Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 45 (2018) Kobiety jako „szare eminencje” w komunistycznej elicie władzy w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Szumiło
 
No 44 (2017) Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku). Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Szczur
 
No 42 (2016) Komentarz do odpowiedzi Marii Januszewskiej-Warych na recenzję Jej książki „W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku)”, Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382 Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
No 55 (2023) Kompetencje językowe bazylianów prowincji litewskiej w XVII–XVIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Wereda
 
No 47 (2019) Koncepcja władzy i myśl polityczna XVI-wiecznego Carstwa Rosyjskiego. Studium myśli politycznej Iwana Pereswietowa, Fiodora Karpowa i Andrieja Kurbskiego. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Stanisław Boridczenko
 
No 36 (2013) Konferencjia naukowa „Europa Unii. Unie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej: historia i tradycje. W 600. rocznicę unii horodelskiej i 444. rocznicę unii lubelskiej”, Lublin–Chełm–Horodło, 3–6 października 2013 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kołacz-Chmiel
 
No 40 (2015) Konstantyn Dalassen w Zarysie historii Jana Skylitzesa Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Biały
 
No 51 (2021) Kontrakty skarbowe na dobra ekonomii samborskiej z drugiej połowy XVII i XVIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grzegorz Wrona
 
No 54 (2022) Kontrowersje wokół epitafium Władysława Białego i daty jego śmierci Streszczenie w języku polskim   PDF
Włodzimierz Appel
 
No 49 (2020) Kontrowersje wokół wyłaniania kandydatów na posłów przed wyborami do Sejmu PRL ze stycznia 1957 roku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Robert Skobelski
 
No 51 (2021) Kościół dla ubogich. Kilka uwag na temat książki Matteo Compagnaro, Posoborowa teologia Ameryki Łacińskiej. Geneza, charakterystyka, perspektywy, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 135 Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 42 (2016) Koszty utrzymania partii komunistycznej w województwie bialskopodlaskim (1975-1989) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 54 (2022) Kradzieże koni w międzywojennej Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Remigiusz Kasprzycki
 
No 50 (2020) Kraje bliskie – kraje dalekie. Polsko-szwajcarskie analogie wolnościowe w XIX/XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Bednarz
 
No 42 (2016) Krakowski etap I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z perspektywy władz PRL. Próba syntetycznego spojrzenia Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Łatka
 
No 38 (2014) Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Madejski
 
No 42 (2016) Kultura serbska w okresie panowania osmańskiego. Płaszczyzny adaptacji – płaszczyzny alienacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Marek Dziadul
 
No 52 (2021) Kwestia dowodowości archiwaliów a nowsza teoria archiwistyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Skupieński
 
No 54 (2022) Kwestia ukraińska w prasie szwajcarskiej 1914–1918 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Bednarz
 
No 54 (2022) Laicyzowanie szkolnictwa a stan religijnej świadomości nauczycieli w województwie lubelskim na początku lat sześćdziesiątych XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Wrona
 
No 51 (2021) Leszek Kania, Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919–1921, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019, ss. 672 Szczegóły   PDF
Adam Bojarski
 
No 49 (2020) Limitanei w Historia Augusta. Czy wzmianki o armii przygranicznej można wykorzystać do datowania Historia Augusta? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Robert Sławomir Suski
 
No 48 (2019) Lista Recenzentów Szczegóły   PDF (English)
Redaktor Naczelny
 
No 37 (2014) Listy premiera Władysława Sikorskiego do prymasa Edmunda Dalbora, prof. Władysława Natansona i Jana Kantego Steczkowskiego (1922–1923) Szczegóły   PDF
Zbigniew Zaporowski
 
No 43 (2017) Listy przypowiednie dla Marcina Zamoyskiego z lat 1656, 1679 i 1683 na chorągwie jazdy i regiment pieszy w wojsku koronnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Hundert
 
151 - 175 z 497 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>