Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Konrad Raczkowski
 
Vol 50, No 4 (2016) Inwestowanie etyczne – zasady i efektywność Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Duliniec, Jacek Dariusz Tomaszewski
 
Vol 49, No 4 (2015) Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014 Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
 
Vol 52, No 2 (2018) Ocena efektywności wdrożenia systemu wspomagania zarządzania procesami biznesowymi BPM Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Osuszek, Stanisław Stanek
 
Vol 51, No 6 (2017) Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015 Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Żebrowska-Suchodolska
 
Vol 50, No 3 (2016) Źródła i bariery efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Leszczyńska, Ki-Hoon Lee
 
Vol 51, No 3 (2017) Uwarunkowania i korzyści empowermentu we współczesnych organizacjach Streszczenie w języku polskim
Paweł Wójcik
 
Vol 49, No 4 (2015) Rola zysku całkowitego w ocenie rentowności przedsiębiorstwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Sajnóg
 
Vol 51, No 5 (2017) Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych przy zmianie benchmarku rynkowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska
 
Vol 50, No 1 (2016) Efektywność fiskalna systemu podatkowego a przedawnienie zobowiązań podatkowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Dominik Mączyński
 
Vol 49, No 4 (2015) Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski
 
Vol 49, No 4 (2015) Czarny PR na polskim rynku kapitałowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Aniela Kubińska
 
Vol 51, No 1 (2017) Efektywność rynku sportowych zakładów bukmacherskich online w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Majewski
 
Vol 52, No 6 (2018) Efektywność szpitala publicznego – rozważania o istocie i problemach badawczych Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Kister
 
Vol 50, No 4 (2016) Strategia wartości – test na GPW w Warszawie Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Sekuła
 
Vol 51, No 4 (2017) Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni? Na przykładzie stóp zwrotu 24 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Borowski
 
Vol 51, No 1 (2017) Wyczucie rynku w działalności funduszy inwestycyjnych akcji w Polsce – badanie empiryczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Żelazowska
 
Vol 54, No 3 (2020) Stopy zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych akcyjnych typu otwartego w aspekcie cech charakterystycznych funduszy Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Kowalke, Paweł Korcz
 
Vol 50, No 4 (2016) Wpływ procesów demutualizacji na efektywność finansową giełd papierów wartościowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Alina Rydzewska
 
Vol 51, No 6 (2017) Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Leszek Patrzałek
 
Vol 51, No 6 (2017) Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
 
Vol 55, No 4 (2021) Wpływ transakcji insiderów na ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010–2020 Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Gemra, Piotr Kwestarz
 
Vol 50, No 4 (2016) Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Susmarski
 
Vol 47, No 3 (2013) Wysokość opłat za zarządzanie a efektywność polskich funduszy nieruchomości Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Oleksy
 
Vol 47, No 2 (2013) Analiza efektywności działań innowacyjnych w obszarze marketingowym i organizacyjnym w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Kijek
 
Vol 47, No 1 (2013) Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Skrzypek
 
Vol 47, No 4 (2013) Dochód jako rachunkowa ocena efektywności operacyjnej spółki Streszczenie w języku polskim
Lyubomyr Pylypenko
 
1 - 27 z 27 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.