Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Treasury Administration in Rzeszowskie Province Over the Period 1944–1945 Abstract   PDF (Język Polski)
Andrzej Witkowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Treasury Commissions in Opinion of Auditing Committees of the Four-Year Sejm Abstract   PDF (Język Polski)
Piotr Miłosz Pilarczyk
 
Vol 24, No 2 (2015) Types of Application of Law and the Decision Making Model Abstract   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Union’s Officials of Stefan Batory University in Vilnius - contribution to the genesis of trade unions in the interwar period Abstract
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 26, No 3 (2017) Values as the Object of Protection of the Construction Police Abstract   PDF (Język Polski)
Sławomir Zwolak
 
Vol 26, No 2 (2017) VAT taxation of activities performed by court executive officer Abstract
Kinga Moras-Olaś
 
Vol 25, No 2 (2016) Why is Analogy in the Empirical Science and Everyday Life Different from Analogy in Law? Abstract   PDF
Maciej Koszowski
 
Vol 19 (2013) Wincenty Skrzetuski about the Crown and Lithuanian Tribunal Abstract   PDF (Język Polski)
Wojciech Organiściak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wojciech Mieczysław Witkowski – a Legal Historian in the Young Poland Style Details   PDF (Język Polski)
Andrzej Wrzyszcz, Grzegorz Smyk
 
Vol 21 (2014) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2013 r., II AKa 88/13, LEX nr 1353600 in list 2014 No 21 p 251 Details   PDF (Język Polski)
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 24, No 1 (2015) О формировании состава aрбитражного (третейского) суда (сравнительный анализ-обзор) Abstract   PDF (Russian) (Język Polski)
Wiktor Siergijewicz Kamenkow
 
451 - 461 of 461 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10