Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2020) Osobliwości tłumaczeń biblijnych z terenów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ala Kozhynava
 
Vol 9 (2015) Plotki, pogłoski i legendy XVIII wieku jak elementy historii życia codziennego: postaci hetmanów ukraińskich w powieści Salomeі Pilsztyn-Rusieckiej Echo na świat podane procederu podróży i życia mego awantur... Pamiętnik Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian)
Ігор Набитович
 
Vol 15 (2021) Pobożność i pasja: poezja Walanciny Aksak Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Arnold McMillin
 
Vol 15 (2021) Poetycki model prozy Iwana Ptasznikaua (na przykładzie opowieści Łonwa) Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Siwek
 
Vol 16 (2022) Poezja Adama Asnyka w kontekście białoruskiego paradygmatu kulturowo-historycznego Streszczenie w języku polskim   PDF (BIELARUSIAN)
Anatol Brusewicz
 
Vol 14 (2020) Poezja białoruskojęzyczna Miry Łukszy: intencje świadomości artystycznej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ala Bradzikhina
 
Vol 14 (2020) Poezja panegiryczna Cypriana Bazylika. Wiersze poświęcone Mikołajowi Radziwiłłowi Czarnemu i Mikołajowi Radziwiłłowi Rudemu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Chemperek
 
Vol 10 (2016) Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle nazw terenowych na przykładzie gminy Wisznice Streszczenie w języku polskim
Marek Wojciech Olejnik
 
Vol 11 (2017) Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie w świetle nazw terenowych na przykładzie gminy Wisznice Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Wojciech Olejnik
 
Vol 10 (2016) Polacy wobec białoruskich aspiracji narodowych w Mińsku w 1917 roku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Tarasiuk
 
Vol 9 (2015) Polemika z katolicyzmem i prawosławiem w "Katechizmie nieświeskim" Szymona Budnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kamieniecki
 
Vol 14 (2020) Polesie: pogranicze archaicznych tradycji (na przykładzie polskiej, białoruskiej i ukraińskiej obrzędowości rodzinnej) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Olena Kondratiuk
 
Vol 11 (2017) Polityka władz lokalnych wobec rosyjskojęzycznych towarzystw kulturalno-oświatowych na terytorium guberni białoruskich w latach 1905–1914 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrej Siarkou
 
Vol 7 (2013) Polonisms in the Prose of Modern Belarusian Authors (on the Material of Works by P. Kastsyukevich, V. Martsinovich and Others) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Алена Астапчук
 
Vol 14 (2020) Polonizmy wśród białoruskich nazw procesów kognitywnych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Alena Rudenka
 
Vol 12 (2018) Polska i białoruska tożsamość Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi. Historia a współczesne dylematy Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Dworzecka
 
Vol 13 (2019) Polskie Państwo Podziemne wobec propozycji rozmów polsko-białoruskich w latach 1941–1944 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Roman Wysocki
 
Vol 9 (2015) Polskojęzyczny wiersz Kraków Adeli z Ustronia jako klucz do ustalenia autorstwa poematu Macocha Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Ірынa Багдановіч
 
Vol 16 (2022) Popularne nazwiska mieszkańców powiatu hajnowskiego na początku XXI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 15 (2021) Postrzeganie Polski i Polaków w białoruskim dyskursie internetowym w latach 2013–2019: jakościowa analiza wypowiedzi imigrantek Streszczenie w języku polskim   PDF
Tatiana Kanasz
 
Vol 10 (2016) Powieść Niki Rakitiny „Gonitwa” w kontekście rozwoju gatunku fantasy w literaturze białoruskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Siergiej Kowalow
 
Vol 15 (2021) Pragmatyka tekstów mitologicznych w białoruskiej tradycji folklorystycznej początku XXI w. Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Ina Shved
 
Vol 15 (2021) Prasa białoruska międzywojennej Łotwy (przegląd wydawnictw) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Jankowiak
 
Vol 10 (2016) Problem samoidentyfikacji bohaterów w dramaturgii Pawła Priażko Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Anastasija Gulina
 
Vol 8 (2014) Problematyka narodowa na łamach tygodnika „Biełarus” (1913–1915) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Tarasiuk
 
126 - 150 z 253 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>