Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Zachowania o charakterze destrukcyjnym w okresie średniego dzieciństwa: norma czy patologia? Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Zawadzka
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Wartość programów podtrzymujących więź osadzonych z rodziną z perspektywy procesu inkluzji społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Badowska-Hodyr
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Poczucie kontroli dzieci twórczych i nietwórczych w wieku wczesnoszkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Grażyna Kwiatkowska
 
Vol 29, No 3 (2016) Dysproporcje w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym a potrzeby uczniów zdolnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Irena Pufal-Struzik
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz O użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Adamczyk
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Śmierć jako wydarzenie trudne w życiu dziecka Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Dacka
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Stereotyp płci w kontekście pełnionych ról społecznych – w percepcji dzieci starszo-przedszkolnych Streszczenie w języku polskim
Ewa Jędrzejowska
 
Vol 29, No 3 (2016) Postawa twórcza rodziców wobec choroby przewlekłej dziecka Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Maria Stawecka
 
Vol 29, No 2 (2016) Rozwój opieki nad dzieckiem w pedagogicznej teorii i praktyce Niemiec (XIX wiek – początek XX wieku) Streszczenie w języku polskim
Oresta Karpenko
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Dziecko i dzieciństwo w kontekście wiedzy o dziecku Streszczenie w języku polskim
Anna Fedorovych
 
Vol 28, No 1 (2015) Wybrane aspekty wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w perspektywie matek oraz kadry pedagogicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Sidor-Piekarska
 
Vol 29, No 2 (2016) Problemy wychowania dzieci w pedagogicznej koncepcji Sofii Rusovej Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.