Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 2 (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „White Collar Crimes jako rodzaj karnoprawnego zamachu na obrót gospodarczy – analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza”, Lublin, 15 stycznia 2016 r. Szczegóły   PDF
Maciej Sławomir Błotnicki
 
Vol 25, No 4 (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wokół polskiego parlamentaryzmu XVII wieku”, połączonej z promocją książki SCRIPTORUM (fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju) Andrzeja Maksymiliana Fredry, Lublin, 19 stycznia 2016 r. Szczegóły   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 25, No 2 (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wykładnia prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna”, Lublin, 26 października 2015 r. Szczegóły   PDF
Katarzyna Hanas
 
Vol 24, No 4 (2015) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie. Toruń 16.04.2015 r. Szczegóły   PDF
Jakub Kosowski
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Sprzedaż państwowych gruntów rolnych – uwagi na tle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zagadnienia wybrane) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Perzyna
 
Vol 22 (2014) Stałe zamieszkanie w gminie jako podstawa wpisu do rejestru wyborców i udziału w wyborach organów gminy oraz referendum gminnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Skotnicki
 
Vol 22 (2014) Stany nadzwyczajne á la française oraz á la polonaise Streszczenie w języku polskim   PDF
Krystian Complak
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Stare decisis i „zdrowy rozsądek” w cywilnej i karnej jurysprudencji amerykańskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
John McClellan Marshall, Michael D. Kmetz, George A. Otstott
 
Vol 26, No 3 (2017) Status prawny najemników w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Wójcik
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Statut tradycyjnie zwany testamentem, czyli umowa sukcesyjna Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Cetwiński, Jacek Matuszewski
 
Vol 24, No 2 (2015) Stosowanie prawa jako przedmiot badań: podstawowe pojęcia, zagadnienia i podejścia badawcze Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Andrzej Korybski
 
Vol 24, No 2 (2015) Stosowanie prawa w porządku prawnym Rady Europy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bartosz Liżewski
 
Vol 24, No 3 (2015) Stosunki pracy z mianowania z perspektywy 40 lat obowiązywania Kodeksu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Góral
 
Vol 26, No 4 (2017) Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF (English)
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 26, No 2 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 26, No 3 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 26, No 3 (2017) Struktura i działalność niemieckiego aparatu wysiedleńczego na Zamojszczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartłomiej Ługowski
 
Vol 24, No 4 (2015) Systemy penitencjarne na przestrzeni XVIII i XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Wala
 
Vol 22 (2014) Sytuacja mniejszości litewskiej w Polsce. Stan prawny i jego realizacja Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Górecki
 
Vol 23 (2014) Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 25, No 2 (2016) Szczególny status osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia (zarys problematyki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Alicja Michajłow
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Szlachta Kraju Północno-Zachodniego w służbie imperatora rosyjskiego. Rys poświęcony poglądom politycznym hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mikołaj Tarkowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Tabula Gratulatoria Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz, Jarosław Kostrubiec
 
Vol 22 (2014) Terenowa administracja rządowa oraz samorząd terytorialny w Republice Kazachstanu. Aspekt konstytucyjny Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Bisztyga
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Trybunał Kompetencyjny po II wojnie światowej. O projekcie dekretu z 1947 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Jastrzębski
 
Vol 23 (2014) Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem? Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Szczotka
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Tworzenie aparatu administracyjnego przez Komisję Edukacji Narodowej w świetle jej protokołów z lat 1773–1776 Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Goźdź-Roszkowski
 
Vol 24, No 2 (2015) Typy stosowania prawa a model procesu decyzyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Leszek Leszczyński
 
Vol 25, No 4 (2016) Ubezpieczenia na życie a problematyka umów wiatykalnych i zjawisk pokrewnych Streszczenie w języku polskim
Michał Marszelewski
 
Vol 25, No 4 (2016) Udzielanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Fermus-Bobowiec, Edyta Lis
 
Vol 24, No 3 (2015) Umowa o pracę na czas określony oraz problem przyczynowości jej wypowiedzenia – stan obecny oraz tendencje zmian Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Dral
 
Vol 21 (2014) Umowa społeczna jako fundament życia zbiorowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 26, No 2 (2017) Usiłowanie nieudolne ze względu na przedmiot w praktyce sądowej (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego I KZP 16/16) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Górski, Marcin Klonowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ustrój administracji terytorialnej w świetle pierwszych projektów polskiej doktryny prawniczej u progu odrodzonej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 22 (2014) Ustrój polskiego notariatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ustrój sądowy Prus, II Rzeszy i Republiki Weimarskiej (1815–1871 i 1918–1933) Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Maciejewski
 
Vol 24, No 3 (2015) Uwagi o kodeksowej regulacji dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Tomanek
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Uwagi o kodeksowym przestępstwie oszustwa kapitałowego (art. 311 KK) na tle rozwiązań krajów sąsiednich Streszczenie w języku polskim
Piotr Ochman
 
Vol 22 (2014) Uwagi o pojmowaniu art. 90 Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Granat
 
Vol 19 (2013) Uwagi o rozwoju polskich rozwiązań prawnokarnych (projektowanych i realizowanych) w zakresie traktowania nieletnich Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Bojarski
 
Vol 25, No 2 (2016) Uwagi w sprawie projektów zmian regulaminu Sejmu dotyczących trybu przeprowadzania debaty parlamentarnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Michał Pastuszko
 
Vol 25, No 2 (2016) Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie Konstytucji – aspekty praktyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Tkaczyk
 
Vol 24, No 1 (2015) Uzawodowienie służb mundurowych w Unii Europejskiej na przykładzie Sił Zbrojnych RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Konaszczuk, Mirosław Tokarski
 
Vol 26, No 3 (2017) Wartości jako przedmiot ochrony policji budowlanej Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Zwolak
 
Vol 19 (2013) Wincenty Skrzetuski o Trybunale Koronnym i Litewskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Organiściak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wojciech Mieczysław Witkowski – historyk prawa w młodopolskim stylu Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz, Grzegorz Smyk
 
Vol 22 (2014) Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. Uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Ciapała
 
Vol 25, No 1 (2016) Wpływ informatyzacji na kształtowanie się zasad prawnych na przykładzie zasady pisemności postępowań sądowych i administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Janowski
 
301 - 350 z 414 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>