No 40 (2015)

Spis treści

Artykuły

Michał Norbert Faszcza
PDF
11
Kamil Biały
PDF
41
Miloš Luković
PDF
61
Robert Kołodziej
PDF
97
Elena A. Lisichenok, Igor A. Prohorenkov
115
Gulmira S. Sultangalieva
PDF
125
Sebastian Piątkowski
PDF
135
Siergiej W. Lubiczankowski
PDF
159
Dmitrij V. Vasilev
PDF
171
Artur Górak
PDF
181
Dina A. Amanzholova
PDF
195
Justyna Dudek
PDF
211

Materiały

Grzegorz Jawor
235
Robert Małek
PDF
247

Artykuły recenzyjne

Ilona Czamańska
PDF
279
Dariusz Faszcza
PDF
311
Katarzyna Kapłoniak, Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana. Ich miejsce i znaczenie w senatorskim cursus honorum, Wyd. Historia Iagiellonica (Pragmateia IV),Kraków 2013, ss. 342
Sebastian Ruciński
PDF
321
Andrzej Chwalba Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914– 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 645+2 nlb, il., 7 mapek
Jan Lewandowski
PDF
325
Jerzy Konrad Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920, wybór i opracowanie Agnieszka Knyt, Wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 397
Mateusz Hübner
PDF
338
Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 512
Wiesław Charczuk
PDF
348
Jonathan Walker, Trzecia wojna światowa. Tajny plan wyrwania Polski z rąk Stalina, przekład Łukasz Witczak, Wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, ss. 314
Marek Sioma
PDF
359
Czego nas uczą „reprinty” z czasów Gomułki? Rec. książki: Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku), Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382
Mariusz Mazur
PDF
367

Sprawozdania z konferencji

Zakład Archiwistyki UMCS współorganizatorem konferencji w Moskwie
Janusz Łosowski
PDF
401