Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2013) Biblical phraseology in Belarusian and Polish: similarities and differences Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ядвіга Казлоўская-Дода
 
Vol 9 (2015) Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi, Zbornik artykułau, Biełarusika – Albaruthenica 36, red. I. E. Bahdanowicz М. P. Kasciuk А. I. Maldzis, М. R. Pryhodzicz, W. P Rahojsza, H. А. Cychun, „Knihazbor”, Minsk 2015, Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 12 (2018) Dewerbalne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym -нік (-льнік) w języku białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 7 (2013) Dramatic works of the “Bum-Bam-Lit” generation Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Сяргей Кавалёў
 
Vol 10 (2016) Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 9 (2015) Dystans społeczny rodziców wobec innych narodowości wyznacznikiem dialogu międzykulturowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korczyński, Marzena Anna Okrasa
 
Vol 7 (2013) Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robot­niczej Hromady w latach 1925–1927 Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Szyc
 
Vol 10 (2016) Działalność naukowo-wydawnicza Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku w latach 2010-2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Jurkowski
 
Vol 11 (2017) Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2016, 447 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 7 (2013) Formant słowotwórczy -ist(a) // -yst(a) w polskich i białoruskich odrzeczownikowych nomina subiecti Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 12 (2018) Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 8 (2014) Franciszek Umiastowski i jego rola w ruchu białoruskim – od „Naszej Doli” do Katynia Streszczenie w języku polskim   PDF
Helena Głogowska
 
Vol 11 (2017) Idee eines Bundeslandes in Osteuropa im Zeitalter des Friedens von Brest-Litovsk in der schweizer Presse Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Piotr Bednarz
 
Vol 10 (2016) Identyfikacja wyznaniowa i państwowa polityka religijna Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Waszkiewicz
 
Vol 8 (2014) Imiennictwo męskie miasta Kleszczele i okolic na Podlasiu w połowie XVI stulecia Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 12 (2018) Istotny wkład w rozwój badań białorutenistycznych. Chaustowicz, Mikoła, Barszczewska, Nina (red.). (2017). Acta Albaruthenica, t. 17, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 380 ss. Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 12 (2018) IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Supraśl 16-17.10.2017 Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014 Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 9 (2015) Janusz Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, oparte głównie na nagraniach i zapisach Anny Stelmaczonek-Bartnik, Barbary Jasinowicz, Wiktora i Elżbiety Minksztymów, Natalii Ananiewej, kartoteki Wiaczesława Werenicza, Wydawnictwo Nauk Szczegóły   PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 12 (2018) Język białoruski XVIII w. – postulaty badawcze Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Joanna Getka
 
Vol 12 (2018) Katolickie słownictwo religijne we współczesnym języku białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Ewa Golachowska
 
Vol 8 (2014) Kobiety i katolicka kultura religijna w środowisku polskich ziemian i drobnej szlachty na Ziemiach Zabranych w XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Malwina Mazan - Jakubowska
 
Vol 10 (2016) Konrad Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015, 382 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 7 (2013) Księża z guberni mohylewskiej wśród duchowieństwa parafialnego prawosławnej diecezji chełmskiej w latach 1905–1918. Noty biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Nina Barszczewska
 
26 - 50 z 152 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>