Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 54 (2022) Duńskie koncepcje Origo gentis w nowożytnej historiografii Streszczenie w języku polskim   PDF
Krystyna Szelągowska
 
No 43 (2017) Dwa żetony upamiętniające koronację Jana III Sobieskiego w Krakowie, autorstwa nieznanych medalierów, pochodzące z 1676 roku. Uwagi ikonograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Gustaw Rokita
 
No 44 (2017) Dyletancki kompilator Stanisław Lubieniecki. Polemika z artykułem Sylwii Konarskiej-Zimnickiej Theatrum cometicum Stanisława Lubienieckiego młodszego jako przykład zainteresowań astronomiczno-astrologicznych arian Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Jasiński
 
No 37 (2014) Dyplomacja niemiecka wobec kwestii powszechnego rozbrojenia po Locarno (1925/1926)* Streszczenie w języku polskim   PDF
Krystian Maciej Szudarek
 
No 40 (2015) Dyskurs orientalny w antymoskiewskim utworze Marcina Paszkowskiego „Posiłek Bellony słowieńskiej” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Elena A. Lisichenok, Igor A. Prohorenkov
 
No 43 (2017) Działalność dokumentacyjna Wojewódzkiej Komisji Historii Partii i Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie w latach 1946-1948 Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Czarnota
 
No 43 (2017) Działalność mińskich Polaków w latach 1917-1918 w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego” Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korzeniowski
 
No 52 (2021) Działalność naukowo-dydaktyczna i archiwalna profesora Aleksandra Kossowskiego (1886–1965) Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Misiura
 
No 38 (2014) Działalność podziemia antykomunistycznego na Południowym Podlasiu (1944-1948) Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiesław Charczuk
 
No 36 (2013) Działalność redakcji „Trybuny Ludu” w 1955 roku w świetle raportu ambasadora sowieckiego w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Szumiło
 
No 53 (2022) Działania mobilizacyjne województw prowincji małopolskiej w lecie 1675 r. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Leszek Wierzbicki
 
No 35 (2013) Dzieje Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie w latach 1939–1945 (zarys problematyki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Piotrowski
 
No 50 (2020) Edward Żeligowski – polski zesłaniec w rosyjskiej służbie cywilnej (na podstawie materiałów orenburskich 1853–1857) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sergey Lyubichankovskiy
 
No 49 (2020) Egzulanci kijowscy, bracławscy i czernihowscy wobec polityki Jana III Sobieskiego w latach 1687-1691 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Robert Kołodziej
 
No 50 (2020) Egzulanci kijowscy, bracławscy i czernihowscy wobec polityki Jana III Sobieskiego w latach 1692–1695 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Robert Kołodziej
 
No 45 (2018) Element przypadkowy i wrogi, karierowicze, moralnie rozłożeni, sypacze i deklaranci. Obraz członków Polskiej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w świetle spraw Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR w Lublinie w latach 1945–1948 Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
No 39 (2015) Eleonora Jedlińska, Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 250. Szczegóły   PDF
Małgorzata Nossowska
 
No 35 (2013) Elita władzy miasta Lwowa w XVI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Olha Hul
 
No 55 (2023) Eneasz Sylwiusz Piccolomini i kobiety Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Iwańczak
 
No 48 (2019) Enrique García Catalán, Una ciudad histórica frente a los retos del urbanismo moderno. Salamanca en el siglo XIX., Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca 2016, pp. 496, il. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agata Łysakowska-Trzoss
 
No 41 (2016) Etniczna tożsamość Arumunów/Wlachów w XXI stuleciu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ewa Nowicka
 
No 48 (2019) Factio Metelli w opozycji wobec Gajusza Mariusza w roku 104 przed Chr. Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Łukasz Schreiber
 
No 53 (2022) Geopolityczna wizja Związku Młodych Narodowców, a poglądy Romana Dmowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Bałuszyńska-Belica
 
No 51 (2021) Główne płaszczyzny konfliktu Kościoła katolickiego z obozem piłsudczykowskim w Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 48 (2019) Górale huculscy w wojskowej propagandzie na rzecz przysposobienia społeczeństwa do wojny u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej (Wybrane problemy badawcze) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Artur Kasprzyk
 
76 - 100 z 497 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>