku polskim   PDF
Tymoteusz Ławecki, Ewa Maria Pasterniak-Kobyłecka
 
Vol 36, No 1 (2017) Rola nauczycieli i rodziców w wychowaniu obywatelskim uczniów klas I–III szkoły podstawowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Emilia Jakubowska, Elżbieta Jaszczyszyn
 
Vol 34, No 2 (2015) Rola nauk pedagogicznych w reformowaniu rzeczywistości i ulepszaniu ludzkiego życia (Na przykładzie funkcjonowania szkolnictwa wyższego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Olubiński
 
Vol 35, No 1 (2016) Rola pedagoga szkolnego w opiniach studentów pedagogiki Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiesława Walc
 
Vol 33 (2014) Rola pedagogów specjalnych w motywowaniu do samowychowania młodzieży z niepełnosprawnością i młodzieży niedostosowanej społecznie Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Ignatowicz-Nikiel, Katarzyna Ptaśnik-Cholewa
 
Vol 37, No 1 (2018) Rola szkoły w procesie konstruowania przez dziecko roli czwartoklasisty Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Michalak
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Rozumowanie przez analogie semantyczne w kategorii przyczyna - skutek w grupie uczniów niewidomych Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabella Kucharczyk
 
Vol 37, No 2 (2018) Rozwój duchowego potencjału przedszkolaków przy pomocy środków pedagogiki ludowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Svitlana Ivakh, Violeta Horodyska
 
Vol 37, No 2 (2018) Rozwój osobowości dziecka jako podstawowej wartości edukacji domowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Liliia Kobylianska
 
Vol 36, No 4 (2017) Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Marcin Czerski, Edyta Gonciarz
 
Vol 33 (2014) Samokreacja poprzez sztukę. Autoresocjalizacja kobiet osadzonych w Areszcie Śl edczym w Białymstoku Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Chańko, Agnieszka Sołbut
 
Vol 32 (2013) Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Buczak, Małgorzata Samujło
 
Vol 35, No 2 (2016) Skuteczność resocjalizacji – w kręgu drażliwych pytań Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdzisław Bartkowicz
 
Vol 32 (2013) Socjodemograficzne i rodzine czyniki ryzyka zaburze ń odżywiania młodzieży Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Nowak
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Socjodemograficzne uwarunkowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez personel pielęgniarski Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Kirenko, Ewa Sienkiewicz, Jolanta Szymańska, Anna Malm
 
Vol 36, No 2 (2017) Spis treści Szczegóły   PDF
Redakcja Redakcja
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Społeczeństwo bezpieczeństwa jako konsekwencje życia w płynnych czasach Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Jerzy Cendrowski
 
Vol 32 (2013) Stan zdrowia młodzieży szkolnej jako wyzwanie dla nauczycieli w ramach „dobrej zdrowej szkoły ” w Niemczech Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria A. Marchwacka
 
Vol 37, No 1 (2018) Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 36, No 3 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 36, No 4 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 37, No 2 (2018) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
151 - 175 z 265 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>