Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 48 (2019) Graeco opere w królewskim teatrze władzy Władysława Jagiełły. Wprowadzenie do badań Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marcin Walkowiak
 
No 47 (2019) Henryk Szlajfer, Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej, XVI–XVII w. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Stanisław Obirek
 
No 55 (2023) Herb Kamionki – źródła i treść Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomisław Giergiel
 
No 55 (2023) Herby ziemskie na pieczęciach koronnych króla Stanisława Augusta Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Hlebionek
 
No 46 (2018) Heteronomizacja pola historiograficznego we współczesnej Polsce. Analiza Forum Badaczy Dziejów Najnowszych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Muchowski
 
No 48 (2019) Hic finis Antoninorum nomini in re publica fuit. Śmierć cesarza Heliogabala i potępienie jego pamięci Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Krzysztof Królczyk
 
No 44 (2017) Historia Kościoła w cieniu polityki państwa. Uwagi na temat książki Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo – Kościół, red. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 240 Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 51 (2021) Historia Polski w służbie promocji państwa: na przykładzie działań w Japonii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Renata Gałaj-Dempniak
 
No 43 (2017) Historia społeczna z odmiennej perspektywy Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
No 37 (2014) Historiografia i literatura dawna o tryumfie Stanisława Żółkiewskiego i hołdzie Szujskich w roku 1611 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Chemperek
 
No 35 (2013) Holenderscy korsarze w Indiach Zachodnich podczas wojny trzydziestoletniej (1621–1648) Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Reichert
 
No 48 (2019) Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej, red. A. Marchewka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ss.327. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Marciniszyn
 
No 46 (2018) Inne-miejsca pamięci - przypadek Urbex History Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Piasek
 
No 53 (2022) Instrukcja akcji propagandowej związanej z kongresem zjednoczeniowym w dniach 15–21 grudnia 1948 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 45 (2018) Instrukcja organizacyjna Polskiej Partii Robotniczej z 10 września 1944 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 50 (2020) Instrukcja sejmiku lubelskiego dana posłom na sejm walny warszawski 1570 r. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Rafał Jaworski
 
No 38 (2014) Instrukcja sejmiku lubelskiego posłom na sejm 1581 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Henryk Gmiterek
 
No 41 (2016) Instytucje samorządowe koczowniczych i półkoczowniczych pasterzy na Bałkanach i w regionie karpackim w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Miloš Luković
 
No 52 (2021) Inwektywy i paszkwile na Cezara Streszczenie w języku polskim   PDF
Hanna Appel
 
No 40 (2015) Ius Valachicum w Polsce średniowiecznej. Część II. Osadnictwo wołoskie na ziemiach chełmskiej i lubelskiej w tekstach źródłowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grzegorz Jawor
 
No 49 (2020) Jak pamiętamy 4 czerwca 1989 roku – wizerunki przeszłości w wypowiedziach umieszczanych w Internecie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Alicja Gałczyńska
 
No 43 (2017) Jak powstrzymać ekspansję turecką w Europie, czyli o książce Wołodymyra Pyłypenki, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 191 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Kupisz
 
No 55 (2023) Jak sufragana chełmskiego kijami pobito, czyli o rozruchach religijnych w Hrubieszowie i Czerniczynie z marca–kwietnia 1636 r. Oblata protestacji i obdukcji Abrahama Śladkowskiego oraz oględzin ran jego kapelana, siostrzeńca i woźnicy w urzędzie grodzkim grabowieckim Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Goszczyński
 
No 49 (2020) Jarosław Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, 295 ss. Szczegóły   PDF (English)
Przemysław Sołga
 
No 40 (2015) Jerzy Konrad Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920, wybór i opracowanie Agnieszka Knyt, Wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 397 Szczegóły   PDF
Mateusz Hübner
 
101 - 125 z 497 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>