Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 49 (2020) O chronologii rządów namiestniczych Władysława Opolczyka w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Wróbel
 
No 47 (2019) O deformacji idei, czyli dlaczego warto studiować historię myślenia o Europie Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sławomir Łukasiewicz
 
No 55 (2023) O epistolografii użytkowej. Pisma do urzędów i dokumenty w poradnikach pisania listów z XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Kulecka
 
No 52 (2021) O historii i edukacji w obozowych przestrzeniach pamięci. Historia w przestrzeniach pamięci. Obozy – „miejsca po” – muzea, red. T. Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2021, ss. 445 + il. Streszczenie w języku polskim   PDF
Violetta Julkowska
 
No 36 (2013) O historycznym znaczeniu przekładu. Nowożytne badania nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Włudzik, Karol Kłodziński
 
No 53 (2022) O idei „Polski Ludowej” i jej orędownikach. Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski – uwagi krytyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Piskała
 
No 52 (2021) O liczebności dworu królewskiego Kazimierza Jagiellończyka w świetle spisów dworzan z 1470 i 1478 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Nalewajek
 
No 47 (2019) O potrzebie środowiskowej autorefleksji. Założenia i podstawa programowa XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jan Pomorski
 
No 42 (2016) Obraz traktatu z Trianon w słowackiej historiografii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zsolt Horbulák
 
No 50 (2020) Obraz wyższych warstw społecznych w polskim filmie fabularnym w latach 1947–1989 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dorota Skotarczak
 
No 46 (2018) Od „fortes milites” do „muli Mariani” - fenomen siły fizycznej żołnierzy wojsk rzymskich w okresie republiki rzymskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Łuć
 
No 51 (2021) Od „katolickich czerwonych sztandarów” do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Ewolucja pojmowania społeczno-politycznych zadań katolicyzmu w refleksji politycznej Jana Frankowskiego (1912–1976) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ariel Orzełek
 
No 55 (2023) Od archiwum do archiwum. Uwagi na temat ewolucji funkcjonalno-organizacyjnej komórek archiwalnych w komitetach wojewódzkich PPR/PZPR Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Czarnota
 
No 46 (2018) Od idei homo sovieticus do mentalności folwarcznej Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Kolasa-Nowak
 
No 42 (2016) Od towarzysza jazdy do wojewody podolskiego. Przebieg służby wojskowej Nikodema Żaboklickiego w latach 1656–1706 Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Hundert, Jan Jerzy Sowa
 
No 42 (2016) Odpowiedź na recenzję książki Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015, ss.382 napisaną przez Mariusza Mazura, zamieszczoną w Res Historica, nr 40/2015, s. 367-398 Szczegóły   PDF
Maria Januszewska-Warych
 
No 49 (2020) Odstępstwa od wzorca duchownego w okresie potrydenckim. Wybrane przykłady z ksiąg wizytacyjnych archidiakonatu gnieźnieńskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Monika Jabłońska
 
No 52 (2021) Odzyskanie niepodległości w świetle prowincjalnej prasy jidysz. Listopad 1918 r. na łamach dziennika „Lubliner Tugblat” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Adam Kopciowski
 
No 45 (2018) Oficer na kluczowej placówce – początki działalności płk. dypl. Wojciecha Fydy na stanowisku attaché wojskowego w Paryżu i w Brukseli Streszczenie w języku polskim   PDF
Daniel Koreś
 
No 48 (2019) Ograniczenia władzy prefektów praetorio w późnym Cesarstwie Rzymskim Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Szymon Olszaniec
 
No 48 (2019) On Alexander, Who in Carthage ‘Had Foolishly Usurped the Supreme Power’ Under Roma’s Sign. Guillaume Malingue, The Coinage of Domitius Alexander (308–310 AD), Ausonius éditions, Numismatica Antiqua 9, Bordeaux 2018, pp. 170. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agata Aleksandra Kluczek
 
No 49 (2020) Opieka duszpasterska w Legionach Polskich (1914–1918) w świetle wspomnień (zarys głównych zagadnień) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jacek Piotrowski
 
No 48 (2019) Opieka medyczna i społeczna na Lubelszczyźnie w realiach XIX wieku. Kilka uwag o książce Wiesława Partyki, Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 485. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Szewczuk
 
No 49 (2020) Opowieść o zielonych dzieciach z Woolpit w świetle średniowiecznych kronik Wilhelma z Newburgh oraz Ralpha z Coggeshall Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Michał Madej
 
No 49 (2020) Opracowanie zasobu w opinii archiwistów archiwów państwowych w Polsce w świetle wyników ankiety z 2018 roku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Magier
 
226 - 250 z 497 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>