Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2015) Zapożyczenia polskie jako komponenty ciągu wariantów leksykalnych Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Анастасія Марозава
 
Vol 11 (2017) Ziemia grodzieńska w korespondencji Zygmunta Glogera. Uwagi do 1. edycji Pism rozproszonych Zygmunta Glogera Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Konczewska
 
Vol 11 (2017) Польска-беларускія моўныя сувязі на працягу стагоддзяў Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian) (English)
Ніна Баршчэўская
 
Vol 11 (2017) Аляксандар Ельскі як перакладчык Пана Тадэвуша Адама Міцкевіча Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian) (English)
Мікола Хаўстовіч
 
Vol 11 (2017) Альгерд Бахарэвіч, Бэзавы і чорны. Парыж праз акуляры беларускай літаратуры, Мінск:Выдавец Зміцер Колас, 2016, 278 с. Szczegóły   PDF (Belarusian) (English)
Сяргей Кавалёў
 
Vol 8 (2014) Сучасны стан і яго наступствы агульнанароднай стандарызацыі тапаніміі ў Рэспубліцы Беларусь Streszczenie w języku polskim   PDF
Ihar Kapylou, Sviatlana Lipnitskaya
 
Vol 12 (2018) Сістэмная арганізацыя беларускіх дзеясловаў абароны на фоне польскіх адпаведнікаў Streszczenie w języku polskim
Анжаліка Літвіновіч
 
Vol 10 (2016) Светлана Гончарова-Грабовская, Русскоязычная драматургия Беларуси рубежа ХХ-XXI вв. (проблематика, жанровая стратегия), Минск: БГУ, 2015, 222с. Szczegóły   PDF (Belarusian)
Anastasija Gulina
 
Vol 11 (2017) Слухи, сплетни и мифы в среде белорусской пражской эмиграции (1921–1939) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Oльга Зубко
 
Vol 11 (2017) Уласныя назвы як адлюстраванне гістарычных, культурных і моўных працэсаў (на прыкладзе айконімаў польска-беларускага памежжа) Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian) (English)
Вольга Трацяк
 
Vol 11 (2017) Францыск Скарына і сучаснасць. Зборнік п’ес, складальнік А.А. Суша, Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017, 336 с. Szczegóły   PDF (Belarusian) (English)
Natalia Rusiecka
 
Vol 10 (2016) ХХV Міжнародная навуковая канферэнцыя ”Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі”: у гонар прафесара Эльжбеты Cмулковай Szczegóły   PDF (Русский)
Maryna Swistunowa
 
Vol 11 (2017) Ядвіга Казлоўская-Дода, Паняцце „дом” у сучаснай беларускай мове. Pojęcie „dom” we współczesnym języku białoruskim, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 242 s. Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 8 (2014) Мастацкая інтэрпрэтацыя вобраза Кастуся Каліноўскага ў беларускай драматургіі ХХ–ХХІ стст. Streszczenie w języku polskim   PDF
Сяргей Кавалёў
 
Vol 11 (2017) Маніхвэст… (1987) як літаратурна-грамадская праграма Таварыства маладых літаратараў „Тутэйшыя” Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian) (English)
Сяргей Кавалёў
 
Vol 10 (2016) Білоруська поезія в перекладах українських письменників Streszczenie w języku polskim
Ludmiła Siryk
 
Vol 11 (2017) Білоруська поезія в перекладах українських поетів-неокласиків Streszczenie w języku polskim   PDF (Українська)
Людмила Сірик
 
Vol 8 (2014) Белорусская лингвистика 1920-х гг. в ее отношениях с властью1 Streszczenie w języku polskim   PDF
Сергей Запрудски
 
Vol 11 (2017) Вывучэнне паланізмаў у беларускім мовазнаўстве (40-я гады ХХ ст. – ХХІ ст.) Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian) (English)
Марына Свістунова
 
Vol 11 (2017) Валеры Каліноўскі, Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязьні, Смаленск: Інбелкульт, 2016, 210 с. Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 11 (2017) Гумар у Торбе смеху… Караля Жэры Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Вaдзiм Корань
 
Vol 7 (2013) Гісторыя і культура заходняй Беларусі і Ўсходняй Літвы (паўночна-усходніх зямель іі рэчы паспалітай) у сучаснай беларускай і польскай гістарыяграфіі Streszczenie w języku polskim   PDF
Аляксандр Вабішчэвіч
 
Vol 10 (2016) Ганна Кісліцына, Культурны градыент. Ідэі, маніфесты, кірункі белару- скай літаратуры на мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў, Мінск: Права і эканоміка, 2015, 344 c. Szczegóły   PDF (Belarusian)
Siergiej Kowalow
 
Vol 8 (2014) Драматургия Николая Халезина: политика в театральной маске Streszczenie w języku polskim   PDF
Анастасия Гулина
 
Vol 12 (2018) Іryna Bаhdanowicz, Залатая Горка: вершы, переклады, артикулы. Mінск: Кнігазбор, 1916, 399 s. Szczegóły   PDF
Ludmiła Siryk
 
126 - 150 z 152 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>