Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 36 (2013) Uwagi o wyratowaniu części żołnierzy polskich z matni w Bretanii w roku 1940 Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Maliszewski
 
No 42 (2016) W kierunku historii cyfrowej. Nowe możliwości – nowe wyzwania Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Narojczyk
 
No 44 (2017) W służbie województwom wielkopolskim i Rzeczypospolitej. Okoliczności sformowania i działalność pułku Bogusława Leszczyńskiego w latach 1648–1649 Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Staręgowski
 
No 45 (2018) Wanda Moszczeńska wobec historii historiografii. Na marginesie książki Jerzego Maternickiego Wanda Moszczeńska (1896–1974). Współtwórczyni polskiej historii historiografii, Rzeszów 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 190 Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Pasisz
 
No 37 (2014) Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topograficzno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu Szczegóły   PDF
Tomasz Hołyński
 
No 44 (2017) Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, cz. 1–2, oprac. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa–Kraków 2016, ss. 508 (cz. 1), ss. 480 (cz. 2) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Hübner
 
No 38 (2014) Władze wojewódzkie w Lublinie wobec kwestii ukraińskiej na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w latach 1935-1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kęsik
 
No 46 (2018) Wczesna kariera Aureliusza Wiktora i świadectwo Ammianusa Marcellinusa (Amm. 21.10.6) Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Sławomir Suski
 
No 46 (2018) Wespazjan twórcą senatorskiej elity Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Ruciński
 
No 39 (2015) Więzienie w Kielcach w czasie powstania styczniowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Legieć
 
No 36 (2013) Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” – okres okupacji niemieckiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Gabryś-Sławińska
 
No 39 (2015) Wileńska działalność społeczno-kulturalna i oświatowa Stanisława Węsławskiego (1896–1942) – przyczynek do biografii Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Dąbrowski
 
No 40 (2015) Wilhelm II a kwestia przystąpienia Bułgarii do pierwszej wojny światowej. Kilka uwag na marginesie książki P. Szlanty Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Książka i Wiedza, Warszawa 2015, ss. 376 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Faszcza
 
No 44 (2017) Wizerunki władzy w społeczeństwie wczesnoradzieckim: Ewolucja oficjalnych obrazów, źródeł i mechanizmów ich tworzenia Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ludmiła Mazur
 
No 41 (2016) Wołosi i Słowianie w średniowieczu i epoce nowożytnej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ilona Czamańska
 
No 46 (2018) Wojna o wojnę. Spór o wystawę Muzeum II Wojny Światowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Wnuk
 
No 46 (2018) Wojskowe zaciągi sejmików ziemskich województwa mazowieckiego w latach 1671–1673 Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Hundert
 
No 43 (2017) Wokół dyskusji o przedwojennej inteligencji, uniwersytetach i wreszcie robotnikach na uniwersytetach (1945 - 1956). Uwag kilka Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kruszyński
 
No 45 (2018) Wspaniałe miasto czy złota misa pełna skorpionów? Obraz Jerozolimy w dziele Al-Mukaddasiego Najpiękniejszy podział wiadomości o klimatach Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Mruk
 
No 41 (2016) Wspomnienia Cola Nicea: Case-study o budowie tożsamości dyskursywnej arumuńskich armatole w Macedonii na początku XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Vladimir Cretulescu
 
No 43 (2017) Wspomnienia Zofii (Klimczuk) - mniszki prawosławnego monasteru w Radecznicy Streszczenie w języku polskim   PDF
Stefan Dmitruk
 
No 39 (2015) Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640–1660) Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert T. Tomczak
 
No 39 (2015) Wymiar sprawiedliwości Warszawskiego Okręgu Wojskowego armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Kulik
 
No 40 (2015) Wyobrażenia późnorepublikańskich centurionów i ich znaczenie dla badań nad wojskowością rzymską w I w. przed Chr. Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 35 (2013) Z działalności Komitetów Koordynacyjnych w latach 1936–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kęsik
 
176 - 200 z 234 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>