Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 42 (2016) Miejsca obrad sejmików województw Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Zwierzykowski, Ewa Tacka
 
No 36 (2013) Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich Rusi Halicko-Wołyńskiej: problemy prawne, ustrojowe, związki z zarządem terytorialnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Oleksandr Baran
 
No 55 (2023) Migracje rzemieślników na ziemiach polskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych w świetle źródeł archiwalnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Tandecki
 
No 46 (2018) Minimalizm i maksymalizm a „stommizm”. Refleksje nad książką Radosława Ptaszyńskiego, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2018, ss. 720 Streszczenie w języku polskim   PDF
Ariel Krzysztof Orzełek
 
No 51 (2021) Mińskie sejmiki poselskie w latach 1778–1786 – między problemami domowymi a światem zewnętrznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Rolnik
 
No 46 (2018) Mit czy mity Sybiru w wyobraźni i pamięci zbiorowej ? Streszczenie w języku polskim   PDF
Lidia Michalska-Bracha
 
No 46 (2018) Modernizacja poprzez kolonizację i wynarodowienie. Uwagi o pracy Malte Rolfa pt. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie, przekł. Wojciech Włoskowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 505 Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Górak
 
No 38 (2014) Monika Bogusz, Miasto Łęczna w okresie Królestwa Polskiego (1815-1866), Łęczna 2014, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ss. 391 Szczegóły   PDF
Robert Jop
 
No 46 (2018) Muzealizacja komunizmu w Polsce i w Europie Zachodniej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Ziębińska-Witek
 
No 41 (2016) Myroslav Vološčuk, „Rus’” v ugors’komu korolivstvi (XI – druga polovina XIV st.): suspil’no-politična rol’, majnovi stosunki, migracji, Lileja-NV, Ivano-Frankivsk 2014, ss. 496 Szczegóły   PDF
Mariusz Bartnicki
 
No 39 (2015) Naczelnicy organów administracji probierczej w Królestwie Polskim w latach 1882–1915. Noty biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
No 50 (2020) Naczelnicy Siedleckiej Dyrekcji Naukowej (1864–1912) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dariusz Szewczuk
 
No 55 (2023) Nadanie funkcji kancelaryjnej rejestrom prowadzonym przez starostwa powiatowe województwa lubelskiego w latach 1927–1929 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Konstankiewicz
 
No 55 (2023) Najstarsze dzwony regionu lublinieckiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Janik
 
No 52 (2021) Narodowa Demokracja w procesie kształtowania świadomości i tożsamości narodowej Polaków przed I wojną światową w świetle publicystyki „Przeglądu Narodowego” (1908–1914) Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Lubczyńska
 
No 50 (2020) Narracje okrucieństwa: dzieła filmowe Cristiana Mungiu, a polityczne imaginarium Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Constantin Parvulescu
 
No 54 (2022) Nativitas Martini Luther heretici, czyli o horoskopie urodzenia Marcina Lutra w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Konarska-Zimnicka, Ewa Śnieżyńska-Stolot
 
No 52 (2021) Nie tylko paczki i słowa. Aukcja Przeciw stanowi wojennemu w Polsce – dla Solidarności Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Balisz-Schmelz
 
No 51 (2021) Nie wszystko złe, co z epoki saskiej. Refleksje na temat ocen historiografii polskiej na przykładzie konfederacji tarnogrodzkiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Arkadiusz Kierys
 
No 52 (2021) Niepoliczone i niepoliczalne (?) ofiary broni chemicznej, maj 1915 r. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Izabella Zalewska
 
No 55 (2023) Nominacja elementów chronologicznych w kalendarzu republikańskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Henryk Wąsowicz
 
No 47 (2019) Nowe wyzwanie w zarządzaniu dokumentacją? Refleksje nad książką Marvina Waschke, Personal Cybersecurity. How to Avoid and Cope with Cybercrime, Apress, New York 2017, ss. 240. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Małgorzata Szabaciuk
 
No 50 (2020) O ‘przymiotach towarzyszy albo kierowników’ wyjazdów edukacyjnych młodzieży w epoce nowożytnej – w świetle literatury apodemicznej i wskazówek rodzicielskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dorota Maria Żołądź-Strzelczyk
 
No 51 (2021) O „Homo metahistoricus” Jana Pomorskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Solarska
 
No 54 (2022) O Bolesławie Roztropnym, czyli kilka uwag do książki Karoliny Maciaszek, Bolesław Wstydliwy. Książę krakowski i sandomierski 1226–1279. Długie panowanie w trudnych czasach, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2021, ss. 752 Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Teterycz-Puzio
 
201 - 225 z 497 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>