Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 36 (2013) Konferencjia naukowa „Europa Unii. Unie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej: historia i tradycje. W 600. rocznicę unii horodelskiej i 444. rocznicę unii lubelskiej”, Lublin–Chełm–Horodło, 3–6 października 2013 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kołacz-Chmiel
 
No 40 (2015) Konstantyn Dalassen w Zarysie historii Jana Skylitzesa Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Biały
 
No 42 (2016) Koszty utrzymania partii komunistycznej w województwie bialskopodlaskim (1975-1989) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 42 (2016) Krakowski etap I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z perspektywy władz PRL. Próba syntetycznego spojrzenia Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Łatka
 
No 38 (2014) Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Madejski
 
No 42 (2016) Kultura serbska w okresie panowania osmańskiego. Płaszczyzny adaptacji – płaszczyzny alienacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Marek Dziadul
 
No 37 (2014) Listy premiera Władysława Sikorskiego do prymasa Edmunda Dalbora, prof. Władysława Natansona i Jana Kantego Steczkowskiego (1922–1923) Szczegóły   PDF
Zbigniew Zaporowski
 
No 43 (2017) Listy przypowiednie dla Marcina Zamoyskiego z lat 1656, 1679 i 1683 na chorągwie jazdy i regiment pieszy w wojsku koronnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Hundert
 
No 40 (2015) Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Kołodziej
 
No 41 (2016) Ludność zamieszkująca Prowincje Iliryjskie znana pod mianem Morlaków – definicja etnonimu w literaturze francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Sajkowski
 
No 40 (2015) Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 512 Szczegóły   PDF
Wiesław Charczuk
 
No 39 (2015) Maurizio Bettini, Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica, Einaudi, Torino 2012 (Piccola Biblioteca Einaudi), pp. XX+316 Szczegóły   PDF
Anna Busetto
 
No 41 (2016) Megleno-Wołosi (Megleno-Rumuni) w Serbii: społeczność na krawędzi wyginięcia Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Annemarie Sorescu-Marinković, Mircea Măran
 
No 39 (2015) Metamorfozy historii lokalnej we Lwowie w latach 1869–1939 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Stępnik
 
No 36 (2013) Metodologia a historia: horyzont oczekiwań, przestrzeń doświadczeń Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźniak
 
No 37 (2014) Metodologiczne problemy historii wizualnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Witek
 
No 42 (2016) Miejsca obrad sejmików województw Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Zwierzykowski, Ewa Tacka
 
No 36 (2013) Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich Rusi Halicko-Wołyńskiej: problemy prawne, ustrojowe, związki z zarządem terytorialnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Oleksandr Baran
 
No 38 (2014) Monika Bogusz, Miasto Łęczna w okresie Królestwa Polskiego (1815-1866), Łęczna 2014, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ss. 391 Szczegóły   PDF
Robert Jop
 
No 41 (2016) Myroslav Vološčuk, „Rus’” v ugors’komu korolivstvi (XI – druga polovina XIV st.): suspil’no-politična rol’, majnovi stosunki, migracji, Lileja-NV, Ivano-Frankivsk 2014, ss. 496 Szczegóły   PDF
Mariusz Bartnicki
 
No 39 (2015) Naczelnicy organów administracji probierczej w Królestwie Polskim w latach 1882–1915. Noty biograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Latawiec
 
No 36 (2013) O historycznym znaczeniu przekładu. Nowożytne badania nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Włudzik, Karol Kłodziński
 
No 42 (2016) Obraz traktatu z Trianon w słowackiej historiografii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zsolt Horbulák
 
No 42 (2016) Od towarzysza jazdy do wojewody podolskiego. Przebieg służby wojskowej Nikodema Żaboklickiego w latach 1656–1706 Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Hundert, Jan Jerzy Sowa
 
No 42 (2016) Odpowiedź na recenzję książki Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015, ss.382 napisaną przez Mariusza Mazura, zamieszczoną w Res Historica, nr 40/2015, s. 367-398 Szczegóły   PDF
Maria Januszewska-Warych
 
76 - 100 z 206 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>