Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 15 (2021) Problemy atrybucji poetyckiego szkicu dramaturgicznego Atwieczerek Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Mikałaj Chaustowicz
 
Vol 13 (2019) Prof. dr hab. Michał Sajewicz – a researcher into the Polish-East Slavonic borderland, a populariser of research on Belarus and Belarusians, and a teacher. Laudatio in Honour of Professor Sajewicz Szczegóły   PDF (English)
Agnieszka Goral
 
Vol 13 (2019) Prof. dr hab. Michał Sajewicz jako badacz pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, popularyzator wiedzy o Białorusi i Białorusinach oraz dydaktyk. Laudacja na cześć Profesora Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Goral
 
Vol 14 (2020) Profesor Ignacy Daniłowicz i jego spuścizna paleograficzna. Uwagi na marginesie transliteracji „Latopisca Litwy i Kroniki Ruskiej” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Lilia Citko
 
Vol 10 (2016) Profesor Michał Łesiów (03.05.1928 – 15.07.2016) Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 13 (2019) Projekt "dziady" w dramaturgii Dmitrija Bogosławskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Irina Lappo
 
Vol 14 (2020) Przerwanie czy przetrwanie (staro)białoruskiej tradycji piśmienniczej w XVIII wieku? Przyczynki do dyskusji nad rozwojem literackiego języka białoruskiego na materiale wydań bazyliańskich drukarni z Supraśla i Wilna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Aleksandra Getka
 
Vol 12 (2018) Przeszłość oczami mieszkańców białorusko-litewsko-polskiego pogranicza (na przykładzie wybranych wsi rejonu miadzielskiego i wołożyńskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Anna Żebrowska
 
Vol 11 (2017) Przezwiska mieszkańców Lewkowa Starego i okolic w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie motywowane imieniem i nazwiskiem nosiciela oraz innych osób Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 9 (2015) Radosław Kaleta, Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 178 s. Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 9 (2015) Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Мікалай Хмяльніцкі
 
Vol 8 (2014) Recenzje Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral, Tomáš Typovský, Дзмітрый Дзятко, Вольга Шыманская
 
Vol 12 (2018) Rękopis „szczęśliwego białoruskiego szlachcica” XVII–XVIII wieku z kolekcji Iwana Franki Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Ihor Nabytowycz
 
Vol 12 (2018) Robert Kłaczyński, Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017, 217 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 13 (2019) Rola pisarzy w rozwoju języka białoruskiego w XIX – początku XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Nina Barszczewska
 
Vol 10 (2016) Rosyjska wizja narodu ogólnoruskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 7 (2013) Rozwianie mitów – współczesne białoruskie refleksje nad własną tożsamością Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Waszkiewicz
 
Vol 13 (2019) Sąsiedztwa III RP – Białoruś. Zagadnienia społeczne, eds. Maciej Dębicki and Julita Makaro, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2019 Szczegóły   PDF (English)
Ryszard Radzik
 
Vol 8 (2014) Selbst, Anderes Selbst und das Intime Andere: Adam Mickiewicz und Jan Čačot Streszczenie w języku polskim   PDF
Gun-Britt Kohler
 
Vol 13 (2019) Significant Contribution to the Research on the Uurbanonymity of the Polish-Eastern Slavic Linguistic and Cultural Borderland Monika Famielec, Урбанонимы города Бреста XX века [Urbanonyms of the city of Brest of the XX century], Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018, 292 pp. Szczegóły   PDF (English)
Michał Sajewicz
 
Vol 11 (2017) Specyfika pieczywa obrzędowego na północnym Podlasiu Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Matus
 
Vol 16 (2022) Spektakl „Paulinka” (1944–2021) Lwa Litwinowa jako narzędzie walki o pamięć Streszczenie w języku polskim   PDF (BIELARUSIAN)
Tania Arcimovich
 
Vol 8 (2014) Sprawozdania Szczegóły   PDF
Ірына Багдановіч, Марына Свістунова, Агнешка Гораль
 
Vol 7 (2013) Sprawozdania z konferencji Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Agnieszka Goral, Анжэла Мельнікава
 
Vol 11 (2017) Sprawozdanie z I Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”, Bielsk Podlaski 20–21 X 2017 Szczegóły   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
151 - 175 z 253 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>