Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Główne problemy występujące w podatkach dochodowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Mudrecki
 
Vol 50, No 1 (2016) Wybrane determinanty zmian dochodów podatkowych samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999–2014 Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Kazimierz Pypeć
 
Vol 50, No 1 (2016) O nowy ład podatków lokalnych w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Felis
 
Vol 50, No 1 (2016) Możliwości wykorzystywania przez gminy podatków i opłat do przejmowania pożytków z tzw. renty planistycznej – wybrane problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Aleksandra Wójtowicz
 
Vol 50, No 1 (2016) Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomira Kańduła, Joanna Śmiechowicz
 
Vol 50, No 1 (2016) System (zbiór) podatków samorządowych – wstępne propozycje uporządkowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Zbigniew Ofiarski
 
Vol 50, No 1 (2016) Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia? Streszczenie w języku polskim  PDF
Witold Stanisław Modzelewski
 
Vol 50, No 1 (2016) Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Hanna Kuzińska
 
Vol 50, No 1 (2016) Racjonalizacja regulacji podatkowych z zakresu cen transferowych w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Wojciech Matysek
 
Vol 50, No 1 (2016) Granice zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Rafał Pasternak
 
Vol 51, No 4 (2017) Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Wiśniewski
 
Vol 50, No 1 (2016) W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Guziejewska
 
Vol 50, No 1 (2016) Problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce – przegląd wybranych aspektów Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Milewska
 
Vol 50, No 1 (2016) Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kosidłowska
 
Vol 51, No 6 (2017) Rola TSUE w opodatkowaniu przedsiębiorstw podatkiem dochodowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Lidia Peretiatkowicz
 
Vol 50, No 1 (2016) Kilka uwag na temat intensyfikacji zjawiska legalnego minimalizowania ciężarów podatkowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Drywa
 
Vol 50, No 1 (2016) Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jarosław Dziuba
 
Vol 47, No 3 (2013) Tendencje zmian w  podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kosidłowska
 
Vol 50, No 1 (2016) Aktywność gospodarcza a korelacja między podatkami i długiem sektora general government Streszczenie w języku polskim
Wiesława Ziółkowska
 
Vol 51, No 4 (2017) Wpływ zmian stawek podatków pośrednich na inflację w wybranych krajach UE Streszczenie w języku polskim
Anna Moździerz
 
1 - 20 z 20 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.