Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2018) Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, 269 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 16 (2022) Memoriały Białoruskiej Rady Centralnej do premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w roku 1945 Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Grzybowski
 
Vol 15 (2021) Miasto słońca, miasto bólu. Tożsamość miasta wschodnioeuropejskiego (na przykładzie Mińska) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Cobel-Tokarska
 
Vol 15 (2021) Miejsca pamięci, pamięć traumatyczna i nostalgiczna oraz pamięć językowa w życiu rodzinnym powojennych przesiedleńców z północnokresowego Nowogródka i okolicy Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
 
Vol 14 (2020) Miejsce twórczości Uładzimira Karatkieviča w dyskursie o tożsamości Białorusinów Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Tomasz Wielg
 
Vol 15 (2021) Mniejszość bez reprezentacji... Kwestia przedstawicieli środowisk białoruskich w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1945 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Wysocki
 
Vol 12 (2018) Motywy i symbole biblijne w polskojęzycznej poezji Białorusi XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Iryna Bahdanowicz
 
Vol 12 (2018) Na styku historii i legendy. "Czarna księżna" Wolhi Ipatawej Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Siwek
 
Vol 13 (2019) Narodziny indywidualności z ducha białoruskości: trajektorie życia oraz koncepcyjne i emocjonalne matryce białoruskiego intelektualisty w powieści Wiktora Waltera „Urodzeni pod Saturnem” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ivan Novik
 
Vol 10 (2016) Nauczanie religii w szkole w sytuacji wielowyznaniowości społeczeństwa białoruskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Wiktoria Borecka
 
Vol 9 (2015) Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach na południowym Podlasiu Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kojder
 
Vol 9 (2015) Nazwiska, przezwiska i przydomki młynarzy i mieszkańców osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego na Podlasiu w XVI-XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 12 (2018) Nazwy kobiet utworzone od imienia męża w gwarze mieszkańców gminy Czyże w powiecie hajnowskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 7 (2013) New tendencies in Belarusian dialects Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ніна Баршчэўская
 
Vol 9 (2015) Nieznany sąsiad: Białoruś i Białorusini w oczach studentów polskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Antanina Siamionava
 
Vol 12 (2018) Nowe badanie białoruskiech czasopism emigracyjnych. Andriej Moskwin, Białoruskie czasopiśmiennictwo emigracyjne: „Пагоня”, „Сакавік”, „Наперад”. Warszawa: Sowa, 2018, 267 s. Szczegóły   PDF (Беларуская) (Русский)
Natalia Rusiecka
 
Vol 9 (2015) Nowe i aktualizowane zapożyczenia z języka polskiego w języku białoruskim na początku XXI wieku i ich odzwierciedlenie w opracowaniach leksykograficznych Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Вікторыя Уласевіч
 
Vol 16 (2022) Nowe kierunki badań w białorutenistyce. Język, literatura i kultura Białorusi na przestrzeni wieków, red. M. Chaustowicz, R. Kaleta, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 308. Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 9 (2015) O „uniwersaliach” w pieśniach etnicznych: pogranicze białorusko-polskie i polsko-słowackie Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Галина Кутырёва-Чубаля
 
Vol 13 (2019) O czym świadczą białoruscy korespondenci Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Elżbieta Smułkowa
 
Vol 8 (2014) O pochodzeniu nazwy uroczyska Kumat pod Brańskiem. Czyżby koniec legendy? Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 15 (2021) O poziomowym programie nauczania języka białoruskiego jako obcego Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Kaleta
 
Vol 14 (2020) Obraz wody we frazeologii i paremiologii polskiej i białoruskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Włodzimierz Wysoczański
 
Vol 16 (2022) Od imienia biblijnego do protonazwiska. Studium z historycznej antroponimii. Podlasia Zofia Abramowicz, Imiona biblijne w historycznej antroponimii Podlasia (XVI-XVII w.), Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2019, 465 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 10 (2016) Odczasownikowe pejoratywne nazwy subiektów z formantem -ač w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
101 - 125 z 253 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>