Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 42 (2016) Początek stosunków Łotwy i Polski: pierwsze kontakty, wiosna-jesień 1919 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Ēriks Jēkabsons
 
No 45 (2018) Podróż Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do Rumunii we wrześniu 1922 roku. Antecedencje, przebieg i rezultaty Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Henryk Walczak
 
No 45 (2018) Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru Benedyktynów z Sieciechowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Stępień
 
No 37 (2014) Politycy w sutannach i rola religii w działalności ugodowego Stronnictwa Polityki Realnej (1905–1923) Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Kidzińska-Król
 
No 40 (2015) Polityka administracji orenburskiej w sprawie islamizacji Stepu Kazachskiego i przyczyny jej zmiany w latach 60. XIX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Siergiej W. Lubiczankowski
 
No 35 (2013) Polityka Obozu Zjednoczenia Narodowego wobec wsi i chłopów w latach 1937–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Sioma
 
No 35 (2013) Polscy historycy doby romantyzmu o królowej Polski Rychezie. W kręgu mitów historycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Delimata-Proch
 
No 43 (2017) Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945-1956 Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Wołoszyn
 
No 35 (2013) Postawy religijno-patriotyczne mieszkańców Świdnika w latach osiemdziesiątych XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Stefaniak
 
No 39 (2015) Powojenne problemy społeczno-gospodarcze Lubelszczyzny lat 1944–1945 w świetle sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Osiński
 
No 38 (2014) Praktyczna odsłona nauk pomocniczych historii w świetle ostatniego podręcznika słowackich muzeologów. L’uboš Kačírek, Radoslav Ragač, Pavol Tišliar, Múzeum a historickê vedy (vysokoškolská učebnica), Kraków 2013, Spolok Slovákov v Pol’sku, ss. 285, 106 il Szczegóły   PDF
Tomisław Giergiel
 
No 43 (2017) Problem czasu i przyczyny dekadencji teatru w Chersonezie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maria Parhomenko
 
No 44 (2017) Problematyka rozpoznania przynależności zespołowej i zespołów rozbitych w opracowaniu akt sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego z terenu byłego Królestwa Polskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 42 (2016) Problemy badawcze związane z rzymską dyscypliną wojskową okresu republiki i pryncypatu Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 44 (2017) Projekt „e-TV-Historia” wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Solska
 
No 41 (2016) Przyczynek prozopograficzny do dziejów tzw. wyprawy łuckiej w 1431 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Adam Wróbel
 
No 41 (2016) Przywilej króla Aleksandra z 1502 r. dla Pawła Kamienieckiego z Pomianowa, wójta dziedzicznego miasta Chełma Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Artur Jop
 
No 44 (2017) Reasumpcje i limitacje Trybunału Koronnego w latach 1660–1700 Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek A. Wierzbicki
 
No 41 (2016) Recenzja: Historia w kontekście posthumanistyki, „Historyka. Studia metodologiczne”, T. 45, 2015. Szczegóły   PDF
Marek Woźniak
 
No 42 (2016) Recenzja: Paweł Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e.–68 n.e.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 257 Szczegóły   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 35 (2013) Recenzje Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karol Dąbrowski, Wiesław Charczuk, Anna Obara-Pawłowska, Stanisław Obirek, Dariusz Kupisz, Edyta Godziszewska, Mirosław Szumiło, Magdalena Fatek, Janusz Szczepański
 
No 37 (2014) Regionalizm administracyjny w Polsce w latach 1926–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Kozyra
 
No 42 (2016) Rejestr pospolitego ruszenia księstw oświęcimskiego i zatorskiego z 18 października 1621 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Pielas
 
No 36 (2013) Relikwie z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach z drugiej połowy XVIII wieku i okoliczności ich zdeponowania Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominik Szulc
 
No 43 (2017) Represje wobec tak zwanych inorodców, oficerów Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Wojtkowiak
 
126 - 150 z 234 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>