Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 (2014) Białoruskie gramatyki Antoniego Łuckiewicza i Bronisława Taraszkiewicza. Analiza kontrastywna Streszczenie w języku polskim   PDF
Hermann Bieder
 
Vol 10 (2016) Białostockie etapy w życiu i twórczości Masieja Siadniowa Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Halina Tvaranowich
 
Vol 7 (2013) Biblical phraseology in Belarusian and Polish: similarities and differences Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ядвіга Казлоўская-Дода
 
Vol 9 (2015) Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi, Zbornik artykułau, Biełarusika – Albaruthenica 36, red. I. E. Bahdanowicz М. P. Kasciuk А. I. Maldzis, М. R. Pryhodzicz, W. P Rahojsza, H. А. Cychun, „Knihazbor”, Minsk 2015, Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 13 (2019) Czasopisma literackie z perspektywy paratekstu. Rozważania na temat metodologii i badań opartych na bazach danych periodyków na przykładzie czasopism „Polymja”, „Maladnjak” i „Uzvyšša” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Gun-Britt Kohler
 
Vol 12 (2018) Dewerbalne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym -нік (-льнік) w języku białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 7 (2013) Dramatic works of the “Bum-Bam-Lit” generation Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Сяргей Кавалёў
 
Vol 10 (2016) Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 9 (2015) Dystans społeczny rodziców wobec innych narodowości wyznacznikiem dialogu międzykulturowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korczyński, Marzena Anna Okrasa
 
Vol 7 (2013) Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robot­niczej Hromady w latach 1925–1927 Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Szyc
 
Vol 10 (2016) Działalność naukowo-wydawnicza Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku w latach 2010-2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Jurkowski
 
Vol 11 (2017) Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2016, 447 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 13 (2019) Emocio i racio w sonetystyce białoruskiej – na przykładzie wieńca sonetów Jana Czykwina "Swiataja studnia" i tłumaczeń "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza na język białoruski Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Serge Minskevich
 
Vol 7 (2013) Formant słowotwórczy -ist(a) // -yst(a) w polskich i białoruskich odrzeczownikowych nomina subiecti Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 12 (2018) Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 8 (2014) Franciszek Umiastowski i jego rola w ruchu białoruskim – od „Naszej Doli” do Katynia Streszczenie w języku polskim   PDF
Helena Głogowska
 
Vol 13 (2019) Funkcjonowanie języka w rodzinnej wspólnocie komunikatywnej jako nowe rozwiązanie metodologiczne w zakresie badań nad polszczyzną kresową: Lewaszkiewicz, Tadeusz. (2017). Język przesiedleńców z Nowogródka i okolicy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 512 s. Streszczenie w języku polskim
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 13 (2019) Historyczna zmienność kategorii: swój/inny/obcy/wróg w relacjach Białorusinów z Polakami w ciągu dwóch ostatnich stuleci Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ryszard Radzik
 
Vol 13 (2019) Historyczno-kulturowy aspekt nazewnictwa ulic współczesnego miasta Brześcia Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Monika Famielec
 
Vol 11 (2017) Idee eines Bundeslandes in Osteuropa im Zeitalter des Friedens von Brest-Litovsk in der schweizer Presse Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Piotr Bednarz
 
Vol 10 (2016) Identyfikacja wyznaniowa i państwowa polityka religijna Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Waszkiewicz
 
Vol 8 (2014) Imiennictwo męskie miasta Kleszczele i okolic na Podlasiu w połowie XVI stulecia Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 13 (2019) Informacje dla Autorów Szczegóły   PDF (English)
Sekretarz Redakcji
 
Vol 13 (2019) International Scientific Conference Eastern European Nations’ Pathways to Independence 1914-1921 Ciechanowiec, 2018 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Eryk Kotkowicz
 
Vol 13 (2019) International workshop ‘Contested Spaces and Symbolic Landscapes in Texts from the Early Modern Grand Duchy of Lithuania and its Neighbouring Regions’ (University of Passau, Germany, 29–30 March 2019) Szczegóły   PDF (English)
Angelina Gerus, Anastasia Davydava
 
26 - 50 z 181 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>