Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 35, No 1 (2016) Polska „szkoła twórcza” Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Piekarski
 
Vol 35, No 1 (2016) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – między rutyną a refleksyjną praktyką Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń
 
Vol 37, No 4 (2018) Popularyzacja czytelnictwa na łamach poznańskiego periodyku „Ruch Chrześcijańsko-Społeczny” (1902–1910) Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Anna Bednarz-Grzybek, Izabela Krasińska
 
Vol 37, No 4 (2018) Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Agnieszka Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba
 
Vol 36, No 1 (2017) Postawy uczniów klasy III szkoły podstawowej wobec rówieśników z niepełnosprawnością ruchową i słuchową Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Oszwa, Maria Fedaczyńska
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD uczniów szkół zawodowych o zróżnicowanej pozycji socjometrycznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Mirosława Wypych
 
Vol 36, No 2 (2017) Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez uczniów szkoły podstawowej. Przemiany w rezultacie oddziaływań edukacyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Chimicz
 
Vol 36, No 1 (2017) Postrzeganie siebie przez jedynaków i dzieci mające rodzeństwo Streszczenie w języku polskim   PDF
Emilia Całczyńska
 
Vol 36, No 2 (2017) Potrzeba bliskości i intymności a świadomość niepełnosprawności Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Konarska
 
Vol 35, No 2 (2016) Powstanie i działalność pierwszego nowoczesnego więzienia w okresie I Rzeczypospolitej (1767-1795) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Czołgoszewski
 
Vol 33 (2014) Praca w procesie readaptacji społecznej skazanych Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Pstrąg
 
Vol 36, No 2 (2017) Praktyki pedagogiczne w opinii studentów pedagogiki specjalnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Maria Pawlak-Kindler
 
Vol 34, No 2 (2015) Prawa dziecka – od teraźniejszości ku przyszłości Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kowalik-Olubińska
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Problematyka jakości życia niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Norwegii i Polsce) w kontekście uregulowań prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Olszak-Winiarska
 
Vol 35, No 2 (2016) Proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności w aspekcie nieharmonijnego rozwoju tożsamości Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Toroń-Fórmanek
 
Vol 37, No 3 (2018): Redaktor tomu: Anna Bieganowska-Skóra Procesy identyfikacyjne w przestrzeni kulturowo-historycznej uUniwersytetu jako źródło powstania wartości edukacyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Olesia Smolinska, Khrystyna Dzyubynska
 
Vol 33 (2014) Prognoza kryminologiczno-społeczna recydywisty w kontekście historii jego życia Streszczenie w języku polskim   PDF
Arkadiusz Urbanek
 
Vol 35, No 2 (2016) Przejawy niedostosowania społecznego u podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Opora, Rafał Tomaszewski
 
Vol 33 (2014) Przekonania skazanych za zabójstwo o sobie, innych i przyszłości – możl iwości restrukturyzacji poznawczej jako kierunku oddziaływań resocjalizacyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Mudrecka
 
Vol 37, No 2 (2018) Przygotowanie nauczycieli szkoły podstawowej na poziomie uniwersyteckim: aspekt teoretyczno-praktyczny Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Nataliya Machynska
 
Vol 36, No 2 (2017) Psychoedukacja w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Majewicz
 
Vol 36, No 3 (2017) Różnice kulturowo-religijne jako komponent wiedzy i poglądów rodziców z centralnej Lubelszczyzny na temat wielokulturowości Streszczenie w języku polskim   PDF
Ilona Nowakowska-Buryła, Marzena Anna Okrasa
 
Vol 34, No 2 (2015) Równi czy różni? Współczesne dylematy edukacji dziecka Streszczenie w języku polskim   PDF
Józefa Bałachowicz
 
Vol 36, No 2 (2017) Refleksyjność w pracy dydaktycznej z uczniem z niepełnosprawnością wzroku – wybrane aspekty teoretyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Kornelia Czerwińska
 
Vol 35, No 2 (2016) Reforma systemu pieczy zastępczej. Założenia, rzeczywistość, perspektywy Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Chudnicki
 
126 - 150 z 265 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>