Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2017) Polityka władz lokalnych wobec rosyjskojęzycznych towarzystw kulturalno-oświatowych na terytorium guberni białoruskich w latach 1905–1914 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrej Siarkou
 
Vol 7 (2013) Polonisms in the Prose of Modern Belarusian Authors (on the Material of Works by P. Kastsyukevich, V. Martsinovich and Others) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Алена Астапчук
 
Vol 12 (2018) Polska i białoruska tożsamość Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi. Historia a współczesne dylematy Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Dworzecka
 
Vol 9 (2015) Polskojęzyczny wiersz Kraków Adeli z Ustronia jako klucz do ustalenia autorstwa poematu Macocha Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Ірынa Багдановіч
 
Vol 10 (2016) Powieść Niki Rakitiny „Gonitwa” w kontekście rozwoju gatunku fantasy w literaturze białoruskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Siergiej Kowalow
 
Vol 10 (2016) Problem samoidentyfikacji bohaterów w dramaturgii Pawła Priażko Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Anastasija Gulina
 
Vol 8 (2014) Problematyka narodowa na łamach tygodnika „Biełarus” (1913–1915) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Tarasiuk
 
Vol 10 (2016) Profesor Michał Łesiów (03.05.1928 – 15.07.2016) Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 12 (2018) Przeszłość oczami mieszkańców białorusko-litewsko-polskiego pogranicza (na przykładzie wybranych wsi rejonu miadzielskiego i wołożyńskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Anna Żebrowska
 
Vol 11 (2017) Przezwiska mieszkańców Lewkowa Starego i okolic w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie motywowane imieniem i nazwiskiem nosiciela oraz innych osób Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 9 (2015) Radosław Kaleta, Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 178 s. Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 12 (2018) Rękopis „szczęśliwego białoruskiego szlachcica” XVII–XVIII wieku z kolekcji Iwana Franki Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Ihor Nabytowycz
 
Vol 9 (2015) Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Мікалай Хмяльніцкі
 
Vol 8 (2014) Recenzje Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral, Tomáš Typovský, Дзмітрый Дзятко, Вольга Шыманская
 
Vol 12 (2018) Robert Kłaczyński, Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017, 217 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 10 (2016) Rosyjska wizja narodu ogólnoruskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 7 (2013) Rozwianie mitów – współczesne białoruskie refleksje nad własną tożsamością Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Waszkiewicz
 
Vol 8 (2014) Selbst, Anderes Selbst und das Intime Andere: Adam Mickiewicz und Jan Čačot Streszczenie w języku polskim   PDF
Gun-Britt Kohler
 
Vol 11 (2017) Specyfika pieczywa obrzędowego na północnym Podlasiu Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Matus
 
Vol 8 (2014) Sprawozdania Szczegóły   PDF
Ірына Багдановіч, Марына Свістунова, Агнешка Гораль
 
Vol 7 (2013) Sprawozdania z konferencji Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Agnieszka Goral, Анжэла Мельнікава
 
Vol 9 (2015) Sprawozdanie z konferencji Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 11 (2017) Sprawozdanie z I Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”, Bielsk Podlaski 20–21 X 2017 Szczegóły   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 9 (2015) Stanisław Szuszkiewicz, Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSRR, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 9 (2015) Stosunek do języka białoruskiego młodych poetów XXI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Arnold McMillin
 
76 - 100 z 152 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>