Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2013) Axiological aspects of work on the land in Olga Kobylańska’s Ziemlya [Land] and in Jakub Kolas’s Nowa ziemlya [New Land] Streszczenie w języku polskim   PDF
Тетяна Кузик
 
Vol 14 (2020) Badania dotyczące praktyki postu w rosyjskiej historiografii kościelnej w okresie przedrewolucyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Uladzislau Zavalniuk
 
Vol 10 (2016) Barbara Goralczuk, Nadzieja aż po horyzont, Bielsk Podlaski: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., 2015, 235 s. Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 448. Szczegóły   PDF
Natalia Rusiecka
 
Vol 7 (2013) Belarusian literature at the turn of the 20th21st centuries: Trends Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Аксана Бязлепкіна
 
Vol 12 (2018) Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle wspomnień Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korzeniowski
 
Vol 10 (2016) Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 16 (2022) Białoruś na łamach „Świata” w latach 1918–1919 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Monika Gabryś-Sławińska
 
Vol 9 (2015) Białoruś pod niemiecką okupacją w czasie I wojny światowej (Polityka językowa i kulturalna na terenie „Ober Ost” w latach 1915˗1918) Streszczenie w języku polskim   PDF (Germany)
Hermann Bieder
 
Vol 15 (2021) Białorusini w utworach Michała K. Pawlikowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Pełczyński
 
Vol 10 (2016) Białoruski ruch narodowy w szkołach prawosławnych w Polsce w latach 20-tych XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Aleksandr Gornyj
 
Vol 8 (2014) Białoruskie gramatyki Antoniego Łuckiewicza i Bronisława Taraszkiewicza. Analiza kontrastywna Streszczenie w języku polskim   PDF
Hermann Bieder
 
Vol 15 (2021) Białoruskie i polskie zamowy: od paraleli do wspólnej przestrzeni fabularnej Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Tatsiana Valodzina
 
Vol 15 (2021) Białoruskojęzyczne komentarze na forum internetowym Tut.by Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Berenika Siwirska
 
Vol 10 (2016) Białostockie etapy w życiu i twórczości Masieja Siadniowa Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Halina Tvaranowich
 
Vol 7 (2013) Biblical phraseology in Belarusian and Polish: similarities and differences Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ядвіга Казлоўская-Дода
 
Vol 9 (2015) Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi, Zbornik artykułau, Biełarusika – Albaruthenica 36, red. I. E. Bahdanowicz М. P. Kasciuk А. I. Maldzis, М. R. Pryhodzicz, W. P Rahojsza, H. А. Cychun, „Knihazbor”, Minsk 2015, Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 16 (2022) Carmen de bisonte in English and for an International Audience – a Critical Review of and Supplement to Frederick J. Booth’s Bilingual Edition Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marion Rutz
 
Vol 16 (2022) Cechy typologiczne białoruskiego i polskiego języków literackich: specyfika konceptualizacji Streszczenie w języku polskim   PDF (BIELARUSIAN)
Viktoria Liashuk
 
Vol 15 (2021) Charakterystyczne leksemy związane z rolnictwem i gospodarstwem domowym (na przykładzie gwar obwodu brzeskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Yury Charnyakievich
 
Vol 13 (2019) Czasopisma literackie z perspektywy paratekstu. Rozważania na temat metodologii i badań opartych na bazach danych periodyków na przykładzie czasopism „Polymja”, „Maladnjak” i „Uzvyšša” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Gun-Britt Kohler
 
Vol 12 (2018) Dewerbalne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym -нік (-льнік) w języku białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 7 (2013) Dramatic works of the “Bum-Bam-Lit” generation Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Сяргей Кавалёў
 
Vol 10 (2016) Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 9 (2015) Dystans społeczny rodziców wobec innych narodowości wyznacznikiem dialogu międzykulturowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korczyński, Marzena Anna Okrasa
 
26 - 50 z 253 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>