Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 36 (2013) Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich Rusi Halicko-Wołyńskiej: problemy prawne, ustrojowe, związki z zarządem terytorialnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Oleksandr Baran
 
No 46 (2018) Minimalizm i maksymalizm a „stommizm”. Refleksje nad książką Radosława Ptaszyńskiego, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2018, ss. 720 Streszczenie w języku polskim   PDF
Ariel Krzysztof Orzełek
 
No 46 (2018) Mit czy mity Sybiru w wyobraźni i pamięci zbiorowej ? Streszczenie w języku polskim   PDF
Lidia Michalska-Bracha
 
No 46 (2018) Modernizacja poprzez kolonizację i wynarodowienie. Uwagi o pracy Malte Rolfa pt. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie, przekł. Wojciech Włoskowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 505 Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Górak
 
No 38 (2014) Monika Bogusz, Miasto Łęczna w okresie Królestwa Polskiego (1815-1866), Łęczna 2014, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ss. 391 Szczegóły   PDF
Robert Jop
 
No 46 (2018) Muzealizacja komunizmu w Polsce i w Europie Zachodniej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Ziębińska-Witek
 
No 41 (2016) Myroslav Vološčuk, „Rus’” v ugors’komu korolivstvi (XI – druga polovina XIV st.): suspil’no-politična rol’, majnovi stosunki, migracji, Lileja-NV, Ivano-Frankivsk 2014, ss. 496 Szczegóły   PDF
Mariusz Bartnicki
 
No 39 (2015) Naczelnicy organów administracji probierczej w Królestwie Polskim w latach 1882–1915. Noty biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
No 36 (2013) O historycznym znaczeniu przekładu. Nowożytne badania nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Włudzik, Karol Kłodziński
 
No 42 (2016) Obraz traktatu z Trianon w słowackiej historiografii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zsolt Horbulák
 
No 46 (2018) Od „fortes milites” do „muli Mariani” - fenomen siły fizycznej żołnierzy wojsk rzymskich w okresie republiki rzymskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Łuć
 
No 46 (2018) Od idei homo sovieticus do mentalności folwarcznej Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Kolasa-Nowak
 
No 42 (2016) Od towarzysza jazdy do wojewody podolskiego. Przebieg służby wojskowej Nikodema Żaboklickiego w latach 1656–1706 Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Hundert, Jan Jerzy Sowa
 
No 42 (2016) Odpowiedź na recenzję książki Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015, ss.382 napisaną przez Mariusza Mazura, zamieszczoną w Res Historica, nr 40/2015, s. 367-398 Szczegóły   PDF
Maria Januszewska-Warych
 
No 45 (2018) Oficer na kluczowej placówce – początki działalności płk. dypl. Wojciecha Fydy na stanowisku attaché wojskowego w Paryżu i w Brukseli Streszczenie w języku polskim   PDF
Daniel Koreś
 
No 46 (2018) Państwo laickie i Kościół: Uwagi na temat książki Urszuli Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 263. Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 43 (2017) Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672 Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Ewa Górnicka
 
No 43 (2017) Patronat w rzymskich stowarzyszeniach religijnych w Italii okresu pryncypatu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Przemysław Wojciechowski
 
No 46 (2018) Późnorzymskie ius postliminii świadectwem słabości ‘soft power’ cesarstwa – studium przypadku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Tomasz Wiewiorowski
 
No 41 (2016) Północny zasięg osadnictwa na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grzegorz Ryszard Jawor
 
No 46 (2018) Piotr Biliński, Władysław Konopczyński 1880–1952. Człowiek i dzieło, Kraków 2017, ss. 622 Szczegóły   PDF
Mateusz Hübner
 
No 38 (2014) Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 509 Szczegóły   PDF
Katarzyna Buczek
 
No 46 (2018) Piotr Niczyporuk, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie, Temida 2, Białystok 2013, ss. 302 Rzymska bankowość ukryta w meandrach języka łacińskiego Szczegóły   PDF
Emilia Twarowska-Antczak
 
No 37 (2014) Placówki werbunkowe Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie okupacji austro-węgierskiej 1915–1916 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Przeniosło
 
No 35 (2013) Pochodzenie narodowościowe i wyznanie oficerów rosyjskiej straży granicznej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
101 - 125 z 234 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>