Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 9 (2014) Al-Nisaiyat- różne wymiary zjawiska feminizmu w świecie islamu Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
 
No 10 (2014): Od idei postępu do idei kryzysu Analiza krytyczna idei postępu historycznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Niemczuk
 
No 11 (2014) Antropologiczne uwarunkowania mistycyzmu i filozofii Karola Wojtyły Streszczenie w języku polskim   PDF
Kazimierz Rynkiewicz
 
No 11 (2014) Antydekalog Markiza de Sade’a albo związek między postmodernizacją i dechrystianizacją kultury Zachodu Streszczenie w języku polskim   PDF
Markus Lipowicz
 
No 6 (2013) Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Malmon
 
No 5 (2013) Ślad, obecność, piętno imienne. O inkontrologii i ergantropii Andrzeja Nowickiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Wieczorek
 
No 10 (2014): Od idei postępu do idei kryzysu Śmiertelna cywilizacja. Katastroficzny antyokcydentalizm rosyjski i europejskie paradoksy Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Bohun
 
No 12 (2014): W kręgu filozofii niemieckiej Świat życia jako ważne pojęcie polityczne Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Gérard Raulet
 
No 20 (2016) Świat życia niegdyś i dzisiaj Streszczenie w języku polskim   PDF
Bernhard Waldenfels
 
No 14 (2015) „Idea rosyjska” jako problem – perspektywa filozoficzna Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Broda
 
No 13 (2015): Wobec kryzysu „Kwintesencja” transhumanizmu. Recenzja: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Wiley–Blackwell, Chichester UK 2013 Szczegóły   PDF
Kamil Szymański
 
No 7 (2013) Cechy swoiste sztuki w pismach Dostojewskiego i Tołstoja. Kilka uwag Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Cichocka
 
No 18 (2016): Diagnozy współczesności Ceremonie i rytuały we współczesnym świecie i ich aspekty psychopatologiczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Henryk Piotr Welcz
 
No 11 (2014) Charlesa Taylora dyskusja z naturalizmem Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Nowicki
 
No 21 (2017) Ciemna strona myślenia. Recenzja: P. Trawny, Heidegger i mit spisku żydowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sikora
 
No 14 (2015) Clausewitz odwrócony. Bolszewizm, rewolucja i wojna w myśli Mikołaja Bierdiajewa Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Bohun
 
No 19 (2016) Co i jak poznajemy przez obrazy – edycja trzecia Szczegóły   PDF
Krzysztof Rojek
 
No 5 (2013) Co się kryje za kulisami przekładu dialogów Platona i książki „Uczeń Twardowskiego”? Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Rzepa
 
No 13 (2015): Wobec kryzysu Człowiek a środowisko – czy w idei postępu czy w idei postępu zawsze tkwi ziarno destrukcji? W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Jeana Dorsta (1924-2001) Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Pietrzak
 
No 20 (2016) Czy powinniśmy się obawiać sztucznej inteligencji? Recenzja: Nick Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Szymański
 
No 16 (2015) Debata Samuela P. Huntingtona z Francisem Fukuyamą Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Szymański
 
No 18 (2016): Diagnozy współczesności Diagnozy współczesności Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)   PDF (Deutsch)
Andrzej Kapusta
 
No 11 (2014) Dialog wychowawczy – szanse i zagrożenia Streszczenie w języku polskim   PDF
Krystyna Skurjat
 
No 16 (2015) Dlaczego „wciskanie kitu” jest groźniejsze od kłamstwa? (H. G. Frankfurt, O wciskaniu kitu, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2008) Szczegóły   PDF
Krzysztof Rojek
 
No 18 (2016): Diagnozy współczesności Doskonała Sublimacja. Recenzja: E. M. Cioran, Zeszyty 1957 – 1972, przeł. I. Kania, Wyd. ALETHEIA, Warszawa 2016 Szczegóły   PDF
Monika Bergiel-Klon
 
1 - 25 z 198 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>