Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Kilka uwag o genezie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu przysposobienia małoletnich Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Fiedorczyk
 
Vol 19 (2013) Kilka uwag o postępowaniu sądowym w Kodeksie Hammurabiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Kilka uwag o prawie słusznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 22 (2014) Kilka wizji Europy. Szkic na marginesie aktualnych lektur Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Kruk
 
Vol 24, No 3 (2015) Kodeks pracy a prawo Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Walerian Sanetra
 
Vol 21 (2014) Kodyfikacja odpowiedzialności organizacji międzynarodowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Lis
 
Vol 26, No 4 (2017) Kognicja sądu w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego Streszczenie w języku polskim
Dorota Dąbrowska
 
Vol 25, No 2 (2016) Koncepcja jednolitej europejskiej przestrzeni cyfrowej na przykładzie rozporządzenia o identyfikacji elektronicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Dragan
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Koncepcja stare decisis w systemie prawa niemieckiego – niespójna systemowo koncepcja posiadająca wysoką realną wartość Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Peter Stainer, Dominik König
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Koncepcja totalitaryzmu w ujęciu Aleksandra Hertza Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Konfiskata czy sekwestr nieruchomości klasztornych w Królestwie Polskim w 1864 r.? Streszczenie w języku polskim   PDF
Wacław Uruszczak
 
Vol 22 (2014) Konstytucjonalizacja dialogu społecznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Leszek Stadniczeńko
 
Vol 26, No 4 (2017) Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 22 (2014) Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Halina Zięba-Załucka
 
Vol 22 (2014) Konsultacje społeczne w procesie przygotowywania rządowych projektów ustaw – zarys problemu Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Patyra
 
Vol 24, No 3 (2015) Kontrowersje w zakresie stosowania konstrukcji nadużycia prawa w prawie pracy indywidualnym i zbiorowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Gersdorf
 
Vol 25, No 4 (2016) Kwestia niezależności prokuratora w nowej ustawie – Prawo o prokuraturze Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Kułak
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Kwestie związane z zasiedzeniem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Michałowski
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Pastuszko
 
Vol 24, No 4 (2015) Legitymacja związków zawodowych i organizacji pracodawców do inicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Bernadeta Niedzielska
 
Vol 19 (2013) Ludobójstwo: operacja polska NKWD (1937–1938). Uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Lityński
 
Vol 26, No 2 (2017) Maciej Kisilowski, Izabela Kisilowska, Administrategia. Jak osiągnąć sukces osobisty, zarządzając w administracji publicznej, Warszawa 2016, ss. 376 Szczegóły   PDF
Wojciech Taras
 
Vol 19 (2013) Marian Lech Klementowski (1943–2013) Szczegóły   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 20 (2013) Martin Bożek, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Konrad Walczuk Zasady ustroju politycznego państwa Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań 2012, ss. 241 Szczegóły   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 21 (2014) Mechanizm ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy i w systemie interamerykańskim (teoretyczna analiza prawnoporównawcza) Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Liżewski, Marzena Myślińska
 
Vol 19 (2013) Metody kolektywizacji rolnictwa na Lubelszczyźnie w latach 1950–1951 w egzemplifikacji powiatu włodawskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogdan Sekściński
 
Vol 21 (2014) Michaela Knollová, Trestni právo starověkého Egypta a Chetitské řiše. Komparativni studie Vaclav Klemm – Vydavatelstvi a nakladatelstvi, Brno 2012, ss. 136 Szczegóły   PDF
Marek Kurylowicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Michaił Speranskij i jego rzekome „zesłanie” na Syberię w latach 1818–1821 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Szpoper
 
Vol 26, No 2 (2017) Mirosław Rewera, Zjawisko psychoaktywnych środków zastępczych jako przedmiot zainteresowania pracy socjalnej, Stalowa Wola 2016, ss. 255 Szczegóły   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 19 (2013) Model postępowania karnego w sprawach wszczętych przez małoletnich w Anglii (XIII–XVIII w.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Złamańczuk
 
Vol 22 (2014) Model ustrojowy V Republiki Francuskiej a system rządów w Federacji Rosyjskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Bożyk
 
Vol 22 (2014) Na przełomie epok. Początki „nowoczesnego państwa” w Portugalii Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Łabno
 
Vol 21 (2014) Nadzór i kontrola w sferze wykonywania przewozu drogowego jako czynnik oddziałujący na bezpieczeństwo transportowe Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 22 (2014) Najnowsze propozycje zmian w Konstytucji RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Chruściak
 
Vol 26, No 2 (2017) Najważniejsze nowelizacje Konstytucji V Republiki Francji i ich wpływ na kształt ustroju politycznego państwa francuskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Adrian Tabak
 
Vol 22 (2014) Naród jako pojęcie konstytucyjne Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Wołpiuk
 
Vol 21 (2014) Nauki o bezpieczeństwie a nauki o administracji Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Szynowski
 
Vol 20 (2013) Nieproporcjonalne ograniczenie prawa wnioskodawców do sądu w sprawach dotyczących dofinansowania projektów ze środków unijnych. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie SK 8/12 Szczegóły   PDF
Rafał Poździk
 
Vol 20 (2013) Normatywne aspekty ograniczenia przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Normatywne struktury funkcjonowania podmiotów gospodarczych w mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania na rynku wieprzowiny Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Hejbudzki
 
Vol 26, No 4 (2017) Nowa definicja obiektu budowlanego i jej potencjalny wpływ na wysokość podatku od nieruchomości Streszczenie w języku polskim
Tomasz Marcin Słapczyński
 
Vol 21 (2014) Nowe formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 25, No 4 (2016) Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej z dnia 30 grudnia 2015 r. w kontekście wymogu neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Banaszkiewicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O średniowiecznych księgach sądowych jako źródle poznania prawa polskiego – krytycznie Streszczenie w języku polskim   PDF
Zygfryd Rymaszewski
 
Vol 26, No 3 (2017) O dyskrecjonalności administracji publicznej w procesach stosowania prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 19 (2013) O etosie Profesora Mariana Lecha Klementowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mieczysław Sawczuk, Piotr Sawczuk, Marcin Konarski, Grzegorz Borkowski, Eryk Pietrusiński
 
Vol 22 (2014) O ingerencji prawodawczej w wolność słowa w okresie PRL Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Zakrzewski
 
Vol 22 (2014) O niektórych osobliwościach Konstytucji V Republiki Francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Wawrzyniak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O postępie badań nad historią nowoczesnej polskiej nauki prawa karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Danuta Janicka
 
Vol 22 (2014) O potrzebie optymalizacji procesu ustawodawczego w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Orłowski
 
101 - 150 z 414 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>