Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 48 (2019) Enrique García Catalán, Una ciudad histórica frente a los retos del urbanismo moderno. Salamanca en el siglo XIX., Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca 2016, pp. 496, il. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agata Łysakowska-Trzoss
 
No 41 (2016) Etniczna tożsamość Arumunów/Wlachów w XXI stuleciu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ewa Nowicka
 
No 48 (2019) Factio Metelli w opozycji wobec Gajusza Mariusza w roku 104 przed Chr. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Łukasz Schreiber
 
No 56 (2023) Generał brygady Leon Pachucki (1872–1932) – żołnierz Armii Polskiej we Francji i bohater wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. Zarys biografii Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Jarno
 
No 56 (2023) Generał Edward Rydz-Śmigły przed mikrofonem Polskiego Radia (1935–1939). Medialny wizerunek następcy Komendanta Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Kaszuba
 
No 53 (2022) Geopolityczna wizja Związku Młodych Narodowców, a poglądy Romana Dmowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Bałuszyńska-Belica
 
No 51 (2021) Główne płaszczyzny konfliktu Kościoła katolickiego z obozem piłsudczykowskim w Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 48 (2019) Górale huculscy w wojskowej propagandzie na rzecz przysposobienia społeczeństwa do wojny u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej (Wybrane problemy badawcze) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Artur Kasprzyk
 
No 48 (2019) Graeco opere w królewskim teatrze władzy Władysława Jagiełły. Wprowadzenie do badań Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marcin Walkowiak
 
No 47 (2019) Henryk Szlajfer, Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej, XVI–XVII w. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Stanisław Obirek
 
No 55 (2023) Herb Kamionki – źródła i treść Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomisław Giergiel
 
No 55 (2023) Herby ziemskie na pieczęciach koronnych króla Stanisława Augusta Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Hlebionek
 
No 46 (2018) Heteronomizacja pola historiograficznego we współczesnej Polsce. Analiza Forum Badaczy Dziejów Najnowszych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Muchowski
 
No 48 (2019) Hic finis Antoninorum nomini in re publica fuit. Śmierć cesarza Heliogabala i potępienie jego pamięci Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Krzysztof Królczyk
 
No 44 (2017) Historia Kościoła w cieniu polityki państwa. Uwagi na temat książki Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo – Kościół, red. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 240 Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 51 (2021) Historia Polski w służbie promocji państwa: na przykładzie działań w Japonii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Renata Gałaj-Dempniak
 
No 43 (2017) Historia społeczna z odmiennej perspektywy Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
No 37 (2014) Historiografia i literatura dawna o tryumfie Stanisława Żółkiewskiego i hołdzie Szujskich w roku 1611 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Chemperek
 
No 56 (2023) Historyczne geoskrzynki miasta Lublina. Tropami upraktyczniania nauki historii Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Litka, Bartłomiej Stolarz
 
No 35 (2013) Holenderscy korsarze w Indiach Zachodnich podczas wojny trzydziestoletniej (1621–1648) Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Reichert
 
No 48 (2019) Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej, red. A. Marchewka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ss.327. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Marciniszyn
 
No 46 (2018) Inne-miejsca pamięci - przypadek Urbex History Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Piasek
 
No 53 (2022) Instrukcja akcji propagandowej związanej z kongresem zjednoczeniowym w dniach 15–21 grudnia 1948 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 45 (2018) Instrukcja organizacyjna Polskiej Partii Robotniczej z 10 września 1944 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 50 (2020) Instrukcja sejmiku lubelskiego dana posłom na sejm walny warszawski 1570 r. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Rafał Jaworski
 
101 - 125 z 546 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>