Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 41 (2016) Recenzja: Historia w kontekście posthumanistyki, „Historyka. Studia metodologiczne”, T. 45, 2015. Szczegóły   PDF
Marek Woźniak
 
No 42 (2016) Recenzja: Paweł Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e.–68 n.e.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 257 Szczegóły   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 35 (2013) Recenzje Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karol Dąbrowski, Wiesław Charczuk, Anna Obara-Pawłowska, Stanisław Obirek, Dariusz Kupisz, Edyta Godziszewska, Mirosław Szumiło, Magdalena Fatek, Janusz Szczepański
 
No 37 (2014) Regionalizm administracyjny w Polsce w latach 1926–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Kozyra
 
No 42 (2016) Rejestr pospolitego ruszenia księstw oświęcimskiego i zatorskiego z 18 października 1621 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Pielas
 
No 36 (2013) Relikwie z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach z drugiej połowy XVIII wieku i okoliczności ich zdeponowania Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominik Szulc
 
No 43 (2017) Represje wobec tak zwanych inorodców, oficerów Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Wojtkowiak
 
No 41 (2016) Review of "Il vetro in Italia centrale dall’Antichità al Contemporaneo" Szczegóły   PDF (English)
Giulia Cesarin
 
No 36 (2013) Rozdwojone wołyńskie sejmiki poselskie w 1786 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Filipczak
 
No 41 (2016) Rozważania nad statusem Morlaków z prowincji Trogir w połowie XVI wieku: poddani Imperium Ottomańskiego i dzierżawcy ziemscy Republiki Weneckiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dana Caciur
 
No 44 (2017) Samorząd lokalny w społeczeństwie wczesnoradzieckim: Ewolucja i charakterystyka organizacji terytorialnej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Oleg Gorbachev
 
No 40 (2015) Sezonowe migracje pasterzy na Bałkanach: charakter, historia, transformacje Streszczenie w języku polskim   PDF
Miloš Luković
 
No 36 (2013) Sprawiedliwość kosztuje: procedury i ich koszty ponoszone przez mieszczan stających przed sądami różnych instancji (na przykładzie sprawy mieszczanina kazimierskiego Wawrzyńca Królika z 1628 roku) Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Madejska
 
No 35 (2013) Sprawozdania Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Ryszard Maleszyk, Andrzej Stępnik, Mariusz Ausz, Tomasz Czarnota, Maria Buczkowska, Ewa Solska, Marek Sioma, Henryk Gmiterek
 
No 43 (2017) Starość w kręgu ludzi Kościoła. Dwa przykłady z epoki przedrozbiorowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Monika Jabłońska
 
No 39 (2015) State Power in Ancient China and Rome, ed. W. Scheidel, Oxford 2015 (Oxford Studies in Early Empire), ss. 303 Szczegóły   PDF
Karol Kłodziński
 
No 43 (2017) Stosunki łotewsko-polskie jesienią 1919 roku: kontekst rosyjskiej białej armii Bermondta Streszczenie w języku polskim   PDF
Ēriks Jēkabsons
 
No 45 (2018) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
No 44 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
No 40 (2015) Suplement do suplementu. Odpowiedź na recenzję Zbigniewa Anusika recenzję książki Wiśniowieccy. Monografia rodu Streszczenie w języku polskim   PDF
Ilona Czamańska
 
No 40 (2015) System penitencjarny Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831–1863). Organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Piątkowski
 
No 43 (2017) Szkoła Szymona Askenazego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Hoszowska
 
No 37 (2014) Szwajcaria w czasach Republiki Helweckiej (1798–1802) i Mediacji (1803–1813) – podstawy ustrojowe Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Branecki
 
No 41 (2016) The Fortunate and Unfortunate Events in the Lives of Late Roman Republic Women. Szczegóły
Anna Beata Miączewska
 
No 42 (2016) Theatrum Cometicum Stanisława Lubienieckiego młodszego jako przykład zainteresowań astronomiczno-astrologicznych arian. Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Kamilla Konarska-Zimnicka
 
126 - 150 z 206 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>