Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 45 (2018) Ceremoniał wjazdu w epoce nowożytnej na przykładzie podróży Teresy Kunegundy Sobieskiej do Brukseli na przełomie 1694 i 1695 roku. Scenariusz i interpretacja uroczystości Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Pietrzak
 
No 36 (2013) Chorycjusz z Gazy i jego „Obrona mimów” rozumiana jako kryptoapologia cesarzowej Teodory Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Kochanek
 
No 40 (2015) Czego nas uczą „reprinty” z czasów Gomułki? Rec. książki: Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku), Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382 Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
No 38 (2014) D. Engels, P. Van Neuffelen (ed.), Religion and Competition in Antiquity, Collection Latomus 343, Bruxelles 2014, ss. 307 Szczegóły   PDF
Andrzej Gillmeister
 
No 35 (2013) Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Gmiterek
 
No 43 (2017) Delegatura Sił Zbrojnych oraz I Zarząd Główny WiN wobec porozumienia z OUN – UPA na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim
Justyna Dudek
 
No 40 (2015) Delegatura Sił Zbrojnych oraz I Zarząd Główny WiN wobec porozumienia z OUN–UPA na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Justyna Dudek
 
No 35 (2013) Delimitacje Podolińca z Toporcem w XIII–XVIII wieku. Z dziejów kształtowania się granicy linearnej na Spiszu Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Jop
 
No 36 (2013) Die uralten Wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotyps bei den Deutschen, oder: Welchen Zusammenhang hatte Hitlers Propaganda mit der Wahrnehmung der Slawen im Mittelalter? Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutshe)
Andrzej Pleszczynski
 
No 36 (2013) Dobra ziemskie Podlodowskich herbu Janina w powiecie radomskim i stężyckim w XVI i XVII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Kupisz
 
No 35 (2013) Dokumenty z moskiewskiej teczki Józefa Cyrankiewicza Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Szumiło
 
No 39 (2015) Dom bazylianów i parafia unicka w Radecznicy (1869–1875) Streszczenie w języku polskim   PDF
Stefan Dmitruk
 
No 36 (2013) Dr Artur Czuchryta (15 V 1967 – 3 III 2013) Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kołacz-Chmiel
 
No 43 (2017) Droga polskich Żydów do Izraela. Refleksje na marginesie książki Łukasza Tomasza Sroki i Mateusza Sroki, Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2015, ss. 714 Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 37 (2014) Duchowieństwo cerkwi prawosławnych resortu celnego i straży granicznej w Królestwie Polskim w latach 1851–1914 Szczegóły   PDF
Krzysztof Latawiec
 
No 43 (2017) Dwa żetony upamiętniające koronację Jana III Sobieskiego w Krakowie, autorstwa nieznanych medalierów, pochodzące z 1676 roku. Uwagi ikonograficzne Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Gustaw Rokita
 
No 44 (2017) Dyletancki kompilator Stanisław Lubieniecki. Polemika z artykułem Sylwii Konarskiej-Zimnickiej Theatrum cometicum Stanisława Lubienieckiego młodszego jako przykład zainteresowań astronomiczno-astrologicznych arian Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Jasiński
 
No 37 (2014) Dyplomacja niemiecka wobec kwestii powszechnego rozbrojenia po Locarno (1925/1926)* Streszczenie w języku polskim   PDF
Krystian Maciej Szudarek
 
No 40 (2015) Dyskurs orientalny w antymoskiewskim utworze Marcina Paszkowskiego „Posiłek Bellony słowieńskiej” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Elena A. Lisichenok, Igor A. Prohorenkov
 
No 43 (2017) Działalność dokumentacyjna Wojewódzkiej Komisji Historii Partii i Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie w latach 1946-1948 Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Czarnota
 
No 43 (2017) Działalność mińskich Polaków w latach 1917-1918 w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego” Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korzeniowski
 
No 38 (2014) Działalność podziemia antykomunistycznego na Południowym Podlasiu (1944-1948) Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiesław Charczuk
 
No 36 (2013) Działalność redakcji „Trybuny Ludu” w 1955 roku w świetle raportu ambasadora sowieckiego w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Szumiło
 
No 35 (2013) Dzieje Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie w latach 1939–1945 (zarys problematyki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Piotrowski
 
No 45 (2018) Element przypadkowy i wrogi, karierowicze, moralnie rozłożeni, sypacze i deklaranci. Obraz członków Polskiej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w świetle spraw Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR w Lublinie w latach 1945–1948 Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
26 - 50 z 206 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>