Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2018) Istotny wkład w rozwój badań białorutenistycznych. Chaustowicz, Mikoła, Barszczewska, Nina (red.). (2017). Acta Albaruthenica, t. 17, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 380 ss. Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 12 (2018) IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Supraśl 16-17.10.2017 Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014 Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 9 (2015) Janusz Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, oparte głównie na nagraniach i zapisach Anny Stelmaczonek-Bartnik, Barbary Jasinowicz, Wiktora i Elżbiety Minksztymów, Natalii Ananiewej, kartoteki Wiaczesława Werenicza, Wydawnictwo Nauk Szczegóły   PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 12 (2018) Język białoruski XVIII w. – postulaty badawcze Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Joanna Getka
 
Vol 13 (2019) Język utworów Ciszki Hartnego w świetle białoruskich nauk filologicznych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Siarhiej Zaprudski
 
Vol 12 (2018) Katolickie słownictwo religijne we współczesnym języku białoruskim Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Ewa Golachowska
 
Vol 8 (2014) Kobiety i katolicka kultura religijna w środowisku polskich ziemian i drobnej szlachty na Ziemiach Zabranych w XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Malwina Mazan - Jakubowska
 
Vol 13 (2019) Kolegium pijarów w Witebsku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Mariusz Grzegorz Ausz
 
Vol 13 (2019) Komentarz etymologiczny do derywacji rzeczowników abstrakcyjnych na -ць Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Genadz Tsykhun
 
Vol 10 (2016) Konrad Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015, 382 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 7 (2013) Księża z guberni mohylewskiej wśród duchowieństwa parafialnego prawosławnej diecezji chełmskiej w latach 1905–1918. Noty biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Nina Barszczewska
 
Vol 9 (2015) Kwestia białoruska w polityce Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1944 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Wysocki
 
Vol 9 (2015) L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, 259 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 11 (2017) Leszek Szerepka, Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora, Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2016, 223 s. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 13 (2019) Liberating the Past and Transgressing the National. Simon Lewis. Belarus – Alternative Visions: Nation, Memory and Cosmopolitanism. Routledge, New York/London, 2019 (BASEES / Routledge Series on Russian and East European Studies). XI, 230 pages. Szczegóły   PDF (English)
Marion Rutz
 
Vol 9 (2015) Likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi według Wasyla Lencyka Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kolbuk
 
Vol 10 (2016) Literatura polska na łamach „Naszej Niwy” (1906–1915). Aspekt konceptualny i funkcjonalny Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Gun-Britt Kohler
 
Vol 12 (2018) Maciej Pieczyński, Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód?, Warszawa: Fronda PL, 2018, 424 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 12 (2018) Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, 269 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 12 (2018) Motywy i symbole biblijne w polskojęzycznej poezji Białorusi XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Iryna Bahdanowicz
 
Vol 12 (2018) Na styku historii i legendy. "Czarna księżna" Wolhi Ipatawej Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Siwek
 
Vol 13 (2019) Narodziny indywidualności z ducha białoruskości: trajektorie życia oraz koncepcyjne i emocjonalne matryce białoruskiego intelektualisty w powieści Wiktora Waltera „Urodzeni pod Saturnem” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ivan Novik
 
Vol 10 (2016) Nauczanie religii w szkole w sytuacji wielowyznaniowości społeczeństwa białoruskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Wiktoria Borecka
 
51 - 75 z 181 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>