Vol 10 (2016)

pod red. Mariusza Korzeniowskiego, Siergieja Kowalowa, Michała Sajewicza

Spis treści

Artykuły

Witold Kołbuk
PDF
11
Dariusz Tarasiuk
29
Aleksandr Gornyj
39
Ryszard Radzik
PDF
55
Jerzy Waszkiewicz
PDF
77
Wiktoria Borecka
91
Roman Jurkowski
PDF
101
Gun-Britt Kohler
117
Monika Gabryś-Sławińska
PDF
137
Halina Tvaranowich
153
Siergiej Kowalow
169
Beata Siwek
PDF
183
Anastasija Gulina
199
Ihar Klimau
211
Jadwiga Kozłowska-Doda
PDF
235
Nina Barszczewska
PDF
263
Michał Sajewicz
PDF
279
Piotr Złotkowski
PDF
303

Recenzje

Светлана Гончарова-Грабовская, Русскоязычная драматургия Беларуси рубежа ХХ-XXI вв. (проблематика, жанровая стратегия), Минск: БГУ, 2015, 222с.
Anastasija Gulina
329
Ганна Кісліцына, Культурны градыент. Ідэі, маніфесты, кірункі белару- скай літаратуры на мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў, Мінск: Права і эканоміка, 2015, 344 c.
Siergiej Kowalow
323
Barbara Goralczuk, Nadzieja aż po horyzont, Bielsk Podlaski: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., 2015, 235 s.
Piotr Złotkowski
PDF
334
Konrad Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015, 382 s.
Ryszard Radzik
PDF
337
Artur Roland Kozłowski, Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywiliza-cyjnej, Warszawa: CeDeWu, 2015, 332 s.
Ryszard Radzik
PDF
341
Vasil Navumau, The Belarusian Maidan in 2006. A New Social Movement Approach to the Tent Camp Protest in Minsk, Polish Studies in Culture, Nations and Politics, vol. 5, edited by Joanna Kurczewska and Yasuko Shibata, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, 260 pp.
Ryszard Radzik
PDF
344
Andrzej Nikitorowicz, Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Nomos, Kraków 2014, 298 s.
Ludmiła Łabowicz
PDF
317

Sprawozdania z konferencji

ХХV Міжнародная навуковая канферэнцыя ”Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі”: у гонар прафесара Эльжбеты Cмулковай
Maryna Swistunowa
349

Biogramy

Michał Sajewicz
PDF
355