Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 46 (2018) Kariera polityczna Leonarda Marcina Świeykowskiego: od podsędka do wojewody – przypadek czy nowe zasady kształtowania się elit w czasach Stanisława Augusta? Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Rolnik
 
No 40 (2015) Katarzyna Kapłoniak, Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana. Ich miejsce i znaczenie w senatorskim cursus honorum, Wyd. Historia Iagiellonica (Pragmateia IV),Kraków 2013, ss. 342 Szczegóły   PDF
Sebastian Ruciński
 
No 42 (2016) Kilka uwag o książce Martina Wihody, První česká království, Praha 2015, s.440 Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Aleksandra Sobiesiak
 
No 45 (2018) Klodia Metelli w rzymskiej tradycji literackiej i nowożytnej tradycji numizmatycznej, czyli uwagi na kanwie książki Agnieszki Dziuby Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 320 Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata A. Kluczek
 
No 45 (2018) Kobiety jako „szare eminencje” w komunistycznej elicie władzy w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Szumiło
 
No 44 (2017) Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku). Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Szczur
 
No 42 (2016) Komentarz do odpowiedzi Marii Januszewskiej-Warych na recenzję Jej książki „W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku)”, Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382 Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
No 36 (2013) Konferencjia naukowa „Europa Unii. Unie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej: historia i tradycje. W 600. rocznicę unii horodelskiej i 444. rocznicę unii lubelskiej”, Lublin–Chełm–Horodło, 3–6 października 2013 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kołacz-Chmiel
 
No 40 (2015) Konstantyn Dalassen w Zarysie historii Jana Skylitzesa Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Biały
 
No 42 (2016) Koszty utrzymania partii komunistycznej w województwie bialskopodlaskim (1975-1989) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 42 (2016) Krakowski etap I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z perspektywy władz PRL. Próba syntetycznego spojrzenia Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Łatka
 
No 38 (2014) Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Madejski
 
No 42 (2016) Kultura serbska w okresie panowania osmańskiego. Płaszczyzny adaptacji – płaszczyzny alienacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Marek Dziadul
 
No 37 (2014) Listy premiera Władysława Sikorskiego do prymasa Edmunda Dalbora, prof. Władysława Natansona i Jana Kantego Steczkowskiego (1922–1923) Szczegóły   PDF
Zbigniew Zaporowski
 
No 43 (2017) Listy przypowiednie dla Marcina Zamoyskiego z lat 1656, 1679 i 1683 na chorągwie jazdy i regiment pieszy w wojsku koronnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Hundert
 
No 40 (2015) Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Kołodziej
 
No 46 (2018) Logos egipski w "Romansie o Aleksandrze" Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Nawotka
 
No 41 (2016) Ludność zamieszkująca Prowincje Iliryjskie znana pod mianem Morlaków – definicja etnonimu w literaturze francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Sajkowski
 
No 40 (2015) Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 512 Szczegóły   PDF
Wiesław Charczuk
 
No 39 (2015) Maurizio Bettini, Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica, Einaudi, Torino 2012 (Piccola Biblioteca Einaudi), pp. XX+316 Szczegóły   PDF
Anna Busetto
 
No 41 (2016) Megleno-Wołosi (Megleno-Rumuni) w Serbii: społeczność na krawędzi wyginięcia Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Annemarie Sorescu-Marinković, Mircea Măran
 
No 39 (2015) Metamorfozy historii lokalnej we Lwowie w latach 1869–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Stępnik
 
No 36 (2013) Metodologia a historia: horyzont oczekiwań, przestrzeń doświadczeń Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźniak
 
No 37 (2014) Metodologiczne problemy historii wizualnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Witek
 
No 42 (2016) Miejsca obrad sejmików województw Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Zwierzykowski, Ewa Tacka
 
76 - 100 z 234 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>