Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada uprzywilejowania pracownika – kilka uwag na tle zarysu sposobów ujmowania zasad prawa pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiesław Stanisław Perdeus
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada zrównoważonego rozwoju rolnictwa w świetle uregulowań gałęzi prawa i polityki rolnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Ewelina Szymańska
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasady prawa – założenia podstawowe Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasady prawa. Ujęcie dogmatyczno-porównawcze Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński, Grzegorz Maroń
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasady prawa w systemach i podręcznikach prawa cywilnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Stefaniuk
 
Vol 21 (2014) Zatrzymanie osoby przez kapitana statku morskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Gabriela Sidor
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Zmiana społeczna a „otwieranie” aksjologii wykładni prawa. Szkic podstawowych zależności Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 24, No 3 (2015) Zmiany regulacji prawnej dodatkowego zatrudnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusław Cudowski
 
Vol 25, No 4 (2016) Znaczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako sektorowego organu ochrony konkurencji Streszczenie w języku polskim
Elżbieta Małecka
 
Vol 25, No 1 (2016) Znaczenie zasady równouprawnienia stron w procesie cywilnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Bodio, Wojciech Jan Graliński
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Zniesienie pańszczyzny na Spiszu w latach 1931–1934 Streszczenie w języku polskim   PDF
Józef Ciągwa
 
Vol 24, No 3 (2015) Zróżnicowanie konstrukcji odcinkowych zdolności prawnych pracodawcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdzisław Kubot
 
Vol 24, No 1 (2015) Zwalczanie przestępstw jako ustawowe zadanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stan obecny i postulaty de lege ferenda Streszczenie w języku polskim   PDF
Martin Bożek
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Związek Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – przyczynek do genezy związków zawodowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego Streszczenie w języku polskim
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Związek Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – przyczynek do genezy związków zawodowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Dąbrowski
 
301 - 315 z 315 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7