Vol 9 (2015)

Spis treści

Artykuły

Jan Kamieniecki
PDF
11
Anna Kolbuk
PDF
23
Irena Matus
PDF
41
Roman Wysocki
PDF
55
Ireneusz Makuchowski
PDF
71
Antanina Siamionava
87
Mariusz Korczyński, Marzena Anna Okrasa
PDF
105
Галина Кутырёва-Чубаля
119
Ігор Набитович
135
Ірынa Багдановіч
149
Мікалай Хмяльніцкі
165
Ігар Жук
181
Arnold McMillin
203
Hermann Bieder
217
Ігар Капылоў
237
Piotr Złotkowski
PDF
255
Marcin Kojder
PDF
281
Вікторыя Уласевіч
295
Анастасія Марозава
315

Recenzje

Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 448.
Natalia Rusiecka
PDF
331
Michał Sajewicz
PDF
335
W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, red.: Krzysztof Snarski, Adam Żulpa, Instytut Slawistyki PAN, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Fundacja Slawistyczna, Warszawa....
Jadwiga Kozłowska-Doda
PDF
342
Janusz Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, oparte głównie na nagraniach i zapisach Anny Stelmaczonek-Bartnik, Barbary Jasinowicz, Wiktora i Elżbiety Minksztymów, Natalii Ananiewej, kartoteki Wiaczesława Werenicza, Wydawnictwo Nauk
Jadwiga Kozłowska-Doda
PDF
347
Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi, Zbornik artykułau, Biełarusika – Albaruthenica 36, red. I. E. Bahdanowicz М. P. Kasciuk А. I. Maldzis, М. R. Pryhodzicz, W. P Rahojsza, H. А. Cychun, „Knihazbor”, Minsk 2015,
Piotr Złotkowski
PDF
351
Radosław Kaleta, Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 178 s.
Agnieszka Goral
PDF
354
Stanisław Szuszkiewicz, Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSRR, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014
Ryszard Radzik
PDF
359
Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014
Ryszard Radzik
PDF
362

Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z konferencji Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe
Agnieszka Goral
PDF
367