Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 45 (2018) Oficer na kluczowej placówce – początki działalności płk. dypl. Wojciecha Fydy na stanowisku attaché wojskowego w Paryżu i w Brukseli Streszczenie w języku polskim   PDF
Daniel Koreś
 
No 43 (2017) Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672 Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Ewa Górnicka
 
No 43 (2017) Patronat w rzymskich stowarzyszeniach religijnych w Italii okresu pryncypatu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Przemysław Wojciechowski
 
No 41 (2016) Północny zasięg osadnictwa na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grzegorz Ryszard Jawor
 
No 38 (2014) Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 509 Szczegóły   PDF
Katarzyna Buczek
 
No 37 (2014) Placówki werbunkowe Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie okupacji austro-węgierskiej 1915–1916 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Przeniosło
 
No 35 (2013) Pochodzenie narodowościowe i wyznanie oficerów rosyjskiej straży granicznej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
No 42 (2016) Początek stosunków Łotwy i Polski: pierwsze kontakty, wiosna-jesień 1919 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Ēriks Jēkabsons
 
No 45 (2018) Podróż Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do Rumunii we wrześniu 1922 roku. Antecedencje, przebieg i rezultaty Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Henryk Walczak
 
No 45 (2018) Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru Benedyktynów z Sieciechowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Stępień
 
No 37 (2014) Politycy w sutannach i rola religii w działalności ugodowego Stronnictwa Polityki Realnej (1905–1923) Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Kidzińska-Król
 
No 40 (2015) Polityka administracji orenburskiej w sprawie islamizacji Stepu Kazachskiego i przyczyny jej zmiany w latach 60. XIX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Siergiej W. Lubiczankowski
 
No 35 (2013) Polityka Obozu Zjednoczenia Narodowego wobec wsi i chłopów w latach 1937–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Sioma
 
No 35 (2013) Polscy historycy doby romantyzmu o królowej Polski Rychezie. W kręgu mitów historycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Delimata-Proch
 
No 43 (2017) Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945-1956 Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Wołoszyn
 
No 35 (2013) Postawy religijno-patriotyczne mieszkańców Świdnika w latach osiemdziesiątych XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Stefaniak
 
No 39 (2015) Powojenne problemy społeczno-gospodarcze Lubelszczyzny lat 1944–1945 w świetle sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Osiński
 
No 38 (2014) Praktyczna odsłona nauk pomocniczych historii w świetle ostatniego podręcznika słowackich muzeologów. L’uboš Kačírek, Radoslav Ragač, Pavol Tišliar, Múzeum a historickê vedy (vysokoškolská učebnica), Kraków 2013, Spolok Slovákov v Pol’sku, ss. 285, 106 il Szczegóły   PDF
Tomisław Giergiel
 
No 43 (2017) Problem czasu i przyczyny dekadencji teatru w Chersonezie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maria Parhomenko
 
No 44 (2017) Problematyka rozpoznania przynależności zespołowej i zespołów rozbitych w opracowaniu akt sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego z terenu byłego Królestwa Polskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 42 (2016) Problemy badawcze związane z rzymską dyscypliną wojskową okresu republiki i pryncypatu Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 44 (2017) Projekt „e-TV-Historia” wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Solska
 
No 41 (2016) Przyczynek prozopograficzny do dziejów tzw. wyprawy łuckiej w 1431 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Adam Wróbel
 
No 41 (2016) Przywilej króla Aleksandra z 1502 r. dla Pawła Kamienieckiego z Pomianowa, wójta dziedzicznego miasta Chełma Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Artur Jop
 
No 44 (2017) Reasumpcje i limitacje Trybunału Koronnego w latach 1660–1700 Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek A. Wierzbicki
 
101 - 125 z 206 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>