Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 13 (2019) International workshop ‘Contested Spaces and Symbolic Landscapes in Texts from the Early Modern Grand Duchy of Lithuania and its Neighbouring Regions’ (University of Passau, Germany, 29–30 March 2019) Szczegóły   PDF (English)
Angelina Gerus, Anastasia Davydava
 
Vol 12 (2018) Istotny wkład w rozwój badań białorutenistycznych. Chaustowicz, Mikoła, Barszczewska, Nina (red.). (2017). Acta Albaruthenica, t. 17, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 380 ss. Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 12 (2018) IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Supraśl 16-17.10.2017 Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014 Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 16 (2022) Jan Czykwin (1940-2022) Szczegóły   PDF (BIELARUSIAN)
Siergiej Kowalow
 
Vol 9 (2015) Janusz Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, oparte głównie na nagraniach i zapisach Anny Stelmaczonek-Bartnik, Barbary Jasinowicz, Wiktora i Elżbiety Minksztymów, Natalii Ananiewej, kartoteki Wiaczesława Werenicza, Wydawnictwo Nauk Szczegóły   PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 14 (2020) Jeden naród, jeden język, jedna literatura? Zmieniające się konstrukcje historii literatury starobiałoruskiej (1956–2010) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marion Rutz
 
Vol 12 (2018) Język białoruski XVIII w. – postulaty badawcze Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Joanna Getka
 
Vol 13 (2019) Język utworów Ciszki Hartnego w świetle białoruskich nauk filologicznych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Siarhiej Zaprudski
 
Vol 12 (2018) Katolickie słownictwo religijne we współczesnym języku białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Ewa Golachowska
 
Vol 8 (2014) Kobiety i katolicka kultura religijna w środowisku polskich ziemian i drobnej szlachty na Ziemiach Zabranych w XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Malwina Mazan - Jakubowska
 
Vol 13 (2019) Kolegium pijarów w Witebsku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Mariusz Grzegorz Ausz
 
Vol 15 (2021) Kolor niebieski we frazeologicznym obrazie świata Białorusinów i Czechów Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Inna Kalita
 
Vol 13 (2019) Komentarz etymologiczny do derywacji rzeczowników abstrakcyjnych na -ць Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Genadz Tsykhun
 
Vol 10 (2016) Konrad Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015, 382 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 15 (2021) Kreowanie metaforyczne dychotomii „pion-poziom” w cyfrowym dyskursie politycznym (na przykładzie korpusu memów o spotkaniu Putina i Łukaszenki w Soczi) Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Żanna Sładkiewicz
 
Vol 7 (2013) Księża z guberni mohylewskiej wśród duchowieństwa parafialnego prawosławnej diecezji chełmskiej w latach 1905–1918. Noty biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Nina Barszczewska
 
Vol 9 (2015) Kwestia białoruska w polityce Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1944 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Wysocki
 
Vol 9 (2015) L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, 259 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 11 (2017) Leszek Szerepka, Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora, Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2016, 223 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 13 (2019) Liberating the Past and Transgressing the National. Simon Lewis. Belarus – Alternative Visions: Nation, Memory and Cosmopolitanism. Routledge, New York/London, 2019 (BASEES / Routledge Series on Russian and East European Studies). XI, 230 pages. Szczegóły   PDF (English)
Marion Rutz
 
Vol 9 (2015) Likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi według Wasyla Lencyka Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kolbuk
 
Vol 10 (2016) Literatura polska na łamach „Naszej Niwy” (1906–1915). Aspekt konceptualny i funkcjonalny Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Gun-Britt Kohler
 
Vol 12 (2018) Maciej Pieczyński, Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód?, Warszawa: Fronda PL, 2018, 424 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
76 - 100 z 253 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>