Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 13 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF (English)
Sekretarz Redakcji
 
Vol 13 (2019) Strukturalno-semantyczne typy historycznych nazw osobowych kobiet obrządku unickiego (na materiale XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych parafii Hodyszewo) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Złotkowski
 
Vol 7 (2013) Success strategies in Belarusian literary criticism Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Маргарыта Аляшкевіч
 
Vol 12 (2018) Szkic biograficzny z elementami literaturoznawstwa. Андрэй Мельнікаў, Анатоль Сыс. Псальмяр эпохі перагною. Мінск: Хар- вест, 2017, 64 с. Szczegóły   PDF (Беларуская) (Русский)
Siergiej Kowalow
 
Vol 11 (2017) Szkoły pijarskie na terenie Białorusi Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Grzegorz Ausz
 
Vol 13 (2019) Teksty Olgierda Obuchowicza oczyma historyka literatury Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Mikałaj Chaustowicz
 
Vol 7 (2013) The connection between the “verbal” and the “visual” in the works of Yan Bulgak and Yazep Drazdovich Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Маргарыта Грудзінава
 
Vol 11 (2017) The Heritage of Janka Bryĺ: Lyrical Miniatures by Young Belarusian Writers Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Arnold McMillin
 
Vol 7 (2013) The ways of adaptation of the new loan words in Belarusian and in Polish Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Вікторыя Уласевіч
 
Vol 9 (2015) Toponimia białoruska w okresie Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Ігар Капылоў
 
Vol 7 (2013) Toponymic derivatives in the dialects of West Polesie Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Зоя Заіка
 
Vol 13 (2019) Udział Żydów w produkcji tytoniu w guberni grodzieńskiej (II połowa XIX – początek XX wieku) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Volga Sabaleuskaya
 
Vol 8 (2014) Udział Piotra Stołypina w życiu teatralnym Kowna w latach 1899–1901 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Jurkowski
 
Vol 7 (2013) Uladzimir Karatkievich and aesthetic quests of the “philological” generation Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Зоя Мельнікава
 
Vol 10 (2016) Uwarunkowania socjolingwistyczne wspólnego dla Białorusinów i Ukraińców języka piśmiennictwa okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Ihar Klimau
 
Vol 10 (2016) Vasil Navumau, The Belarusian Maidan in 2006. A New Social Movement Approach to the Tent Camp Protest in Minsk, Polish Studies in Culture, Nations and Politics, vol. 5, edited by Joanna Kurczewska and Yasuko Shibata, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016, 260 pp. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 9 (2015) W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, red.: Krzysztof Snarski, Adam Żulpa, Instytut Slawistyki PAN, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Fundacja Slawistyczna, Warszawa.... Szczegóły   PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 11 (2017) Ważny wkład do badań nad dziedzictwem kulturowo-językowym Podlasia. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, red. Nina Barszczewska, Mikołaj Chaustowicz, Mikołaj Timoszuk, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, t. 1–300 s., t. 2 – 399 s., t. 3–411 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 12 (2018) Walżyna Mort: poetka między dwoma kontynentami Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Arnold McMillin
 
Vol 9 (2015) "We mgle" Wasila Bykawa: trzy tezy gramatyki intrygi narracyjnej powieści Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Ігар Жук
 
Vol 7 (2013) Wileński okres życia i twórczości Teodora Iljaszewicza na tle białoruskiego ruchu narodowego i życia literackiego (wiek dojrzały) Streszczenie w języku polskim   PDF
Helena Głogowska
 
Vol 13 (2019) Wojciech Śleszyński, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018 Szczegóły   PDF (English)
Ryszard Radzik
 
Vol 7 (2013) Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 12 (2018) Wpływ języków wschodniosłowiańskich na język białoruski na początku XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Irina Gaponienko
 
Vol 9 (2015) Wpływ specyfiki podlaskiego pogranicza na deklarowanie gotowości przejścia na prawosławie duchownych unickich w obwodzie białostockim w latach 1836-1839 Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Matus
 
126 - 150 z 181 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>