Vol 32, No 1 (2019)

Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko

Spis treści

Strona tytułowa i spis treści
 
PDF
1-6

Artykuły

Nadiya Ashytok
7-18
Marija Czepil, Alla Revt
19-30
Olga Fedij
31-48
Anna Fedorovych
49-60
Iryna Galushchak
61-68
Olena Gnizdilova, Myroslaw Strelnikov
69-76
Oksana Kravchenko, Uliya Pidvalna
77-87
Lesya Lebedyk
89-98
Olena Lokshyna
99-110
Inna Osadchenko
111-121
Hanna Slozanska, Nadia Horishna, Oksana Pryshlyak
123-135
Nina Slyusarenko, Yaroslava Ospanova
137-148
Oksana Romanyshyna, Antonina Gura
149-157
Liudmyla Romanyshyna, Nataliia Samaruk
159-169
Oksana Yatsiv, Oresta Karpenko
171-182