Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 38 (2014) Aneta Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenia i praktyka społeczna, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, ss. 318 Szczegóły   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
No 41 (2016) Anna Dymmel: Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku. Lublin 2013, 533 s., sum. Szczegóły   PDF
Antoni Krawczyk
 
No 46 (2018) Annie Sartre-Fauriat, Maurice Sartre, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie. La Batanée et le Jawlān Oriental, t. XIV, vol. 1–2, Beyrouth 2016, Presses de l’Ifpo [Bibliothèque archéologique et historique, t. 207], ss. 707 Szczegóły   PDF
Paweł Filipczak
 
No 50 (2020) Antybohaterki nowożytnych dziejów Polski w podręcznikach Drugiej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Mariola Hoszowska
 
No 52 (2021) Archiwistyka, archiwa i archiwalia w wybranych współczesnych podręcznikach do nauczania historii Streszczenie w języku polskim   PDF
Hubert Mazur
 
No 52 (2021) Archiwum Magistratu miasta Kielce z 1873 r. w świetle ankiety sporządzonej dla Komisji Specjalnej do Urządzenia Archiwów przy Ministerstwie Oświecenia Publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Guldon
 
No 38 (2014) Armia koronna Rzeczypospolitej w sporach i rozgrywkach politycznych pierwszych lat wojny na Ukrainie (1648-1649) Streszczenie w języku polskim   PDF
Eugeniusz Janas
 
No 51 (2021) Armia Krajowa w niemieckim serialu – ćwiczenie z teorii i interpretacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Klejsa
 
No 41 (2016) Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ewa Kocój
 
No 37 (2014) Artykuły recenzyjne i recenzje Szczegóły   PDF
Katarzyna Madejska, Stanisław Obirek, Anna Rola, Wojciech Piasek, Sebastian Sochaj, Marek Sioma, Mariusz Mazur, Rafał Łatka
 
No 52 (2021) Audiencja publiczna nuncjusza apostolskiego Galeazza Marescottiego na sejmie elekcyjnym 1669 r. Znaczenie i ceremoniał Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Gregorowicz
 
No 42 (2016) Azteckie imperium Trójprzymierza jako przykład imperium hegemonicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Piorun
 
No 38 (2014) Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie średniowiecznej rezydencji książęcej w północnej części Wysokiej Górki w Chełmie Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Dzieńkowski
 
No 45 (2018) Baśniowi, mityczni, niepewni… Bohaterowie legendarni w podręcznikach dziejów Polski przełomu XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Aldona Młynarczuk
 
No 54 (2022) Bazylejski mieszczanin w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Reinhard Wasserhun (1586–1652) i jego sztambuch Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Tomasz Tomczak
 
No 55 (2023) Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Krzysztofa Skupieńskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomisław Giergiel, Krzysztof Latawiec, Małgorzata Szabaciuk
 
No 38 (2014) Biografistyczne doświadczenia starożytników (na marginesie konferencji „Marek Antoniuszhistoria i tradycja”, Lublin 08-09.12.2014r.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Słapek
 
No 50 (2020) Biogramy namiestników Arabii (ok. 356–363 n.e.). Próba reinterpretacji listów retora Libaniusza Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Paweł Filipczak
 
No 52 (2021) Biskup Würzburga Johann Philipp von Schönborn we francuskojęzycznej korespondencji Charlesa II i Jamesa II Stuartów z lat 1652–1673 Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Sawicki
 
No 51 (2021) Biskupi polscy na wojnach monarchów w XIII–XIV wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Maciejewski
 
No 41 (2016) Blachowie i pastores Romanorum w Gesta Hungarorum Anonimowego Notariusza Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ryszard Grzesik
 
No 48 (2019) Bogactwo w czasach radzieckich: wymiar materialny życia ukraińskiej elity ekonomicznej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Iryna Skubii
 
No 46 (2018) Boży wojownicy czy pobożni pielgrzymi? Polacy i ich wyprawy do Ziemi Świętej na marginesie książki Agnieszki Teterycz-Puzio, Polscy krzyżowcy. Fascynująca historia wypraw Polaków do Ziemi Świętej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017, ss. 368 Szczegóły   PDF
Ewelina Kazienko
 
No 38 (2014) Catherine Wolff, L’armée romaine. Une armée modèle?, CNRS Éditions, Paris 2012, ss. 221 Szczegóły   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 36 (2013) Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławowicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Bartnicki
 
26 - 50 z 497 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>