Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 4 (2015) Rola regulacji ostrożnościowych sektora bankowego w świetle kulturowego postrzegania prawa w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Lech Kurkliński
 
Vol 50, No 3 (2016) Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Józefa Gniewek
 
Vol 49, No 4 (2015) Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz
 
Vol 49, No 4 (2015) Wzajemna konkurencyjność banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie lokalizacji placówek Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig
 
Vol 49, No 4 (2015) Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie wybranych banków spółdzielczych Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Stefański
 
Vol 49, No 4 (2015) Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski
 
Vol 51, No 5 (2017) Rola kapitału zagranicznego w sektorze bankowym dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego krajów postkomunistycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paola Bongini, Paweł Smaga, Bartosz Witkowski
 
Vol 51, No 6 (2017) Globalne banki a ryzyko systemowe w Unii Europejskiej – narzędzia ograniczania Streszczenie w języku polskim  PDF
Jan Koleśnik
 
Vol 51, No 6 (2017) Trafność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym – perspektywa wahań koniunkturalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Bolibok
 
Vol 50, No 4 (2016) Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Szewczyk
 
Vol 51, No 6 (2017) Narzędzia oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach działających w Polsce w latach 2013–2015 Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Garczyński
 
Vol 48, No 1 (2014) Zagraniczne inwestycje kapitałowe banków komercyjnych działających w polskim sektorze bankowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Zbigniew Korzeb
 
Vol 47, No 4 (2013) Stosunki finansowe między bankami komercyjnymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi: zasady organizowania i ryzyka Streszczenie w języku polskim
Volodymyr Chybaj, Oleksandra Tesak
 
Vol 47, No 3 (2013) Regulacje a jakość kredytów konsumenckich w  Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska
 
Vol 50, No 2 (2016) Znaczenie systemów wspomagających zarządzanie informacjami w sektorze bankowym Streszczenie w języku polskim
Karolina Pilarczyk
 
Vol 47, No 3 (2013) Institutional Protection Scheme w  sektorze banków spółdzielczych w  Polsce - modelowe rozwiązania Streszczenie w języku polskim  PDF
Jan Koleśnik
 
Vol 47, No 3 (2013) Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty Streszczenie w języku polskim  PDF
Błażej Kochański
 
Vol 47, No 1 (2013) Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 52, No 1 (2018) Strategie wzrostu kredytów a wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej Streszczenie w języku polskim
Dorota Skała
 
Vol 52, No 1 (2018) Niskie stopy procentowe a zmiana struktury dochodów banków w krajach UE Streszczenie w języku polskim
Sylwester Kozak
 
Vol 48, No 1 (2014) Wpływ polityki banków komercyjnych na stabilność rynków finansowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Stawska
 
Vol 48, No 1 (2014) Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Golec
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.