Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 40 (2015) Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Kołodziej
 
No 46 (2018) Logos egipski w "Romansie o Aleksandrze" Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Nawotka
 
No 55 (2023) Lokacja miasta Warki na tle procesów polityczno-ustrojowych Mazowsza w XIV wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Graczyk
 
No 54 (2022) Lokalna pamięć o wielkiej historii. Śladami polsko-francuskich relacji na Pomorzu Zachodnim, na przykładzie miasta Szczecina Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Kędzia-Klebeko
 
No 52 (2021) Los polskiego inteligenta na przykładzie dziejów Ignacego Zielińskiego – byłego żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ekonomisty, pedagoga, lektora i tłumacza języka angielskiego. Studium biograficzno-archiwalne Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Barbara Radziłowska
 
No 52 (2021) Losy rodzin katyńskich w pierwszym okresie po tzw. wyzwoleniu. Demitologizacja aksjologicznego przekonania historyków i członków rodzin katyńskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Kurczab
 
No 53 (2022) Lublin międzywojenny – miasto i jego mieszkańcy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Robert Litwiński
 
No 41 (2016) Ludność zamieszkująca Prowincje Iliryjskie znana pod mianem Morlaków – definicja etnonimu w literaturze francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Sajkowski
 
No 54 (2022) Ludwig Woltmann i recepcja myśli Arthura de Gobineau (1816–1882) w Niemczech Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Maleszka
 
No 51 (2021) Ludwik Niemiec a Obodryci i Duńczycy od traktatu w Verdun w 843 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Sochacki
 
No 53 (2022) Maciej Strutyński, Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 316 Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 47 (2019) Major Zygmunt Kunisz – artylerzysta zamordowany w Charkowie (1894–1940) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Witold Jarno
 
No 49 (2020) Mapa z Albi jako geopolityczny kryptogram. Propozycja nowej interpretacji Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Kochanek
 
No 48 (2019) Marianna z Lubomirskich Sanguszkowa (1693- 1729) – przyczynek do biografii niedocenianej dziedziczki ordynacji ostrogskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Penkała-Jastrzębska
 
No 40 (2015) Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 512 Szczegóły   PDF
Wiesław Charczuk
 
No 39 (2015) Maurizio Bettini, Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica, Einaudi, Torino 2012 (Piccola Biblioteca Einaudi), pp. XX+316 Szczegóły   PDF
Anna Busetto
 
No 55 (2023) Medale pośmiertne Augusta II Wettyna Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Rokita
 
No 51 (2021) Medale pośmiertne Jana III Sobieskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Gustaw Rokita
 
No 41 (2016) Megleno-Wołosi (Megleno-Rumuni) w Serbii: społeczność na krawędzi wyginięcia Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Annemarie Sorescu-Marinković, Mircea Măran
 
No 39 (2015) Metamorfozy historii lokalnej we Lwowie w latach 1869–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Stępnik
 
No 36 (2013) Metodologia a historia: horyzont oczekiwań, przestrzeń doświadczeń Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźniak
 
No 37 (2014) Metodologiczne problemy historii wizualnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Witek
 
No 49 (2020) Michał Hanel ze Lwowa – lekarz i poseł Jagiellonów Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marcin Janakowski
 
No 51 (2021) Między stagnacją a modernizacją. Przemiany gospodarczo-społeczne wsi na pograniczu polsko-ruskim w późnym średniowieczu. (Przykład powiatu hrubieszowskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel
 
No 49 (2020) Między zasadami rynku a bezpieczeństwem państwa: Ład gospodarczy w międzywojennej Polsce w warunkach systemu autorytarnego (1926–1939) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Waldemar Paruch
 
176 - 200 z 497 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>