Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 52 (2021) Język i symbol. O języku inskrypcji nagrobnych na cmentarzu w Prużanie Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Stanisław Boridczenko
 
No 51 (2021) Językowy (?) obraz przeszłości (?), czyli o tym, co się kryje za narracją historyczną… Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marek Woźniak
 
No 40 (2015) Jonathan Walker, Trzecia wojna światowa. Tajny plan wyrwania Polski z rąk Stalina, przekład Łukasz Witczak, Wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, ss. 314 Szczegóły   PDF
Marek Sioma
 
No 43 (2017) Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, z angielskiego przełożył Tomasz Wujewski, Kraków 2016, 353 s. Szczegóły   PDF
Emilia Twarowska-Antczak
 
No 39 (2015) Josiah Osgood, Turia: a Roman Woman’s Civil War, Oxford University Press, Oxford 2014, pp. 215. Szczegóły   PDF
Anna B. Miączewska
 
No 41 (2016) Józef Duda, Polskie dzieje czasu budowy i czasu chwały, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, Lublin 2015, ss. 631 Szczegóły   PDF
Wiesław Śladkowski
 
No 51 (2021) Józef Milik (1891–1944) – biografia polityczna podlaskiego posła i działacza społecznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Odziemczyk
 
No 45 (2018) Kampania italska Narsesa Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Kozina
 
No 55 (2023) Kancelaria administracji zbiurokratyzowanej. Przedmiot – zakres – model badawczy Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Górak
 
No 55 (2023) Kancelarie Wolnego Miasta Krakowa – rekonesans badawczy Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Drzewiecki
 
No 49 (2020) Kapela przy kolegium jezuickim i jej udział w życiu religijnym Sandomierza w XVII–XVIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dominika Burdzy
 
No 39 (2015) Kara więzienia dla górali z północnego Kaukazu (XIX–początek XX w.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Malika Arsanukaeva
 
No 46 (2018) Kariera polityczna Leonarda Marcina Świeykowskiego: od podsędka do wojewody – przypadek czy nowe zasady kształtowania się elit w czasach Stanisława Augusta? Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Rolnik
 
No 52 (2021) Karolina Sulej, Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2020, ss. 456 Streszczenie w języku polskim   PDF
Martyna Grądzka-Rejak
 
No 55 (2023) Karśniccy w Polsce Centralnej w źródłach epigraficznych z XVI–XVIII w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Szymczak, Jan Szymczak
 
No 51 (2021) Kasata klasztoru dominikanów przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu w 1864 r. i jej konsekwencje Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominika Burdzy
 
No 50 (2020) Kasper Sipowicz, Prześladowania religijne w Kraju Warty. Represje wobec Polaków i duchowieństwa polskiego a polityka wyznaniowa rządu III Rzeszy 1939-1945, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016, 217 ss. Szczegóły   PDF (English)
Przemysław Sołga
 
No 40 (2015) Katarzyna Kapłoniak, Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana. Ich miejsce i znaczenie w senatorskim cursus honorum, Wyd. Historia Iagiellonica (Pragmateia IV),Kraków 2013, ss. 342 Szczegóły   PDF
Sebastian Ruciński
 
No 54 (2022) Kazimierz Michałowski (1901–1981) i akademicka kariera Edmunda Bulandy (1882–1951). Rozterki i wizje polskiej archeologii klasycznej początków XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Słapek
 
No 55 (2023) Kiedy transumowano egzemplarz koloński rzekomego dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie? Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Pytel
 
No 52 (2021) Kierunki badań spuścizny Jerzego Giedroycia – perspektywa interdyscyplinarna Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Hofman
 
No 51 (2021) Kilka uwag i wątpliwości na marginesie wojennej biografii germanofila polskiego (Piotr Zychowicz, Germanofil. Władysław Studnicki – Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020, ss. 648) Streszczenie w języku polskim   PDF
Ariel Orzełek
 
No 53 (2022) Kilka uwag na temat bitwy pod Kunaksą (401 r. przed Chr.) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Michał Podrazik
 
No 42 (2016) Kilka uwag o książce Martina Wihody, První česká království, Praha 2015, s.440 Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Aleksandra Sobiesiak
 
No 45 (2018) Klodia Metelli w rzymskiej tradycji literackiej i nowożytnej tradycji numizmatycznej, czyli uwagi na kanwie książki Agnieszki Dziuby Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 320 Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata A. Kluczek
 
126 - 150 z 497 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>