Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2015) Kwestia białoruska w polityce Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1944 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Wysocki
 
Vol 9 (2015) L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, 259 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 11 (2017) Leszek Szerepka, Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora, Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2016, 223 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 9 (2015) Likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi według Wasyla Lencyka Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kolbuk
 
Vol 10 (2016) Literatura polska na łamach „Naszej Niwy” (1906–1915). Aspekt konceptualny i funkcjonalny Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Gun-Britt Kohler
 
Vol 12 (2018) Maciej Pieczyński, Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód?, Warszawa: Fronda PL, 2018, 424 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 12 (2018) Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, 269 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 12 (2018) Motywy i symbole biblijne w polskojęzycznej poezji Białorusi XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Iryna Bahdanowicz
 
Vol 12 (2018) Na styku historii i legendy. "Czarna księżna" Wolhi Ipatawej Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Siwek
 
Vol 10 (2016) Nauczanie religii w szkole w sytuacji wielowyznaniowości społeczeństwa białoruskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Wiktoria Borecka
 
Vol 9 (2015) Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach na południowym Podlasiu Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kojder
 
Vol 9 (2015) Nazwiska, przezwiska i przydomki młynarzy i mieszkańców osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego na Podlasiu w XVI-XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 12 (2018) Nazwy kobiet utworzone od imienia męża w gwarze mieszkańców gminy Czyże w powiecie hajnowskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 7 (2013) New tendencies in Belarusian dialects Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ніна Баршчэўская
 
Vol 9 (2015) Nieznany sąsiad: Białoruś i Białorusini w oczach studentów polskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Antanina Siamionava
 
Vol 12 (2018) Nowe badanie białoruskiech czasopism emigracyjnych. Andriej Moskwin, Białoruskie czasopiśmiennictwo emigracyjne: „Пагоня”, „Сакавік”, „Наперад”. Warszawa: Sowa, 2018, 267 s. Szczegóły   PDF (Беларуская) (Русский)
Natalia Rusiecka
 
Vol 9 (2015) Nowe i aktualizowane zapożyczenia z języka polskiego w języku białoruskim na początku XXI wieku i ich odzwierciedlenie w opracowaniach leksykograficznych Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian)
Вікторыя Уласевіч
 
Vol 9 (2015) O „uniwersaliach” w pieśniach etnicznych: pogranicze białorusko-polskie i polsko-słowackie Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Галина Кутырёва-Чубаля
 
Vol 8 (2014) O pochodzeniu nazwy uroczyska Kumat pod Brańskiem. Czyżby koniec legendy? Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 10 (2016) Odczasownikowe pejoratywne nazwy subiektów z formantem -ač w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 9 (2015) Plotki, pogłoski i legendy XVIII wieku jak elementy historii życia codziennego: postaci hetmanów ukraińskich w powieści Salomeі Pilsztyn-Rusieckiej Echo na świat podane procederu podróży i życia mego awantur... Pamiętnik Streszczenie w języku polskim   PDF (Ukrainian)
Ігор Набитович
 
Vol 10 (2016) Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle nazw terenowych na przykładzie gminy Wisznice Streszczenie w języku polskim
Marek Wojciech Olejnik
 
Vol 11 (2017) Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie w świetle nazw terenowych na przykładzie gminy Wisznice Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Wojciech Olejnik
 
Vol 10 (2016) Polacy wobec białoruskich aspiracji narodowych w Mińsku w 1917 roku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Tarasiuk
 
Vol 9 (2015) Polemika z katolicyzmem i prawosławiem w "Katechizmie nieświeskim" Szymona Budnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kamieniecki
 
51 - 75 z 152 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>