Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2015) Sprawozdanie z konferencji Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 9 (2015) Stanisław Szuszkiewicz, Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSRR, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 14 (2020) Stefan Batory w pamięci historycznej Grodna i jego mieszkańców (XX – początek XXI wieku) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Siarhei Marozau
 
Vol 9 (2015) Stosunek do języka białoruskiego młodych poetów XXI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Arnold McMillin
 
Vol 10 (2016) Strategie metateatralne we współczesnym dramacie białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Siwek
 
Vol 14 (2020) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF (English)
Agnieszka Goral
 
Vol 15 (2021) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 16 (2022) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Dariusz Tarasiuk
 
Vol 13 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF (English)
Sekretarz Redakcji
 
Vol 12 (2018) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretaż Redakcji
 
Vol 13 (2019) Strukturalno-semantyczne typy historycznych nazw osobowych kobiet obrządku unickiego (na materiale XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych parafii Hodyszewo) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Złotkowski
 
Vol 7 (2013) Success strategies in Belarusian literary criticism Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Маргарыта Аляшкевіч
 
Vol 12 (2018) Światopogląd bohaterów powieści Ihara Babkoua „Minutka. Trzy historie“ Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Ivana Slivkova
 
Vol 12 (2018) Szkic biograficzny z elementami literaturoznawstwa. Андрэй Мельнікаў, Анатоль Сыс. Псальмяр эпохі перагною. Мінск: Хар- вест, 2017, 64 с. Szczegóły   PDF (Беларуская) (Русский)
Siergiej Kowalow
 
Vol 11 (2017) Szkoły pijarskie na terenie Białorusi Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Grzegorz Ausz
 
Vol 13 (2019) Teksty Olgierda Obuchowicza oczyma historyka literatury Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Mikałaj Chaustowicz
 
Vol 7 (2013) The connection between the “verbal” and the “visual” in the works of Yan Bulgak and Yazep Drazdovich Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Маргарыта Грудзінава
 
Vol 11 (2017) The Heritage of Janka Bryĺ: Lyrical Miniatures by Young Belarusian Writers Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Arnold McMillin
 
Vol 7 (2013) The ways of adaptation of the new loan words in Belarusian and in Polish Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Вікторыя Уласевіч
 
Vol 9 (2015) Toponimia białoruska w okresie Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Ігар Капылоў
 
Vol 7 (2013) Toponymic derivatives in the dialects of West Polesie Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Зоя Заіка
 
Vol 14 (2020) Transpozycja elementów onomastycznych języków słowiańskich w języku białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Iryna Haponienka
 
Vol 14 (2020) U progu dymisji. Wojewoda poleski Jan Krahelski wobec sytuacji na Polesiu w 1932 r. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat
 
Vol 8 (2014) Udział Piotra Stołypina w życiu teatralnym Kowna w latach 1899–1901 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Jurkowski
 
Vol 13 (2019) Udział Żydów w produkcji tytoniu w guberni grodzieńskiej (II połowa XIX – początek XX wieku) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Volga Sabaleuskaya
 
176 - 200 z 253 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>